Czym jest zdrada emocjonalna i jak ją rozpoznać?

Zdrada emocjonalna jest sposobem na zaspokojenie głębszej potrzeby. Może też być mechanizmem ochronnym przed scenariuszem, którego się obawiamy. Odpowiedź na pytanie, czy zdradzamy z powodu uzależnienia, czy z chęci podzielenia się z kimś innym naszym wewnętrznym światem, jest skomplikowana. Jeśli zastanawiasz się, czy twój partner cię zdradza, rozważ poniższe oznaki niewierności emocjonalnej. Ci, którzy zdradzają swojego partnera, unikają zależności, która wiąże się z zaangażowaniem i zależnością.

Definicja zdrady emocjonalnej?

Sformułowanie „zdrada emocjonalna” może być różnie interpretowane. W niektórych przypadkach zdradzający partner może celowo naruszać emocjonalne granice partnera, podczas gdy w innych może to robić bez świadomej decyzji. Tak czy inaczej, oszukiwanie partnera może być wynikiem jednego z kilku czynników, takich jak: chęć rozwoju osobistego, potrzeba ochrony przed pewnym scenariuszem lub pragnienie stworzenia bliskiej i emocjonalnej więzi z kimś innym.

Gdy osoba ma romans emocjonalny, próbuje manipulować swoim partnerem, aby czuł się od niego lepszy. Choć może się to wydawać normalnym zachowaniem, związek staje się fikcją. W niektórych przypadkach partner może nawet dopuścić się niewierności fizycznej. W takim przypadku oszustwo staje się jeszcze poważniejsze, a rozejście się z partnerem trudniejsze. Definicja zdrady emocjonalnej sprawia, że osobie trudniej jest pozostać wierną swojemu partnerowi.

Mimo że trudno jest określić konkretne działania, które stanowią zdradę emocjonalną, osoba może łamać prawo, aby utrzymać romans. Takie zachowanie nazywane jest zdradą emocjonalną i jest trudniejsze do udowodnienia niż zdrada fizyczna. Z tego powodu ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, czym jest zdrada emocjonalna. Może ona stanowić poważną przeszkodę w związku, ale jeśli zostanie właściwie potraktowana, może być satysfakcjonującym doświadczeniem.

Jeśli dana osoba szuka wolności emocjonalnej poprzez związek pozamałżeński, dopuszcza się zdrady emocjonalnej. Zachowanie takie może prowadzić do ogromnego naruszenia zaufania i braku zaufania, ponieważ współmałżonek musi podejmować kroki, aby utrzymać romans w tajemnicy przed drugą stroną. Skutki zdrady emocjonalnej są długotrwałe i mogą prowadzić nawet do rozpadu związku. Jeśli osoba zdradza współmałżonka, może nawet cierpieć na objawy PTSD.

Objawy zdrady emocjonalnej

Zdrada emocjonalna może być niszcząca dla obojga partnerów. Jeśli zdradzony partner nie ponosi winy za zdradę, może nie być w stanie skoncentrować się na żadnych innych działaniach. Może odczuwać wstyd i winę, a nawet wierzyć, że zrobił coś, co sprowokowało zdradę. Często mogą zacząć myśleć, że ich partner jest w stanie zrobić więcej niż oni, co sprawia, że czują się niegodni.

Przeczytaj również:  Medyczna marihuana a autyzm

Kiedy partner ma romans emocjonalny, dzieli swoje życie z kimś innym. Może nawet ukrywać szczegóły lub zagłębiać się w swoje sekretne życie. Często romanse emocjonalne prowadzą do załamania intymności i rozpadu związku. Niezależnie od przyczyny, ważne jest, aby jak najszybciej zająć się tą sytuacją. Niewierność i uzależnienie od seksu to poważne oznaki, że partner jest niewierny emocjonalnie. Objawy zdrady emocjonalnej obejmują kłamstwa i oszustwa, ale zdradzony partner może być również uzależniony od seksu.

Oprócz zdrady partnera, zdrada emocjonalna może wystąpić również w bliskiej przyjaźni. Zdradzający partner może cały czas myśleć o drugiej osobie, czuć się mniej blisko swojego partnera i porównywać się z innymi. Te oznaki mogą być często pierwszym sygnałem zdrady emocjonalnej. Jeśli podejrzewasz swojego partnera o zdradę emocjonalną, powinieneś skontaktować się z doradcą lub terapeutą, który pomoże ci rozwiązać ten problem.

Często osoby w romansie emocjonalnym ukrywają swoją przyjaźń przed partnerem. Przyznanie się do tego, że coś się czuje do kogoś innego, może być bolesne, ale szczerość pozwoli zapobiec powtórzeniu się takiego incydentu w przyszłości. Niewierność emocjonalna może również prowadzić do fantazji seksualnych. Fantazje te mogą nawet skłonić partnera do postępowania w sposób, który go rani. Niezależnie od tego, czy zdrada ma charakter emocjonalny, osoba zdradzająca może coś przed tobą ukrywać.

Częstotliwość spotkań

Jednym z najskuteczniejszych sposobów wykrycia niewierności emocjonalnej jest ocena częstotliwości kontaktów partnera z inną osobą. Jeśli zauważysz, że kontakty partnera z tą osobą są częstsze niż zwykle, prawdopodobnie napotkałeś oznaki niewierności emocjonalnej. Nie jest niczym niezwykłym, że osoba z zewnątrz otrzymuje aktualne informacje o twoim życiu osobistym lub problemach w związku. Choć partner może ci o tym nie mówić, może przedkładać „przyjaciela” nad ciebie.

Statystyki dotyczące zdrady emocjonalnej wskazują, że kobiety częściej angażują się w ten rodzaj oszustwa niż mężczyźni, choć nie ma żadnych recenzowanych badań, które potwierdzałyby te ustalenia. Jednak wydają się one wskazywać na wyraźną różnicę między płciami, jeśli chodzi o ryzyko niewierności emocjonalnej. Te pierwsze częściej angażują się w niewierność emocjonalną, podczas gdy mężczyźni częściej dopuszczają się zdrady fizycznej. Choć niewierność emocjonalna jest niefortunnym efektem ubocznym epidemii niewierności, ta pierwsza w końcu nadrobi utracone zaufanie i pewność siebie.

Przeczytaj również:  Co to jest zmęczenie psychiczne i jak sobie z nim radzić

Niewierność emocjonalna jest trudna do opanowania, zwłaszcza w czasie obecnej globalnej pandemii. Stres wywołany pandemią spowodował wzrost poziomu stresu u pracowników. Według tego samego badania, 69% pracowników uznało obecną pandemię za jeden z najbardziej stresujących okresów w ich życiu. Należy również pamiętać, że powody zdrady mogą się nakładać lub zmieniać w czasie.

Aby rozpoznać zdradę emocjonalną, należy najpierw zrozumieć, na czym ona polega. Następnie możesz ocenić, w jakim stopniu występuje ona u twojego partnera. Częstotliwość spotkań różni się w zależności od partnera, dlatego należy ją rozpoznać, zanim wpadnie się w jej sidła. Mogą to być również subtelne uśmiechy między partnerami lub niewyjaśnione oznaki poczucia winy. Istnieją jednak pewne ogólne zasady rozpoznawania niewierności emocjonalnej.

Intensywność kontaktów telefonicznych i internetowych

W pierwszym badaniu analizowano postrzeganie niewierności w populacji hiszpańskiej. Zachowania seksualne zostały uznane za bardziej wskazujące na niewierność niż inne cechy zachowania, w tym zachowania samotne. Intensywność kontaktów internetowych i telefonicznych również wskazywała na możliwy romans uczuciowy. Zachowania seksualne uznano za bardziej wskazujące na niewierność niż inne zachowania, w tym zachowania samotnicze. Zachowania seksualne były także związane z większym prawdopodobieństwem późniejszego incydentu niewierności.

Badania wykazały ponadto, że osoby, które dopuściły się niewierności seksualnej, mają tendencję do bardziej intensywnych reakcji niż osoby, które nie dopuściły się niewierności. Mężczyźni częściej niż kobiety doświadczają zazdrości, a kobiety wykazują ostrzejsze reakcje na niewierność emocjonalną. Ponieważ relacje pozaparowe stają się coraz bardziej powszechne dzięki nowoczesnej technologii, niniejsze badanie miało na celu sprawdzenie tych ewolucyjnych teorii przy użyciu mediów społecznościowych. Uczestnikom badania pokazywano wyimaginowane wiadomości na komunikatorze Facebook i mierzono poziom ich niepokoju.

Kwestionariusz badania nie jest dobrze zwalidowany, ale koreluje z innymi zwalidowanymi miarami. Dlatego w przyszłych badaniach należy dokładniej zbadać trafność tej miary. Co więcej, skala związku między nieograniczoną komunią a niewiernością emocjonalną jest znacząca. Jeśli partner doświadcza tak intensywnej komunikacji, jest prawdopodobne, że jest emocjonalnie odurzony. Jest to wskaźnik niewierności emocjonalnej.

Przeczytaj również:  Efekt placebo - co to jest?

Ogólnie rzecz ujmując, nieopanowane pośrednictwo jest predyktorem niewierności. Stwierdzono, że nieograniczona poczytalność była negatywnie związana z czynnikiem fantazji, innymi czynnikami zaangażowania i podtypem niewierności. Okazało się również, że samotne zachowanie wiązało się z większym poczuciem niezadowolenia i mniejszą troską o związek. Ponieważ jednak badanie to opiera się na ludzkich zachowaniach, należy pamiętać, że jest to tylko niewielka część wszystkich zebranych danych.

Wspólne dzielenie się sekretami i pamiątkami

Mimo że romanse uczuciowe mogą mieć miejsce w Internecie, zazwyczaj dotyczą bliskich przyjaciół. Taki związek może łatwo stać się formą niewierności, jeśli partnerów łączą wyraźne więzi emocjonalne. Obaj partnerzy mogą łatwiej podnosić swoje ego, spędzając ze sobą czas, ale nie oznacza to, że nie łączy ich również więź emocjonalna. Może to być tak proste, jak pragnienie spędzania ze sobą większej ilości czasu lub po prostu dzielenie się uczuciami.

Proces oszukiwania emocjonalnego może być świadomą decyzją lub nieświadomym przekroczeniem granicy. Proces ten może przybierać różne formy, w tym dzielenie się wewnętrznymi myślami, uczuciami i pasjami każdego z partnerów. Istnieją jednak pewne wyraźne oznaki, na które należy zwracać uwagę. Aby rozpoznać niewierność emocjonalną, warto wiedzieć, kiedy partner angażuje się w takie zachowanie. W niektórych przypadkach może to być jawny podstęp.

Objawy zdrady uczuciowej to między innymi ubieranie się z myślą o drugiej osobie, snucie fantazji seksualnych na jej temat i odczuwanie zazdrości o innych ludzi. Może też ukrywać wiadomości i e-maile przed współmałżonkiem, a nawet całkowicie je usuwać. Jeśli zauważysz któryś z tych objawów, powinieneś natychmiast skontaktować się z partnerem i poszukać profesjonalnej pomocy. Jest to pierwszy krok w zapobieganiu niewierności emocjonalnej i zapewnieniu trwałości związku.

Innym znakiem, że twój partner zdradza, jest rosnące napięcie fizyczne i chemia między wami. Sprawy uczuciowe mogą również prowadzić do ograniczonej energii emocjonalnej i ograniczonych relacji seksualnych. Niezależnie od tego, czy jest to przyjaźń platoniczna czy romantyczna, inwestowanie energii emocjonalnej przekracza granice małżeństwa. Zdrada emocjonalna nie jest usprawiedliwieniem dla każdego oszustwa, ale wskazuje na brak miłości i uczucia.