Ciężka nerwica – objawy neurologiczne i przyczyny co mówi specjalista

Ciężka nerwica objawy neurologiczne i przyczyny

Poznaj przyczyny i objawy ciężkiej nerwicy oraz sposoby jej unikania. Ciężka nerwica może być wywołana przez różne czynniki stresogenne. Poznaj somatyczne i emocjonalne objawy choroby oraz możliwości leczenia osób cierpiących na tę przypadłość. Po zapoznaniu się z przyczynami i objawami ciężkiej nerwicy będziesz w stanie zidentyfikować najczęstsze czynniki wywołujące i opracować odpowiedni dla siebie plan leczenia.

Ciężka nerwica – jej przyczyny i typowe objawy nerwicy

Dokładna definicja nerwicy jest niejasna, ale ogólnie przyjęto, że jest to niestabilność emocjonalna i dezorientacja umysłowa. Oprócz tych objawów, stan ten może powodować problemy w życiu codziennym i może być symptomem większej choroby podstawowej. W różnych badaniach określono kilka przyczyn i sposobów leczenia nerwicy. Oto niektóre z nich:

Termin nerwica jest obecnie uważany za objaw większego problemu psychologicznego, znanego jako zaburzenie depresyjne lub lękowe. Różni się ona od tradycyjnych zaburzeń psychicznych, ponieważ jest cechą osobowości i nie stanowi jednoznacznej diagnozy. Niemniej jednak dokładne poznanie objawów nerwicowych pomoże zrozumieć, czy są one przydatne. Na przykład, istnieje kilka rodzajów zachowań neurotycznych, w tym podwyższona lękliwość, nadopiekuńczość i nadmierne zamartwianie się.

Oprócz czynników psychologicznych, na układ nerwowy mogą wpływać infekcje. Zakażenia i reakcje immunologiczne mogą wywoływać objawy nerwicowe. Praca Zygmunta Freuda z Josefem Breuerem doprowadziła do rozwoju terapii psychoanalitycznej. Termin „leczenie przez rozmowę” został nazwany na cześć Anny O, młodej kobiety, która cierpiała na objawy histerii. W rzeczywistości terapia rozmowami jest obecnie znana jako „zaburzenie konwersyjne”. W 1980 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne zmieniło ten termin na „zaburzenie konwersyjne”. Popularna jest także nerwica natręctw oraz nerwica lękowa.

Przeczytaj również:  Opcje leczenia nastolatków z dysforią płciową

Wielu neurotyków nie szuka leczenia swojego stanu. Możliwe jest jednak znalezienie sposobów na zmniejszenie objawów, poprawienie samooceny i docenienie tego, co się ma. W przypadku niektórych osób odpowiednie może być podejście multidyscyplinarne. Korzystne może być włączenie do współpracy innych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, np. logopedy. Jeśli to możliwe, należy zaangażować bliskich w pomoc w radzeniu sobie z chorobą. W dążeniu do wyleczenia nerwicy należy pamiętać o zachowaniu pozytywnego nastawienia. Farmakoterapia pomga na bóle głowy, wymioty oraz biegunki. Oczywiście psychoterapeuta ma też kluczową rolę w leczeniu nerwicy wegetatywnej.

Objawy neurologiczne ciężkiej nerwicy – psychoterapia

Istnieje wiele różnych objawów nerwicy. Sam termin pochodzi od greckiego słowa neuron i przyrostka -osis. Objawy nerwicy są zróżnicowane – od skrajnego lęku po depresję i drażliwość. Niektóre osoby cierpiące na nerwicę wykazują również objawy behawioralne, w tym powtarzające się myśli i obsesje. Mogą być agresywne, irracjonalne, a nawet aspołeczne. W rzadkich przypadkach osoby z nerwicą mogą być społeczno-kulturowo nieodpowiednie.

W przypadku tych zaburzeń neurologicznych dostępnych jest kilka opcji leczenia. Mogą to być leki przeciwdepresyjne, terapia behawioralna, psychoanalityczna i pacyfikacja. Dla niektórych najbardziej korzystne może być podejście multidyscyplinarne z udziałem psychologów, logopedów i innych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Chociaż nie ma jednego sposobu leczenia nerwicy, zaangażowanie bliskich i przyjaciół może zapewnić wsparcie emocjonalne i zmniejszyć ciężar spoczywający na osobie cierpiącej.

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne usunęło termin „nerwica” ze swojego podręcznika diagnostycznego w 1980 roku. W odpowiedzi na wyniki badań przeformułowano kryteria chorób psychicznych. Nerwica jest obecnie postrzegana jako podtyp zaburzeń lękowych lub depresyjnych. Różni się ona od neurotyczności, która obejmuje uporczywe i obsesyjne myśli, które przyczyniają się do innych problemów zdrowotnych. Osoba z objawami nerwicowymi jest często klasyfikowana jako mająca odrębne zaburzenie lękowe, ale objawy obu tych zaburzeń mogą się nakładać.

Przeczytaj również:  Schizofrenia - jakie są jej rodzaje i objawy?

Neurolog może zdiagnozować czynnościowe zaburzenie neurologiczne na podstawie aktualnych objawów choroby. Funkcjonalne zaburzenia neurologiczne różnią się od chorób, które dotyczą integralności strukturalnej mózgu. Chociaż badanie strukturalne może wykluczyć chorobę neurologiczną, nie musi wskazywać na konkretne rozpoznanie. W niektórych przypadkach neurolog może skierować pacjenta do specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego w celu dokonania oceny. Istnieje jednak kilka innych sposobów na zdiagnozowanie zaburzeń neurologicznych.

Leczenie i zapobieganie – ciężka nerwica

Termin nerwica jest ogólną nazwą zaburzeń psychicznych, które upośledzają funkcjonowanie danej osoby. Stan ten charakteryzuje się niestabilnością emocjonalną, niską samooceną i objawami behawioralnymi. Objawy nerwicy, choć nie są na tyle poważne, aby spowodować niezdolność do pracy, mogą zaburzać zdolność danej osoby do funkcjonowania we wszystkich obszarach jej życia. Możliwości leczenia nerwicy mogą być różne – od leków po psychoterapię.

Istnieje kilka różnych typów nerwicy, z których każdy charakteryzuje się innymi objawami. Nerwica depresyjna charakteryzuje się uporczywym smutkiem i utratą zainteresowania wcześniej przyjemnymi czynnościami. Nerwica obsesyjno-kompulsywna polega na nadmiernym zamartwianiu się i wykonywaniu powtarzających się czynności. Nerwica obsesyjno-kompulsywna wiąże się z obsesyjnymi myślami i zachowaniami, często dotyczącymi przedmiotów lub obiektów, które mogą wywoływać lęk. Nerwice te często objawiają się również jako traumatyczne wydarzenia i mogą zakłócać zdolność danej osoby do funkcjonowania w życiu codziennym.

Nie ma jednoznacznego lekarstwa na nerwicę. Jednak w ciężkich przypadkach leczenie może obejmować połączenie psychoterapii i leków. Zachowania nerwicowe mogą być przyczyną poważnego niepokoju, przez co cierpią zarówno relacje indywidualne, jak i rodzinne. Nieleczone zachowania nerwicowe mogą się pogarszać i prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, w tym ataków paniki i dużej depresji. Dostępne są również leki, które mogą pomóc w zmniejszeniu objawów i zmianie składu chemicznego mózgu. Na przykład, w leczeniu ciężkich nerwic można stosować leki przeciwlękowe, takie jak benzodiazepiny. Leki te mogą mieć jednak skutki uboczne, ponieważ może rozwinąć się na nie tolerancja.

Przeczytaj również:  Ślepe posłuszeństwo - eksperyment Milgrama

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne usunęło termin „nerwica” z DSM-III w 1980 roku. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne definiuje nerwicę jako objawy zaburzenia lękowego, które przewyższają jego kontekst. Osoby neurotyczne doświadczają silnego niepokoju emocjonalnego i nieświadomego konfliktu, który może przejawiać się w różnych chorobach fizycznych lub psychicznych. U osób neurotycznych często występują również zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Inne objawy ciężkiej nerwicy – somatyczne i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Termin „inne objawy” jest często używany do opisania sytuacji, w których objawy somatyczne występują krócej niż sześć miesięcy. Przykładem może być fałszywe przekonanie, że kobieta jest w ciąży, mimo braku widocznych oznak ciąży. Inne objawy ciąży mogą obejmować powiększający się brzuch, odczuwanie bólów porodowych, zmiany w piersiach i ustanie miesiączki. Objawy zaburzeń objawów somatycznych mogą nasilać się pod wpływem stresu i lęku.

Klasyfikacja nerwic czyli rodzaje nrerwicy

Po raz pierwszy termin nerwica został użyty przez psychiatrów w połowie XIX wieku, a przedrostek „psycho-” został dodany do tego terminu w latach 50-tych XX wieku, kiedy uznano psychiczny i emocjonalny wpływ na zachowanie. Obecnie oba terminy są używane zamiennie, ale krótsza forma jest bardziej specyficzna w przypadku diagnozy psychologicznej. Poniżej wymieniono kilka typowych cech nerwic. Te objawy i przyczyny można podzielić na kilka różnych zespołów.

Teoria psychoanalityczna przypisuje występowanie nerwic mechanizmom obronnym człowieka przed odczuwanym stresem. Te mechanizmy obronne są normalną częścią naszego samopoznania, ale zachowania, które wywołują objawy nerwicowe, mogą powodować trudności w codziennym życiu. Osoby neurotyczne doświadczają zarówno nieświadomych, jak i świadomych konfliktów, które objawiają się jako choroby fizyczne lub psychiczne. Chociaż skłonności neurotyczne są powszechne u wszystkich ludzi, nie powodują one niezdolności do życia ani utraty rzeczywistości.