Czym jest myślenie abstrakcyjne?

Myślenie abstrakcyjne na czym polega

Czym jest myślenie abstrakcyjne? W tym artykule omówimy, czym jest, jak je stosować i czym różni się od myślenia konkretnego. Przedstawimy również przykłady myślenia abstrakcyjnego w praktyce. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej! Dowiedz się również, jak stosować ten typ myślenia w życiu codziennym. Oto kilka wskazówek:

Co to jest myślenie abstrakcyjne i do czego jest wykorzystywane?

Myślenie abstrakcyjne to umiejętność, która pozwala ludziom myśleć w sposób bardziej ogólny. Może pomóc w rozwiązywaniu problemów dzięki spojrzeniu na nie z szerszej perspektywy. Jednak osoby, które z natury są konkretne, mają tendencję do skupiania się na szczegółach, a nie na związkach. Stosując różne strategie i techniki, ludzie mogą doskonalić swoje myślenie abstrakcyjne. Poniżej podajemy kilka przykładów sytuacji, w których uczniowie mogą skorzystać z tej umiejętności. Powinni oni szukać w swojej pracy wzorców, które pomogą im osiągnąć tę umiejętność.

Umiejętność myślenia abstrakcyjnego jest niezbędna w nauce czytania i pisania. Pięciolatek jest w stanie stworzyć swój własny system symboli poprzez eksperymentowanie. Może odgrywać scenki z wykorzystaniem przedmiotów, np. bazgrołów, a następnie odczytywać je na głos rodzicom. Może też wykorzystać przedmioty, które znajdzie w swoim otoczeniu, do stworzenia nowej historii.

Innym powszechnym zastosowaniem abstrakcji jest przewidywanie przyszłości. Na przykład, wędrowcy mogą przewidzieć, co się stanie, jeśli odejdą od dzika. Projektanci mody mogą wykorzystać abstrakcję do stworzenia kapelusza. Mogą stworzyć obraz o odpowiedniej atrakcyjności wizualnej, rozumiejąc, jak będzie on wyglądał na osobie noszącej. Ta umiejętność ma fundamentalne znaczenie w procesie twórczym. Zastosowanie jej w zadaniu pomaga być elastycznym i kreatywnym.

Wielu psychologów uważa, że myślenie abstrakcyjne jest naturalną umiejętnością rozwojową. Sugerują oni, że jest to produkt genetyki, środowiska i doświadczeń. Niektórzy ludzie rodzą się z umiejętnością myślenia abstrakcyjnego, natomiast inni mogą ją wzmocnić poprzez praktykę. Aby trenować myślenie abstrakcyjne, spróbuj pomyśleć o celu lub wyniku, który chcesz osiągnąć. Następnie spróbuj wyobrazić sobie, jak wyglądałoby to w idealnej sytuacji.

Cechy

Myślenie abstrakcyjne to proces umysłowy, w którym umysł odkrywa wzorce bez wchodzenia z nimi w interakcję. Przykładem myślenia abstrakcyjnego może być wiedza o tym, jaka będzie jutro pogoda lub interpretacja złożonej sytuacji. Rozwój myślenia abstrakcyjnego jest przedmiotem zainteresowania wszystkich. Wielu ekspertów twierdzi, że może się on rozpocząć już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Jednak nie zawsze jest to prawdą. Oto kilka cech myślenia abstrakcyjnego, które należy starać się rozwijać u dzieci.

Przeczytaj również:  Co to jest psychoza?

Jedną z najważniejszych cech myślenia abstrakcyjnego jest zdolność do rozpatrywania spraw na wyższym poziomie niż zwykle. Umożliwia ona także przekraczanie granic określonych zasad i sytuacji. Ten rodzaj myślenia powinien być kultywowany w dzieciństwie, ponieważ pozwala ludziom znajdować najlepsze rozwiązania. Pracodawcy często oceniają myślenie abstrakcyjne u potencjalnych pracowników, ponieważ świadczy ono o ich zdolności do rozwiązywania problemów i przetwarzania nieznanych informacji. Proces ten dzieli się na trzy podstawowe etapy, które stanowią o wczesnym rozwoju umysłu.

Mimo że możliwe jest myślenie logiczne, myślenie abstrakcyjne jest niezbędne do rozwiązywania wielu problemów. Jest to również umiejętność niezbędna do osiągnięcia sukcesu w naukach ścisłych i ekonomii. Wykorzystanie tego typu procesu myślowego poprawi również jakość wypowiedzi i pozwoli udowodnić swój punkt widzenia przy użyciu ścisłej logiki. Wreszcie, myślenie abstrakcyjne pomaga podkreślić istotne cechy czegoś i ułatwić zrozumienie. Myślenie abstrakcyjne, jeśli jest dobrze wykonywane, przydaje się w wielu dziedzinach.

Niektórzy eksperci wyróżniają sześć cech myślenia abstrakcyjnego. Pierwszą z nich jest to, że myślenie abstrakcyjne jest często związane z idealizacją. Ta tendencja sprawia, że ludzie wyobrażają sobie swój własny świat i innych ludzi jako idealnych. Na przykład mężczyźni marzą o tym, by posiąść kobietę. Ale nigdy nie marzyliby o niemyślącym lub nieożywionym przedmiocie. Z drugiej strony, kobiety marzą o „księciu na białym koniu”, który pojawi się i spełni ich fantazje. Większość „książąt” to prawdziwi ludzie.

Różnice między myśleniem abstrakcyjnym a konkretnym

Ludzie myślą w różny sposób. Niektórzy myślą konkretnie, podczas gdy inni używają języka abstrakcyjnego do opisania koncepcji. Podczas gdy myślenie abstrakcyjne polega na odkrywaniu więcej niż jednego znaczenia, myślenie konkretne opiera się na faktach. Jest ono przydatne w rozwiązywaniu problemów, przeformułowywaniu trudnych pojęć i rozwiązywaniu schematów. Myślenie abstrakcyjne może być także przydatne w zwiększaniu umiejętności i zadawaniu prawdziwych pytań. Może być trudne do wytłumaczenia komuś, kto go nie rozumie. Oba style są korzystne dla różnych typów myślenia.

Pojęcia abstrakcyjne odnoszą się do ogólnych relacji, ale są cienkie i proste. Wywodzą się z teorii ekonomicznych i danych. Hegel przeciwstawia dwie fazy rozwoju pojęć: konkretną i abstrakcyjną. Pojęcie nie jest w pełni abstrakcyjne; jest ono jedynie przedstawieniem rzeczywistości. Trudno jest oddzielić myślenie konkretne od abstrakcyjnego. Pojęcie nie jest w pełni konkretne, jeśli pomija elementy lub klasy. Jeśli chcemy zrozumieć różnicę między tymi dwoma formami myślenia, musimy je najpierw rozróżnić.

Przeczytaj również:  Samorefleksja - ważny element psychoterapii

Dzieci rozwijają myślenie abstrakcyjne poprzez interakcję z otoczeniem. Ekspozycja na książki i filmy może poprawić zdolności poznawcze uczniów. Mogą też uczyć się nowych pojęć, zastanawiając się nad cechami charakteru. Na przykład, dzięki opowieści o Robin Hoodzie dzieci mogą dowiedzieć się, jak ważne jest oddanie społeczeństwu. Robin Hood, bohater wielu bajek dla dzieci, jest postacią, która pracuje jako złodziej, a łupy rozdaje ubogim. Dzieci rozwijają myślenie abstrakcyjne wraz z różnymi doświadczeniami i wiekiem.

Dzieciom o abstrakcyjnym sposobie myślenia zwykle łatwiej jest zrozumieć świat. Potrafią stosować analogie do różnych sytuacji, a także rozpoznawać sygnały werbalne i język ciała. Mają też tendencję do myślenia naukowego i często potrafią dobrze rozumować. Z wiekiem dzieci na ogół zaczynają myśleć bardziej abstrakcyjnie, choć niektóre z nich mogą rozwinąć tę umiejętność później. Przejście od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego będzie bardziej efektywne wraz z wiekiem dziecka.

Przykłady

Myśląc o abstrakcji, nie musimy ograniczać się do konkretnej rzeczywistości. Pojęcia abstrakcyjne obejmują wszelkie idee, które nie mają konkretnej formy, w tym teorie. Przykłady pojęć abstrakcyjnych obejmują zarówno teorie dotyczące kwasowości gleby, jak i konwencje kulturowe dotyczące dni tygodnia. Studiując przykłady myślenia abstrakcyjnego, możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób myślimy i jak możemy wykorzystać to myślenie do rozwiązywania problemów. Myślenie abstrakcyjne przynosi wiele korzyści. Może ono zwiększyć kreatywność i poszerzyć rozumienie pojęć.

Na przykład doświadczenia dzieci są ważnym czynnikiem w rozwoju myślenia abstrakcyjnego. Pierwsze przykłady myślenia abstrakcyjnego powstają w wyniku zabaw dziecięcej wyobraźni. U większości dzieci proces ten nie przebiega naturalnie, dlatego ważne jest, by aktywnie angażować je w twórczą zabawę. Podczas gdy większość dzieci potrafi myśleć abstrakcyjnie bez pomocy, twórcza zabawa jest często trudnym procesem dla dzieci z wadami wzroku. Dla tych dzieci twórcza zabawa jest często nauką.

Używanie myślenia abstrakcyjnego do tworzenia idei może być bardzo pomocne, gdy próbujemy zrozumieć złożoną naturę jakiegoś zjawiska. Wielu z nas może odnieść się do abstrakcyjnych idei w życiu codziennym. Proces projektowania czegoś może obejmować zrozumienie, czego ludzie chcą i co sprawia, że jest to atrakcyjne wizualnie. Może to również dotyczyć innych dziedzin, takich jak moda, na przykład stylizacji włosów. Ostatecznie abstrakcyjne idee mogą pomóc nam zrozumieć, jak zaprojektować nowy styl dla klienta.

Przeczytaj również:  Jak żyć z alkoholikiem?

Inną ważną zaletą myślenia abstrakcyjnego jest zdolność do nadawania sensu nieznanym informacjom. Możemy wykorzystać tę umiejętność do przewidywania wyniku wyborów. Jeśli szukamy kształtów w chmurze, możemy wykorzystać myślenie abstrakcyjne, aby nadać sens tej informacji. Podobnie, jeśli próbujemy zrozumieć zatłoczoną przestrzeń, możemy użyć myślenia abstrakcyjnego, aby zidentyfikować znajdujące się w niej kształty. Nawet zabawa z cieniami rozwija naszą głowę i umiejętności myślenia. Używanie myślenia abstrakcyjnego jest niezbędne, gdy stajemy w obliczu trudnej sytuacji lub intelektualnego impasu.

Kiedy to się dzieje? Hipoteza Piageta

Rozwój myślenia abstrakcyjnego jest wyjaśniony przez teorię rozwoju poznawczego Jeana Piageta. Podczas gdy niemowlęta myślą w kategoriach konkretnych, rozwijają zdolność myślenia symbolicznego w miarę interakcji z otoczeniem. Na przykład, kiedy dziecko mówi: „A jak jabłko”, wyobraża sobie, jak wygląda dany przedmiot, gdy nie znajduje się fizycznie naprzeciwko niego. A kiedy dziecko osiągnie wiek 12 lub 14 lat, jest w stanie myśleć abstrakcyjnie.

Piaget podzielił rozwój poznawczy dzieci na cztery etapy. Pierwszy z nich to etap sensomotoryczny, który obejmuje interakcję zorientowaną na cel i trwałość obiektów. Dwa następne to etapy przedoperacyjny i konkretno-operacyjny, a ostatni to etap myślenia abstrakcyjnego. Reakcja dziecka na bodźce wzrokowe wyznacza etap przedoperacyjny. Po tym etapie dziecko rozwija odwracalność i zdolność do rozumienia stanów dynamicznych.

Drugie stadium myślenia abstrakcyjnego występuje około 12-13 roku życia. Etap ten obejmuje logiczne posługiwanie się symbolami i pojęciami abstrakcyjnymi. Zdolności te często charakteryzują się rozumowaniem dedukcyjnym i hipotetycznymi sytuacjami typu „co by było, gdyby”. Ponadto dzieci mogą zacząć myśleć w kategoriach abstrakcyjnych jeszcze zanim będą w stanie logicznie je wyrazić. Ten etap myślenia abstrakcyjnego określa się mianem myślenia hipotetyczno-dedukcyjnego.

Dzieci tworzą schematy dotyczące obiektów i wykorzystują je do wyciągania wniosków na temat związków między różnymi rzeczami. Opanowanie danej kategorii zajmuje dziecku wiele lat, ale zanim to nastąpi, może ono nazwać wszystkie podobne zwierzęta psami. Schematy te rosną i zmieniają się w miarę zdobywania przez dziecko nowych doświadczeń. Piaget zaproponował dwie metody zdobywania wiedzy. Jedna z nich polega na asymilacji, w której dziecko wykorzystuje istniejący wcześniej schemat, aby zrozumieć nową sytuację. Druga to akomodacja.