Agresja – definicja problemu

Agresja definicja problemu

Agresja – definicja problemu. Co to jest agresja? Jakie są jej różne rodzaje? Jak sobie z nimi radzić? Jak się chronić? Agresja – definicja problemu i sposoby radzenia sobie z nim. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo każdemu z tych typów. Oto różnice między agresją afektywną i fizyczną oraz sposoby radzenia sobie z nimi. W pierwszym typie agresja afektywna wynika z emocji, które w danej chwili przeżywasz. W tej formie Twoja agresja jest często niekontrolowana i skierowana na samego siebie.

Agresja pasywna – co to jest?

Pierwszym krokiem w rozwiązaniu problemu agresji pasywnej jest zrozumienie źródła problemu. Bierna agresja może przejawiać się na kilka sposobów, w tym poprzez wstrzymywanie komunikacji, milczące traktowanie i wycofywanie energii emocjonalnej. Te zachowania są przykładami biernej złości i uzurpowania sobie prawa do władzy. Jeśli ty lub twój partner przejawiacie któreś z tych zachowań, ważne jest, by je zrozumieć i rozpoznać jako oznaki problemu. Pasywna agresja w związkach jest częstym wzorcem i należy się nią zająć, aby rozwiązać problem.

Osoby, które angażują się w pasywną agresję, często zwlekają lub spóźniają się na spotkania. Mogą też unikać wyrażania swoich żalów w bezpośredniej rozmowie. Bierna agresja może też przybierać formę milczenia, które w pewnych kontekstach nie jest uważane za produktywne. Ta ostatnia może przybrać formę kamienowania się w środku kłótni, zostawiania wiadomości tekstowej w stanie „przeczytanym” zamiast odpowiadania na nią. Bierna agresja może również przybrać formę odwlekania lub odmowy udziału w spotkaniu towarzyskim.

Jeśli jesteś ofiarą biernej agresji, możesz chcieć rzucić wyzwanie osobie, która ją przejawia. Można na przykład zapytać ją, czy jest zestresowana lub czy boi się konfliktu. Jeśli uda ci się ustalić przyczynę, możesz pomóc jej opanować strach i zminimalizować potencjał konfliktu. Bierna agresja rzadko dotyczy ciebie. Chodzi raczej o kogoś innego. Ta osoba po prostu używa biernej agresji, aby uniknąć konfliktu.

Bierna agresja występuje często, gdy jednej osobie brakuje słów, aby wyrazić swoje uczucia. Osoby, które angażują się w takie zachowania, często mylą słowa z czynami. Wynikający z tego rozdźwięk między nimi może frustrować innych, którzy przyjmują słowa za prawdziwe. Jeśli ktoś w pracy prosi Cię o zrobienie czegoś, a Ty odmawiasz, może to odebrać jako oznakę złości i sfrustrować się na Tobie. Podobnie, jeśli ktoś poprosi Cię o pomoc lub popchnie Cię papierami, może to być oznaką biernej agresji.

Przeczytaj również:  Zwierzęta domowe a rozwój dziecka

Zachowania pasywno-agresywne – jakie są ich możliwości

Jeśli zauważysz, że Twoi pracownicy zachowują się w sposób pasywno-agresywny, musisz natychmiast podjąć działania. Musisz skonfrontować się z nimi osobiście i poprosić o wyjaśnienie, dlaczego zachowują się w ten sposób. Aby zapobiegać takim zachowaniom, należy jasno określić oczekiwania i rozliczać pracowników. Można również zachęcać do dwustronnej komunikacji, organizując szkolenia. Możesz na przykład skorzystać z programu Mind Tools Club, który pomoże Ci rozwinąć umiejętności zarządzania zespołem.

Najczęstsze rodzaje zachowań pasywno-agresywnych to dywagacje, przerzucanie się argumentami i unieważnianie komentarzy. Możesz próbować zniwelować negatywne skutki swoich działań, twierdząc, że nie miałeś ich na myśli. Może nawet wypowiadać stwierdzenia, które mogą być źle zrozumiane i zinterpretowane jako nieporozumienia. Tego typu zachowanie jest zwykle motywowane zemstą i często ma swoje korzenie w dzieciństwie.

Aby zmienić zachowanie osoby biernie agresywnej, spróbuj zrozumieć, co może być jego przyczyną. Jeśli czujesz się niekomfortowo w związku z jej zachowaniem, postaraj się je załagodzić, wyznaczając granice. Taka taktyka może wywołać reakcję drugiej osoby, ale będziesz w stanie przekazać swoje potrzeby w bardziej produktywny sposób. Jeśli jednak nie jesteś w stanie tego zrobić, możesz spróbować porozmawiać z tą osobą w cztery oczy, aby rozwiązać sytuację.

Możesz zapytać agresora, dlaczego zachowuje się w ten sposób. Jeśli jest nadmiernie zestresowany lub boi się konfliktu, bezpośrednie zajęcie się przyczyną pomoże wam obojgu znaleźć rozwiązanie. W zachowaniu pasywno-agresywnym rzadko chodzi o ofiarę, a często o agresora. Zamiast tego postaraj się zrozumieć przyczyny takiego zachowania.

Pasywne zachowanie agresywne – jak je rozpoznać?

Bierne zachowanie agresywne nie jest tożsame z chorobą psychiczną, ale niektóre osoby cierpiące na zaburzenia osobowości przejawiają ten rodzaj agresji. DSM, przewodnik diagnostyczny dla specjalistów zdrowia psychicznego w Stanach Zjednoczonych, usunął bierną agresję z listy zaburzeń osobowości w latach 90-tych, twierdząc, że termin ten był zbyt ograniczony i nie poparty dowodami naukowymi. Obecnie jest ona klasyfikowana jako Inne określone zaburzenie osobowości, co oznacza, że powoduje istotne klinicznie upośledzenie.

Osoby, których dotyczy bierne zachowanie agresywne, mogą próbować zidentyfikować przyczynę sytuacji, zapisując to, co czują. Po zidentyfikowaniu przyczyny agresji mogą spróbować rozładować sytuację. W tym celu można spróbować porozmawiać z agresorem o jego niepokoju lub strachu przed konfliktem i sposobach jego unikania. Pasywna agresja rzadko dotyczy ofiary, więc zrozumienie, dlaczego dana osoba zachowuje się w ten sposób, może pomóc jej zrozumieć i przekazać to, co chce powiedzieć.

Przeczytaj również:  Czym jest przywiązanie?

Pasywno-agresywne zachowanie jest często nieświadome i może być trudne do zauważenia w początkowej fazie. Osoba nie jest świadoma, że jej działania mogą zaszkodzić innej osobie, i próbuje odzyskać kontrolę, postępując niezgodnie z zamierzonym rezultatem. Może to być sposób na radzenie sobie ze stresującymi okolicznościami lub z niską samooceną. Może też być wyrazem uczuć skrywanych przed innymi, takich jak poczucie niedoceniania.

Gdy osoba angażuje się w zachowania pasywno-agresywne, unika bezpośredniej konfrontacji, okazując negatywne emocje bez ich faktycznego wyrażania. Zamiast tego decyduje się przedstawić swoje racje pośrednio, za pomocą działań lub słów. Rezultatem jest kombinacja mieszanych sygnałów, która powoduje zamieszanie i brak zaufania emocjonalnego. Próba przedstawienia argumentów przemawiających za zachowaniem pasywno-agresywnym nie jest łatwa, a ofiara najprawdopodobniej nie przyzna się do swojego zachowania.

Agresja pasywna – jak się chronić

Są dwa główne sposoby unikania agresji pasywnej. Pierwszym z nich jest unikanie przebywania w pobliżu osoby, która jest biernie agresywna. Choć trudno jest unikać wszelkich kontaktów z osobami biernie agresywnymi, unikanie ich jest dobrym sposobem na ograniczenie amunicji, jaką mają do dyspozycji, by Cię zaatakować. Bierna agresja może być wyrażana na różne sposoby, w tym jako irytacja, frustracja, rozdrażnienie i złość.

Zwykle sprawcą jest pierworodny. Jeśli od starszego rodzeństwa oczekuje się wzięcia na siebie większej odpowiedzialności, najstarsze dziecko może poczuć się urażone stawianymi mu wymaganiami. Bierna agresja jest wynikiem niewłaściwego wychowania i ma wiele różnych przyczyn. Złość jest rzadko wyrażana, ale osoba, która się w nią angażuje, nauczyła się, że bezpośrednie wyrażanie złości jest nie do przyjęcia. Bierna agresja jest oznaką, że dana osoba nie jest pewna siebie.

Przyczyna biernej agresji jest nieznana, a przyczyny problemu nie są tak dobrze poznane. Ogólnie uważa się, że jest to forma samoobrony. Jeśli chodzi o osoby o niskiej samoocenie, mogą one świadomie lub nieświadomie zaprzeczać problemom, które ich dotykają. Może to prowadzić do stresu i niepokoju. Jednak zajęcie się pierwotną przyczyną biernej agresji jest konieczne, aby zapobiec jej dalszemu występowaniu w życiu.

Przeczytaj również:  Wzajemne przyciąganie - co przyciąga ludzi do siebie?

Niektórzy ludzie, którzy są biernie agresywni, używają nawet innych technik, takich jak sarkazm. Sarkastyczne, ironiczne uwagi i kpiny są powszechnymi formami biernej agresji i należy ich unikać. W każdym związku trzeba nauczyć się rozpoznawać oznaki tego typu zachowań i zapobiegać ich występowaniu. Kiedy ktoś jest pasywnie agresywny, stosuje wiele różnych taktyk, aby uniknąć konfrontacji.

Pasywna agresja – pomoc psychologiczna dla ludzi

Jeśli zauważyłeś, że ktoś zawsze wybuchnie, kiedy powiesz coś miłego, możesz mieć do czynienia z pasywną agresją. Osoby tego typu chcą, abyś odpowiedział tym samym rodzajem biernej agresji. Kluczem do radzenia sobie z bierną agresją jest kontrolowanie swoich emocji. Przed odpowiedzią weź kilka głębokich oddechów i spróbuj odnieść się do obaw danej osoby, zamiast reagować obronnie. Wytycz wyraźne granice między sobą a osobą biernie agresywną. Ograniczenie czasu, jaki spędzasz z tą osobą, pomoże ci zachować zimną krew.

Gdy ktoś aktywnie stosuje bierną agresję, pomocne może być powiedzenie mu, czego może się spodziewać. Możesz również powiedzieć tej osobie, czego może się po niej spodziewać, a poczuje się bardziej komfortowo, rozmawiając z kimś, kto nie jest biernym agresorem. Na przykład, jeśli odwołają spotkanie, można im powiedzieć, że muszą zostać sami, jeśli nadal będą się dąsać lub pójdą z kimś innym. W takim przypadku terapeuta może pomóc nauczyć się, jak być bardziej asertywnym i radzić sobie ze swoim zachowaniem.

Jak każde zachowanie, bierna agresja jest trudna do zmiany, a terapeuci mogą pomóc w zmianie wzorców i przezwyciężeniu tych negatywnych emocji. Terapia może także pomóc w nauczeniu się bardziej asertywnej komunikacji, czyli sposobu radzenia sobie z sytuacją bez agresji. Bierna agresja wymaga czasu i poświęcenia, ale jest tego warta. Jeśli szukasz rozwiązania swojego problemu z agresją, czas rozpocząć ten proces.

Pomoc psychologiczna dla osób z problemami agresywnymi może obejmować stosowanie technik radzenia sobie z bierną agresją. Sesje poradnictwa psychologicznego mogą pomóc w zidentyfikowaniu osoby, która przejawia bierną agresję oraz w nauczeniu się, jak radzić sobie z nią w bardziej zdrowy sposób. Poradnictwo psychologiczne może także pomóc w wyznaczeniu celów i dążeniu do ich realizacji w zdrowy sposób. Zajęcie się problemem biernej agresji może pomóc w przezwyciężeniu agresywnego zachowania i poprawić jakość życia.