Czym jest EMDR – terapia ruchów gałek ocznych?

EMDR - terapia ruchów gałek ocznych

Czym jest EMDR – terapia ruchów gałek ocznych? W tym artykule omówiono korzyści płynące z EMDR i jej wpływ na psychikę. Terapia EMDR jest potężną formą psychoterapii, która pomaga ludziom radzić sobie z traumatycznymi wydarzeniami. Mimo że stosowane metody są nieco kontrowersyjne, są one niezwykle skuteczne w przypadku wielu schorzeń. Dowiedz się więcej o nauce stojącej za EMDR. Należy pamiętać, że EMDR nie jest lekiem na PTSD lub traumę. Jest to również skuteczna forma psychoterapii w przypadku wielu różnych zaburzeń psychicznych, w tym depresji, lęku i innych.

Czym jest terapia EMDR?

Terapia EMDR polega na powracaniu do niepokojących wspomnień. Podczas terapii terapeuta nakazuje pacjentowi wykonywanie określonych ruchów oczu, aby skojarzyć wspomnienie z negatywnymi uczuciami i reakcjami. Pacjent jest proszony o zgłaszanie swoich myśli i uczuć, aby terapeuta mógł robić notatki. W końcu terapeuta pomaga pacjentowi powrócić do teraźniejszości. Leczenie może trwać kilka sesji. Oto niektóre z korzyści terapii EMDR.

EMDR opiera się na modelu adaptacyjnego przetwarzania informacji (AIP). Teoria AIP mówi, że rodzimy się z wewnętrznym systemem przechowywania i przetwarzania wspomnień. W pierwszej fazie terapii klient jest prowadzony w celu zidentyfikowania negatywnych wspomnień, czynników wyzwalających je oraz przyszłych celów. Następnie terapeuta uczy pacjenta, jak skupić się na pozytywnych przekonaniach. Pacjent uczestniczy także w ćwiczeniach wymagających ruchów gałek ocznych.

Proces terapii EMDR obejmuje nauczenie pacjenta mechanizmów radzenia sobie i technik radzenia sobie z wyzwalającymi wspomnieniami. Terapeuta uczy także pacjenta, jak identyfikować elementy towarzyszące wyzwalającym wspomnieniom. Po zakończeniu tego etapu terapeuta i pacjent ustalają, które wspomnienie wywołuje negatywne uczucia. Terapeuta wykorzysta te informacje do ponownego przetworzenia wspomnienia, stosując adaptacyjny model przetwarzania informacji. Wyniki terapii będą widoczne natychmiast, a klient będzie mógł stosować te techniki w życiu codziennym.

Terapia EMDR jest zazwyczaj prowadzona w serii sesji trwających od 60 do 90 minut. W zależności od stopnia nasilenia problemu, leczenie może wymagać serii sesji, aby uzyskać pełne korzyści. Terapeuta rozpoczyna od zebrania szczegółowej historii życia pacjenta. Pomoże to zidentyfikować wszelkie negatywne wspomnienia lub myśli, które wywołują negatywne emocje. Terapeuta może również nauczyć pacjenta, jak rozwijać pozytywne przekonania na swój temat.

Wpływ traumy na psychikę

Desensytyzacja i przetwarzanie ruchów gałek ocznych (EMDR) to forma psychoterapii, która wykorzystuje dwustronną stymulację mózgu, aby pomóc pacjentowi w przetworzeniu traumatycznych wydarzeń z przeszłości. Terapia ta polega na ćwiczeniu umiejętności naprzemiennego przełączania się między traumatycznym wydarzeniem a chwilą obecną, co zapobiega zakłóceniu pamięci przez ponowną traumę. EMDR łączy w sobie elementy terapii psychodynamicznej i poznawczej. Niektórzy krytycy EMDR twierdzą, że ruchy gałek ocznych są zbędne i nie są potrzebne.

Przeczytaj również:  Typy utraty pamięci i jak psychoterapia może pomóc

W terapii EMDR terapeuta ocenia traumatyczne wydarzenia w życiu klienta i opracowuje plan leczenia na podstawie informacji i zachowań klienta. Terapeuta pomaga klientowi zidentyfikować traumatyczne wspomnienia i uczy go, jak stosować techniki samokontroli, aby je przezwyciężyć. Techniki te okazały się bardzo skuteczne i są zalecane wszystkim osobom cierpiącym z powodu traumatycznych przeżyć.

Proces terapii EMDR – terapia ruchami gałek ocznych opiera się na teorii, że szybkie ruchy gałek ocznych pozwalają mózgowi na ponowne przetworzenie zdezorganizowanych informacji. Szybkie ruchy gałek ocznych, które są wywoływane podczas snu REM, pozwalają mózgowi na reorganizację informacji, które zostały zdezorganizowane. Chociaż sen REM jest często wywoływany przez hipnozę, protokół EMDR wykorzystuje ruchy gałek ocznych w sposób celowy i zamierzony, aby zaangażować się w podwyższony stan emocjonalny.

Pomimo że EMDR w leczeniu PTSD pozostaje kontrowersyjnym tematem wśród badaczy, niektóre badania wykazały, że EMDR znacząco zmniejsza objawy u pacjentów w porównaniu z grupami kontrolnymi. Jednak w niektórych badaniach o dobrej metodologii nie stwierdzono istotnych różnic między tymi dwiema grupami. Niektórzy badacze uważają, że ruchy gałek ocznych i terapia ekspozycyjna stosowane w EMDR mogą być głównym powodem, dla którego EMDR jest tak skuteczna.

Skuteczna forma psychoterapii

EMDR koncentruje się na identyfikacji i przetwarzaniu powiązanego wspomnienia i związanych z nim emocji. Rozpoczyna się od zidentyfikowania przez klienta pozytywnego przekonania. Terapeuci EMDR pomagają klientowi ocenić pozytywne przekonanie, jak również negatywną emocję lub myśl. Następnie klient jest instruowany, aby koncentrował się na wspomnieniu i związanych z nim obrazach i odczuciach, jednocześnie angażując się w BLS. W trakcie terapii stosuje się dwustronną stymulację, która może przybierać formę ruchów gałek ocznych, tonów i stuknięć. Różni pacjenci różnie reagują na stymulację, ale ogólnym celem jest przerwanie negatywnych skojarzeń między wspomnieniem a związaną z nim emocją.

EMDR jest skuteczną formą psychoterapii, której celem jest zmiana sposobu przechowywania traumatycznych wspomnień w mózgu. Umożliwiając mózgowi przetwarzanie bolesnych wspomnień, EMDR pomaga osobie uniknąć intensywnych reakcji emocjonalnych. Terapeuta pomaga klientowi w przetwarzaniu traumatycznych wspomnień poprzez ruchy gałek ocznych z boku na bok. Inną formą stymulacji dwustronnej są tony dźwiękowe. Oprócz ruchów gałek ocznych, terapia EMDR polega na stukaniu w określone punkty mózgu.

Przeczytaj również:  Wsparcie psychotraumatologa - czy jest potrzebne? Terapia traumy

Desensytyzacja i przetwarzanie ruchów gałek ocznych (EMDR) jest nietradycyjną formą psychoterapii, w której wykorzystuje się rytmiczne ruchy gałek ocznych. Ta forma psychoterapii może być skuteczna w przypadku osób cierpiących na fobie, lęki, depresję i różne inne schorzenia. EMDR stało się niezwykle popularną metodą terapii skutków stresu pourazowego. Ten rodzaj terapii jest często stosowany w leczeniu traumatycznych wspomnień po walkach wojskowych, napaściach seksualnych i wypadkach samochodowych. W przeciwieństwie do tradycyjnej psychoterapii, EMDR wykorzystuje rytmiczne ruchy gałek ocznych do tłumienia wspomnień emocjonalnych.

Podczas sesji EMDR terapeuta używa rąk przed twarzą pacjenta, prosząc go jednocześnie o skupienie uwagi na ruchach rąk. Gdy pacjent podąża za ruchami rąk, terapeuta pomaga mu przypomnieć sobie niepokojące wydarzenie oraz związane z nim emocje i odczucia w ciele. Następnie terapeuta prowadzi klienta przez proces zmiany myśli na bardziej pozytywne. Czas trwania terapii EMDR zależy od liczby przebytych traum i wieku pacjenta. Jeśli trauma wystąpiła w wieku dorosłym, terapia może trwać nie dłużej niż pięć sesji. Jeśli jednak doszło do wielu traum, terapia może trwać kilka tygodni, a nawet dłużej.

Czym jest terapia EMDR?

EMDR (ang. eye movement desensitization and reprocessing) to rodzaj terapii poznawczo-behawioralnej, która polega na pomaganiu klientom w powracaniu do traumatycznych wydarzeń. Terapeuta pomaga klientom skupić uwagę na konkretnym wspomnieniu, stosując różne techniki w celu zmniejszenia lęku i dyskomfortu. Klient jest prowadzony do opisania swoich reakcji i uczuć, a terapeuta zapisuje te informacje. Następnie klient wraca do teraźniejszości.

Urazowe wydarzenia nie są prawidłowo przetwarzane w mózgu w momencie ich wystąpienia, dlatego często pozostają w teraźniejszości. W rezultacie oddziałują na ludzi jeszcze długo po ich odejściu. Mogą one wywoływać retrospekcje i koszmary senne, a także reakcje fizyczne i uczucia, które wywołała trauma. Technika EMDR wykorzystuje metodę zwaną adaptacyjnym przetwarzaniem informacji (AIP), aby pomóc ludziom przerwać „cykl zamrożenia”, umożliwiając im ponowne przetworzenie niepokojących wspomnień w nowy sposób.

EMDR jest metodą leczenia traumy, która koncentruje się na doznaniach i emocjach związanych z traumatycznymi wydarzeniami. Pomaga klientom zintegrować te informacje, zapobiegać unikaniu i iść naprzód w pozytywnym kierunku. Stała się ona preferowaną metodą leczenia pacjentów po traumie. Szkolenie EMDR uczy terapeutów, jak wdrażać określone procedury i protokoły, aby pomóc klientom w uruchomieniu ich naturalnych procesów zdrowienia. W przeciwieństwie do innych form psychoterapii, EMDR jest całkowicie bezpłatna.

Przeczytaj również:  Psychologiczny wpływ miażdżycy

Terapeuci EMDR są przeszkoleni w zakresie leczenia konkretnych zaburzeń psychicznych, takich jak PTSD. Jeśli chcesz rozpocząć terapię EMDR, ważne jest, abyś znalazł wykwalifikowanego terapeutę, który posiada certyfikat EMDRIA. Przed pierwszą sesją należy również wyrazić gotowość do przedstawienia formularzy medycznych. Warto odbyć sesję próbną, zanim zdecydujemy się na bardziej intensywną terapię. Będzie Ci wygodniej, jeśli terapeuta posiada certyfikat EMDRIA.

Jak terapia EMDR działa w praktyce?

Terapia EMDR to technika poznawczo-behawioralna, której celem jest zmniejszenie reaktywności na bodźce emocjonalne. Każda sesja obejmuje zebranie wywiadu, podczas którego terapeuta ocenia gotowość klienta do rozpoczęcia terapii i opracowuje zindywidualizowany plan leczenia. Możliwe cele obejmują niepokojące wspomnienia lub bieżące sytuacje oraz związane z nimi zdarzenia z przeszłości. Klient ukończy sesje BLS w możliwie najkrótszym czasie i będzie czuł się mniej zestresowany lub niespokojny po zakończeniu terapii.

Terapia EMDR działa poprzez przeprogramowanie sposobu, w jaki przetwarzamy wspomnienia. Celem jest uniknięcie intensywnych reakcji emocjonalnych na traumatyczne wspomnienia i zmniejszenie ich wpływu na nasze codzienne życie. Polega ona na dwustronnej stymulacji mózgu poprzez stukanie, bodźce wizualne i dźwięki. Pacjenci angażują się w te procesy do momentu osiągnięcia poziomu 0-2 w skali SUD. Następnie terapeuta i pacjent identyfikują pamięć, która ma być leczona, i wzmacniają pozytywne przekonania pacjenta.

Terapia EMDR działa poprzez reaktywację obszarów mózgu, które zostały wyłączone w wyniku traumy. Restrukturyzacja poznawcza pomaga mózgowi klienta przechowywać i odzyskiwać traumatyczne wspomnienia w logicznym, niezniekształconym formacie. EMDR polega na trenowaniu mózgu, aby wykorzystywał określone wzorce ruchów gałek ocznych w celu uzyskania dostępu do wspomnień, które wywołują bolesne i niepokojące wspomnienia. Po przetworzeniu tych wspomnień mogą one pomóc w wyleczeniu szkód emocjonalnych i fizycznych.

Terapia EMDR może również pomóc osobom cierpiącym na schorzenia inne niż PTSD. W badaniach uznano ją również za obiecującą metodę leczenia objawów związanych z traumą, takich jak stany psychotyczne i przewlekły ból. Co więcej, może ona potencjalnie leczyć inne rodzaje chorób psychicznych, w tym depresję. Jak każda terapia, EMDR może wywoływać skutki uboczne i reakcje wtórne. Jednak korzyści płynące z terapii EMDR są oczywiste.