Biofilia – co to jest i jak wpływa na dobre samopoczucie?

Biofilia - co to jest i jak wpływa na dobre samopoczucie

Oprócz oczywistych korzyści płynących z przebywania na łonie natury, stres może mieć negatywny wpływ na ludzki umysł. Według Światowej Organizacji Zdrowia, stres przyczynia się do jednego na sześć przypadków chorób układu krążenia, co czyni go główną przyczyną chorób i przedwczesnej śmierci w Stanach Zjednoczonych. Redukcja stresu jest ważna dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych zaburzeń, a nawet może poprawić nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne.

Biofilia i ludzki umysł

Pojęcie biofilii jest proste, ale ważne jest, aby zrozumieć jego fizjologiczne i neurologiczne podstawy. Człowiek ma miliony kanałów nerwowych, w tym dwa najważniejsze: współczulny i przywspółczulny układ nerwowy. Układ współczulny stymuluje organizm, gdy potrzebne są funkcje poznawcze, podczas gdy układ przywspółczulny odpręża organizm na potrzeby procesów wewnętrznych. Układy te w naturalny sposób utrzymują równowagę, która umożliwia zdrowe życie i nazywana jest homeostazą.

Badacze przeanalizowali fizjologiczne, psychologiczne i emocjonalne korzyści płynące z obcowania z przyrodą, aby określić jej wpływ na ludzi. Biofilia jest uważana za skuteczne wyjaśnienie postawy człowieka wobec ochrony przyrody, ale hipoteza ta nie jest pozbawiona wad. Choć wiele wyników badań empirycznych potwierdziło istnienie biofilii, ewolucyjne uzasadnienie tej teorii jest często niepewne i niedokładne. Mimo to projektowanie biofiliczne może przynieść korzyści w wielu sektorach, od ochrony środowiska po sprzedaż detaliczną.

Pojęcie biofilii, oznaczające „umiłowanie życia”, wiąże się z przywiązaniem, jakie odczuwamy do natury. Według Fromma, biofilia to naturalne przywiązanie do systemów żywych i jest jednym z najbardziej fundamentalnych aspektów ludzkiego życia. Wilson dowodził, że głęboka przynależność, jaką odczuwamy w stosunku do innych form życia, jest zakorzeniona w naszej biologii. Jego zdaniem biofilia może być ważnym aspektem ludzkiej natury, a także źródłem inspiracji zarówno dla projektantów, jak i naukowców.

Korzyści płynące z przebywania w otoczeniu przyrody są w przeważającej mierze pozytywne dla ludzkiego umysłu. Pozytywny kontakt z naturą może obniżyć poziom stresu, poprawić samoocenę i wzmocnić zdrowie układu krążenia. Istnieje wiele dowodów naukowych na poparcie tej teorii. Badania stojące za tą hipotezą sugerują, że rośliny i zwierzęta mają głęboki wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Aby zrozumieć to zjawisko, potrzeba jednak jeszcze wiele pracy. Jaki jest więc związek między roślinami a ludźmi?

Jednym z najbardziej przekonujących powodów, dla których warto budować środowisko przyjazne biofilom, jest chęć przyciągnięcia pracowników. Duże firmy wykorzystują zielone budynki i bujne krajobrazy, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników. Jednym z przykładów jest Bank of America Tower na Manhattanie, który został zaprojektowany tak, by 90% pracowników miało widok na zieleń i elementy naturalne. Ten kultowy budynek stał się punktem orientacyjnym. Ekonomia biofilii jest ogromna: każdego roku firmy oszczędzają miliardy dolarów na rotacji pracowników.

Przeczytaj również:  Po co jest mężczyzna?

Biofilia a przyroda i dobre samopoczucie

Zależność między przyrodą a dobrym samopoczuciem człowieka nie jest tylko filozoficzną debatą, ale przynosi także korzyści ekonomiczne. Choć badania nad biofilią są nowe, coraz więcej dowodów wskazuje na korzyści płynące z natury i projektowania biofilicznego. Na przykład wykazano, że czas spędzony na łonie natury zmniejsza niepokój, poprawia jakość wytchnienia od stresującej pracy i poprawia samoocenę.

Podstawową biologiczną wartość biofilii dostarczają wyjaśnienia dotyczące aktywności układu nerwowego. Ponieważ ludzie spędzają większość czasu w pomieszczeniach zamkniętych, mają tendencję do unikania pozytywnego wpływu natury i spędzają znaczną ilość czasu na interakcji z wnętrzami. Choć projektowanie biofiliczne jest ekstrawagancją dla właścicieli nieruchomości, może być ważną inwestycją w dobre samopoczucie społeczności. Poprawa samopoczucia społeczności lokalnej nie tylko będzie miała pozytywny wpływ na koszty wydajności i wyniki finansowe, ale przyniesie korzyści obu sektorom.

Oprócz korzyści poznawczych, biofilia może także zwiększyć wydajność w środowisku biurowym. Co więcej, może także poprawić wyniki testów i sprzedaż w punktach sprzedaży detalicznej. W związku z tym projektanci powinni brać pod uwagę kontekst otoczenia. Oprócz skupienia się na potrzebach człowieka, ważne jest także uwzględnienie rodzaju wykonywanego przez niego zadania. Skupiając się na wykonywanym zadaniu, projektanci mogą stworzyć środowisko biofiliczne, które będzie sprzyjać osiąganiu najlepszych wyników w pracy.

Badanie wykazało, że różni ludzie różnie reagują na różne poziomy elementów biofilicznych. Na przykład mężczyźni częściej reagują na strach w przyrodzie, podczas gdy kobiety są mniej skłonne do takiej reakcji. Istnieją jednak badania pokazujące, że obie płcie pozytywnie reagują na zagrażające spotkania z przyrodą. Sugeruje to, że nawet przygoda na świeżym powietrzu może być dla niektórych osób stresująca. Nie jest to jednak badanie rozstrzygające. Niemniej jednak ilustruje ono znaczenie bezpośredniego kontaktu z naturą dla dobrego samopoczucia człowieka.

W miarę jak rosną koszty opieki zdrowotnej, a pracownicy służby zdrowia mają za zadanie poprawić opiekę nad pacjentami i jakość pracy personelu, ważnym rozwiązaniem może być stosowanie bardziej biofilicznych rozwiązań projektowych. Choć początkowe koszty projektowania biofilicznego mogą być wysokie, korzyści z niego płynące mogą zrekompensować część kosztów wstępnych. Co więcej, praktyki związane z projektowaniem biofilicznym mogą być korzystne dla wyniku końcowego poprzez redukcję kosztów i poprawę wyników leczenia. Debata jeszcze się nie zakończyła, ale istnieją dowody na to, że korzyści płynące z projektowania biofilicznego mogą pomóc placówkom służby zdrowia w dokonaniu znaczących zmian.

Przeczytaj również:  Czym jest samorealizacja?

Biorąc pod uwagę urbanizm

Badania wykazały, że środowisko biofiliczne jest korzystne zarówno dla samopoczucia fizycznego, jak i psychicznego. Przeciętny Amerykanin spędza 90% czasu w pomieszczeniach zamkniętych, co sprawia, że środowisko biofilne ma zasadnicze znaczenie dla kondycji człowieka. Zwiększanie biofilii w środowisku zabudowanym może mieć znaczący wpływ na wydajność pracy. Poniżej podano kilka przykładów przestrzeni biofilicznych i sposobów, w jakie mogą one poprawić wydajność pracy.

Badania sugerują, że ludzi w naturalny sposób przyciąga natura. Świadczy o tym powszechne uznanie dla przyrody i jej różnorodności. Co więcej, biofilia jest powiązana z doświadczeniami duchowymi i powszechnymi skojarzeniami z metaforami przyrody. Nie do końca wiadomo, jakie są biologiczne przyczyny tej cechy, ale możliwe jest, że nasze przywiązanie do natury może mieć swoje korzenie w naszej historii ewolucyjnej. Na przykład kwiaty mogły być dla wczesnych ludzi wskazówką, że w pobliżu znajdują się owoce. Mogło to również zapewnić przewagę ewolucyjną poprzez sygnalizowanie nadejścia owoców.

Mózg ludzki jest szczególnie podatny na czynniki środowiskowe. Ludzki mózg wymaga znacznego dojrzewania po urodzeniu, które odbywa się w odpowiedzi na czynniki środowiskowe. Dlatego brak elementów naturalnych może być źródłem dysonansu psychologicznego. Badania nad biofilią sugerują, że bliższe związki z naturą poprawiają zdrowie psychiczne. Związek między człowiekiem a roślinami jest prawdopodobnie kształtowany przez czynniki indywidualne i kulturowe, a nie genetyczne.

Badania nad biofilią są związane z badaniami nad relacją umysł-ciało człowieka. Wiąże się z nią zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe korzyści dla zdrowia psychicznego człowieka. Choć badania nad biofilią są stosunkowo nowe, coraz więcej dowodów potwierdza znaczenie czasu spędzanego na łonie natury i projektowania biofilicznego. Podobnie, przebywanie w naturalnym środowisku zmniejsza niepokój, zwiększa jakość odpoczynku od pracy i poprawia samoocenę.

Badania wykazały również, że drzewa wokół budynków mogą obniżać wskaźniki przestępczości. Zwiększenie ilości zieleni wokół budynków to doskonały sposób na ograniczenie przestępczości. Zrelaksowany umysł jest lepiej przygotowany do obrony przed przestępczością. Architekci zaczęli uznawać biofilię za ważną koncepcję, a wiele ich projektów zawiera elementy biofiliczne. Jeśli tak jest w istocie, projektowanie biofiliczne może stanowić rozwiązanie problemu rozłączenia środowiska fizycznego i naturalnego.

Przeczytaj również:  Zwalczanie ubóstwa i chorób psychicznych

Kultury i nowe paradygmaty

Pilna potrzeba biofilii to nie tylko kwestia interakcji człowieka z przyrodą, ale także odporności na katastrofy. Zasada przyciągania biologicznego, która jest związana z biofilią, głosi, że biologiczny napęd przyciągania jest nieodłącznym elementem systemów żywych. Systemy żywe działają i modyfikują istotne cechy swojego środowiska. Gdy są zestresowane lub zagrożone, wzrasta ich wrażliwość na przyciąganie biologiczne. Można wykorzystać tę tendencję do przyciągania i dostroić się do życia.

Możemy wykorzystać to wrodzone pragnienie, by czuć się związanym z naturą i środowiskiem, wprowadzając do naszej architektury formy przypominające naturę. Możemy to zaobserwować w przedstawieniach roślin, zwierząt i ludzi. Architekci zostali przeszkoleni, aby nadawać priorytet formom, które wywołują niepokój i tłumią ich biofilne preferencje. Mimo to, stwierdzenie to jest poparte obserwacjami. W przypadku środowiska zbudowanego architekci ignorowali tę wrodzoną potrzebę uzdrawiającej geometrii.

Dowody na to, że ludzi naturalnie pociąga natura, są rozległe i obejmują powszechne skojarzenia z symbolami przyrody. Co więcej, język ludzki zawiera silne implikacje biofilii. Wiele osób uważa, że głębszy duchowy związek z naturą jest zakorzeniony w ewolucji człowieka. Nadal jednak nie wiadomo, jakie dokładnie geny warunkują biofilię. Jednak nieprzemijający urok natury wykracza poza indywidualne przekonania i jest uniwersalny.

Efekt biofilny jest często kojarzony z naturą, a naśladownictwo jest tylko słabo skuteczne. Jednak niektórzy badacze przypisują równe znaczenie sztucznym geometrom biofilicznym i naturalnym środowiskom. Jednym z powodów jest to, że złożoność biologiczna jest niezbędna do uzdrawiania i tworzenia takich środowisk. To połączenie jest konieczne, aby ludzie mogli rozwijać kulturę, dlatego musimy opracować nowe metody ilościowego określania wpływu środowisk biofilnych.

Hipoteza biofilii stanowi ważne uzasadnienie dla włączania zwierząt do programów terapeutycznych. Tak długo, jak zwierzę jest spokojne, poziom komfortu dziecka wzrasta, a interwencja terapeutyczna jest bardziej skuteczna. Dlatego terapeuci muszą uważnie obserwować zestresowane zwierzę, aby zapewnić skuteczność interwencji terapeutycznej. Ponadto, względy dobrostanu zwierząt nakazują stałe monitorowanie zestresowanych zwierząt terapeutycznych. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że hipoteza biofilii jest odzwierciedleniem ludzkich zachowań.