Co to jest dystres i jak można mu zapobiegać?

Wszyscy jesteśmy podatni na dystres – nie możemy kontrolować okoliczności, w jakich się znajdujemy, lub nie potrafimy opanować stresu, który go wywołuje. Do stresu przyczynia się wiele przyczyn, w tym niekontrolowane skutki uboczne niektórych leków, rak i inne poważne choroby. Stres może być także spowodowany brakiem dostępu do opieki zdrowotnej, barierami językowymi lub problemami z transportem. Stres jest szczególnie powszechny wśród kobiet, osób wykorzystywanych seksualnie lub fizycznie oraz osób z zaburzeniami psychicznymi lub nadużywających substancji psychoaktywnych.

Spis treści artykułu

Stresory

W wielu badaniach wykazano, że stres może być normalnym i korzystnym aspektem naszego życia. Na przykład, zrywając z wieloletnim partnerem, możemy odczuwać stres. Jednak nasze spojrzenie na stres i okoliczności, które prowadzą do jego odczuwania, są inne niż u innych osób. Ponadto stres jest zjawiskiem wysoce subiektywnym, więc reakcja każdej osoby na trudną sytuację jest inna. Teoria zachowania zasobów przewiduje, że osoby, które mają więcej zasobów, lepiej radzą sobie z przeciwnościami losu.

Badania wykazały, że umiarkowane ilości stresu mogą powodować eustres oksydacyjny. Korzyści płynące z tego rodzaju stresu obejmują poprawę funkcjonowania układu odpornościowego, zwiększenie energii, a nawet poprawę stanu zdrowia. Na szczęście istnieją sposoby wywoływania eustresu. Jednym z nich są ćwiczenia fizyczne, które mogą wzmocnić serce i płuca oraz zmniejszyć ryzyko chorób psychicznych i fizycznych. Jednak przewlekły stres może prowadzić do różnych problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, dlatego tak ważne jest szukanie pomocy w radzeniu sobie z przewlekłym stresem.

Niektóre źródła stresu są pozytywne, a inne negatywne. Pozytywnym stresorem może być wszystko, co sprawia przyjemność lub pomaga w osiągnięciu celu. Przyjemny stresor wiąże się z pozytywnymi sytuacjami, takimi jak specjalna okazja. Stresor negatywny odnosi się do nadchodzącego nieprzyjemnego wydarzenia lub sytuacji. Stres negatywny jest związany z negatywnym doświadczeniem sytuacji stresowej, która często jest bardzo nieprzyjemna. Stres może wpływać na zdrowie, nastrój i jakość życia.

Innym sposobem pomiaru stresu jest postrzeganie go jako wskaźnika zużycia organizmu. Stres przewlekły jest spowodowany powtarzającym się narażeniem na stresujące wydarzenie przez dłuższy czas, natomiast stresor pozytywny to taki, który występuje raz w życiu. Stres ten jest często silniejszy niż człowiek jest w stanie znieść, a jego skutkiem może być zawał serca lub choroba wrzodowa. Stres przewlekły nie jest jednak normalną częścią życia, dlatego najlepszym sposobem na jego zrozumienie jest uwzględnienie indywidualnych okoliczności.

Przeczytaj również:  Hipengiofobia a lęk przed odpowiedzialnością

Wysokie koszty stresu przewlekłego nie są bez znaczenia. Pozytywne skutki stresu są dobrze udokumentowane. W rzeczywistości badania wykazały, że korzyści wynikające z niewielkiej ilości stresu znacznie przewyższają jego negatywne skutki. Niewielka ilość stresu jest korzystna, ponieważ pomaga nam poprawić wyniki w zawodach sportowych, zwiększyć motywację i odpowiednio reagować na nowe środowisko. Niestety, nadmierny stres może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, a nawet chorób psychicznych.

Objawy

Stres może mieć różne przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza on nieprzyjemną emocję, myśl lub stan. W kontekście choroby nowotworowej stres może być spowodowany obawami o ciało pacjenta lub zdrowie jego bliskiej osoby. Może być również spowodowany trudnościami finansowymi, ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej, wyzwaniami związanymi z małymi dziećmi lub barierą językową. Objawy niepokoju mogą przeszkadzać w leczeniu pacjenta. Oprócz zamartwiania się stanem zdrowia, pacjent może mieć problemy ze snem, jedzeniem i myśleniem o chorobie.

Badacze zauważyli, że częstość występowania tych objawów jest podobna u mężczyzn i kobiet. Jeśli chodzi o częstotliwość, kobiety zgłaszały te objawy częściej niż mężczyźni. Jednak jedna trzecia mężczyzn i połowa kobiet zgłaszała poczucie osamotnienia na co dzień. Wynik ten sugeruje, że objawy te są skorelowane z istniejącą wcześniej wrażliwością, a nie koniecznie z nasileniem cierpienia. Ponadto objawy te są zwykle bardziej nasilone u kobiet.

Wytyczne NCCN sugerują, że łagodny lub umiarkowany niepokój może być kontrolowany w ramach zwykłej opieki sprawowanej przez zespół medyczny. Umiarkowany lub ciężki niepokój może wymagać skierowania do specjalistów, takich jak psychologowie lub doradcy duszpasterscy. Zespoły opieki zdrowotnej powinny mieć jasność co do tych kwestii podczas przechodzenia od badań przesiewowych do oceny. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci dobrze reagują na zalecenia oparte na zaufaniu i serdeczności. W razie potrzeby mogą też szukać dodatkowej pomocy. Jeśli objawy są nasilone, pacjenci mogą również szukać wsparcia u swoich bliskich.

Badacze zbadali związek między cierpieniem somatycznym i psychologicznym wśród młodych dorosłych. W ramach współpracy z WHO 5438 kolejnych pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w 15 ośrodkach badawczych wypełniło dwa narzędzia: złożony międzynarodowy wywiad diagnostyczny (Composite International Diagnostic Interview, IIDI) oraz kwestionariusz ogólnego stanu zdrowia (General Health Questionnaire). Kwestionariusz ten mierzy zarówno cierpienie psychiczne, jak i objawy somatyczne. Chociaż wyniki nie były istotne statystycznie, to jednak wykazały, że objawy dystresu nasilają się u młodych mężczyzn i kobiet, co jest zgodne z wcześniejszymi ustaleniami.

Przeczytaj również:  Czy godna śmierć jest naprawdę możliwa?

Leczenie

W prospektywnym randomizowanym badaniu kontrolowanym zidentyfikowano nową metodę leczenia dystresu: Terapię Regulacji Emocji. Terapia ta łączy w sobie metody poznawczo-behawioralne, akceptacji, dialektyczne i oparte na uważności. Koncentruje się na rozwijaniu zdolności pacjenta do samoregulacji. Wykorzystuje trening i ekspozycję na doświadczenia związane z ryzykiem i nagrodą, aby pomóc pacjentom w rozwijaniu umiejętności regulowania swoich emocji. Skuteczność Terapii Regulacji Emocji została oceniona w kilku randomizowanych badaniach kontrolowanych oraz w badaniu otwartym.

Kompleksowa ocena dystresu jest kolejnym narzędziem opracowywanym przez ekspertów w dziedzinie onkologii w celu zmniejszenia dystresu i poprawy samopoczucia pacjentów. Na przykład w City of Hope rezydent onkologii Matt Loscalzo wdrożył program dobrowolnych badań przesiewowych stresu dla wszystkich pacjentów. W programie tym wykorzystuje się ręczne urządzenie elektroniczne do wypełniania ankiety online. Generowany jest raport, który jest udostępniany odpowiednim służbom i kapelanom. Istnieją jednak pewne luki w zakresie specyficznych środków, formatów i odstępów czasu stosowanych w tej metodzie.

Badania te mają poważne ograniczenia. Po pierwsze, zbyt daleko idące osądy na temat leczenia psychoonkologicznego mogą być niedokładne i przynosić skutki odwrotne do zamierzonych. Co więcej, w wielu badaniach nie udało się skontrolować wpływu zmiennych zakłócających. Autorzy stwierdzili również, że nie ma dowodów na to, że leczenie dystresu zmniejsza koszty opieki zdrowotnej. Wyniki tych badań są kwestią dyskusyjną. W międzyczasie istnieje potrzeba przeprowadzenia większej liczby badań w celu wyjaśnienia opartej na dowodach naukowych praktyki stosowania programu badań przesiewowych w kierunku dystresu.

Po drugie, na zdrowie psychiczne osób, które przeżyły chorobę nowotworową, duży wpływ ma leczenie. Niepokój psychospołeczny może pogorszyć jakość ich życia. Jest to powszechny problem, a brak leczenia tego stanu jest szkodliwy dla zdrowia pacjenta. Szkolenie EMHCCS, interaktywny program internetowy, ma na celu rozwiązanie tego problemu. Ten internetowy program zapewnia spersonalizowane informacje zwrotne dla świadczeniodawców i zawiera zadania edukacyjne. Szkolenie ma na celu edukację pracowników służby zdrowia w zakresie radzenia sobie z niepokojem związanym z chorobą nowotworową i poprawę opieki nad pacjentem.

Przeczytaj również:  Co to jest tokofobia? Przyczyny i leczenie

Prewencja

Ostatnia pandemia COVID-19 zwiększyła poziom zgłaszanego niepokoju, będącego wynikiem strachu, izolacji społecznej i możliwości wystąpienia choroby w rodzinie lub trudności finansowych. Niepokój jest negatywną emocją, która może wpływać na zachowania prewencyjne. Poniżej opisujemy, co powoduje dystres i jak można mu zapobiegać. Poniżej wymieniono kilka najczęstszych czynników, które wpływają na dystres. Czynniki te mogą pomóc nam lepiej zrozumieć, jak zapobiegać dystresowi i jego konsekwencjom.

Chociaż wpływ pandemii na zachowania profilaktyczne jest trudny do oszacowania, badanie sugeruje, że odporność może łagodzić negatywne skutki dystresu i zwiększać zaangażowanie w zachowania prozdrowotne. Ocenialiśmy związek między odpornością a zachowaniami profilaktycznymi związanymi z wirusem COVID-19, rozprowadzając ankiety wśród wszystkich studentów dużego uniwersytetu w środkowo-zachodniej części kraju. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach analizowano za pomocą analizy regresji moderatorów. Zależność między dystresem a prężnością była istotnie wyższa u osób o wysokiej prężności.

Zgodnie z wynikami analiz, dystres związany z informacjami wiązał się z lepszym przestrzeganiem zaleceń profilaktycznych, natomiast unikanie informacji – z gorszym przestrzeganiem zaleceń. W analizie mediacyjnej sprawdzono również pośredni wpływ niepokoju związanego z informacjami na przestrzeganie zaleceń. Ogólnie rzecz biorąc, wpływ niepokoju związanego z informacjami na przestrzeganie zaleceń był pozytywny. Badanie tego rodzaju byłoby pomocne w określeniu optymalnych zachowań profilaktycznych dla różnych grup pacjentów. Należy pamiętać, że istnieje silna korelacja między stresem a informacją, która go wywołuje.

Badania pokazują również, że zapobieganie poporodowemu stresowi matek jest dobrym pomysłem. Istnieje jednak kilka ograniczeń związanych z rozwiązywaniem problemów matek po porodzie. Większość badań koncentrowała się na zmniejszaniu objawów u matki, natomiast brakuje badań dotyczących stresu u partnera. Sugeruje się jednak, że interwencje mające na celu zapobieganie dystresowi poporodowemu powinny obejmować zarówno matkę, jak i partnera. Pozwoli to zminimalizować negatywne skutki stresu partnerskiego dla niemowlęcia.

Pomimo że definicja stresu jest szeroka, najważniejszym elementem zapobiegania mu jest znalezienie dobrego specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego. Specjaliści ci będą w stanie udzielić ci wsparcia i porady, której potrzebujesz w potrzebie. Istnieje wiele źródeł pomocy dla osób, które jej potrzebują, w tym telefon zaufania SAMHSA (SAMHSA’s Disaster Distress Helpline). Infolinia ta jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i udziela porad i wsparcia emocjonalnego. Na przykład, kryzys nie jest łatwą rzeczą, z którą można się zmierzyć w pojedynkę.