Depresja po aborcji – jak poradzić sobie ze stratą dziecka

Pierwszym krokiem do wyleczenia się z depresji po aborcji jest żałoba. Nawet jeśli aborcja jest dla ciebie złym rozwiązaniem, nigdy nie jest za późno, aby pozwolić sobie na żałobę. Chociaż możesz być na siebie zła za swoją decyzję, pamiętaj, że żałoba jest czymś zupełnie normalnym. Jest to nawet zdrowy proces, który pomaga uporać się z utratą dziecka. Jeśli czujesz się przygnębiona po aborcji, oto kilka sposobów, które pomogą ci przetrwać ten trudny czas.

Depresja poaborcyjna

Kobiety mogą doświadczać wielu różnych emocji po aborcji. Niektóre odczuwają ulgę, podczas gdy inne smutek i poczucie winy. Jest to całkowicie normalne, a doświadczenia każdej z nas są niepowtarzalne. Jeśli jednak czujesz się przygnębiona po aborcji, jest wiele sposobów, aby sobie z tym poradzić. Poniżej podajemy kilka pomocnych wskazówek, jak poradzić sobie z bólem po aborcji. Możesz nawet znaleźć wsparcie u przyjaciół i rodziny, a także w poradniach i grupach wsparcia.

Depresja kobiety po aborcji nie jest winą samego zabiegu. Jest ona wynikiem tego, że nie udało jej się odpowiednio przeżyć żałoby. Proces aborcji jest trudny, a kobiety zazwyczaj ukrywają swoje uczucia. Jednak pozwolenie sobie na żałobę może pomóc w przezwyciężeniu depresji po aborcji. Właściwym początkiem jest pozwolenie sobie na żałobę, a w Internecie znajdziesz wiele materiałów, które mogą ci w tym pomóc. Depresja po aborcji jest jednym z najczęstszych objawów nieplanowanej ciąży.

Po aborcji skutki emocjonalne mogą nie być widoczne od razu, ale mogą narastać stopniowo. Podczas gdy wiele kobiet szybko wraca do formy po zabiegu, inne mogą potrzebować więcej czasu. Jeśli jesteś jedną z tych kobiet, ważne jest, abyś jak najszybciej poszukała profesjonalnego wsparcia. Lekarz może skierować pacjentkę do terapeuty lub grupy wsparcia. Istnieją również krajowe organizacje pomagające kobietom w powrocie do zdrowia po aborcji. Heartbeats i Hope Clinic for Women są świetnymi miejscami, gdzie można zacząć szukać wsparcia.

Jest kilka czynników, które mogą przyczynić się do wystąpienia objawów depresji po aborcji. Niektóre kobiety unikają rozmawiania o doświadczeniach związanych z aborcją, podczas gdy inne szukają wsparcia psychologicznego. Innym czynnikiem jest czas trwania zabiegu aborcji. Kobiety, które przeżyły aborcję, mają również poczucie winy i nie potrafią o tym mówić. Pomimo tych trudności, wiele kobiet po zabiegu odczuwa ulgę i autonomię. To, czy kobiety te zdecydują się na leczenie, zależy od czynników, które wywołały u nich depresję.

Przeczytaj również:  Dystymia czy łagodniejsza depresja?

W przypadku niektórych kobiet sama trauma związana z aborcją może prowadzić do depresji. Jest to często wynikiem gwałtownych zmian w poziomie hormonów. Kilka badań sugeruje, że aborcja może wywołać depresję. Inne badania wykazały, że kobiety, które poddały się aborcji, mogą doświadczyć depresji poaborcyjnej podobnej do zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Innym sposobem radzenia sobie z traumą aborcji jest nauczenie się mechanizmów radzenia sobie i rozwoju psychologicznego. W ramach szybkiego przeglądu literatury dokonano systematycznej syntezy wyników 11 badań. Badania te obejmowały jednak niewielką liczbę badań, które były niejednorodne pod względem metodologicznym i kulturowym. Ponadto z przeglądu nie wyciągnięto żadnych konkretnych wniosków. Chociaż badania te sugerują pewne wskazówki dla przyszłych badań, potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić, czy rzeczywiście mogą one pomóc osobom, które poddały się aborcji.

Problemy w związkach

Emocjonalne i fizyczne konsekwencje próby aborcji mogą powodować poważne problemy w związkach. Aborcja wywołuje negatywne emocje i problemy ze zdrowiem psychicznym u obojga partnerów, co może objawiać się niechęcią i gniewem wobec partnera. Ten rodzaj problemów w związku nazywany jest depresją poaborcyjną. Jeśli twój partner doświadcza depresji poaborcyjnej, możesz mu pomóc. Poniżej wymieniono kilka pomocnych kroków, które możesz podjąć, aby przetrwać ten okres żałoby.

Niedostateczna ilość porad przedaborcyjnych była czynnikiem predysponującym do wystąpienia problemów związanych z gniewem, seksualnością i związkami. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy stwierdzili, że otrzymane przez nich porady przedaborcyjne były niewystarczające, mieli większe problemy w związkach. Ponadto kobiety, które zgłosiły, że otrzymały gorsze poradnictwo po aborcji, były bardziej narażone na wystąpienie objawów PTSD, w tym intruzji i unikania. Co więcej, problemy w relacjach zgłaszane przez kobiety i mężczyzn, którzy otrzymali słabe poradnictwo po aborcji, były związane z wyższymi objawami pobudzenia.

Aborcja może również prowadzić do problemów psychologicznych, takich jak gniew, brak zaufania do rodziców i silne pragnienie ucieczki. Co więcej, kobieta, która dokonała aborcji, może mieć poczucie, że nie ma żadnej wartości i że inni ludzie się o nią nie troszczą. Aborcja pozostawia też u kobiet poważne problemy psychologiczne, w tym zwiększony lęk przed przyszłymi ciążami. Według niektórych badań nawet 25% kobiet, które poddały się aborcji, ma problemy z przebywaniem w pobliżu dzieci.

Przeczytaj również:  Jak kochać osobę z depresją?

Mężczyźni, którzy są gotowi rozmawiać o aborcji, mogą pomóc kobietom uporać się z traumą związaną z tym doświadczeniem. Aborcja może wywołać poczucie winy i wstydu u obu stron, co może doprowadzić do rozpadu związku. Jeśli kobieta jest zadowolona z rezultatów, związek może stać się lepszy. Może to nawet prowadzić do problemów seksualnych. Problemy w związku po aborcji mogą wynikać z problemów seksualnych. Jeśli nie jesteś pewna, czego chce twój partner, poproś o poradę doradcę.

Oprócz zawirowań emocjonalnych, aborcja może również prowadzić do utraty więzi duchowej. Wiele kobiet ma na przykład problemy z intymnością, ponieważ często uważają, że dziecko nie jest warte ich miłości. Kobiety częściej niż mężczyźni doświadczają bólu fizycznego w związku po aborcji. Ze względu na negatywne skutki psychologiczne aborcji, w związkach może również dojść do znacznego pogorszenia intymności. Może to prowadzić do poważnych nieporozumień małżeńskich.

Najczęstsze powody, dla których kobiety decydują się na aborcję, są związane z ich związkami. Aborcja powoduje wiele bólu emocjonalnego i fizycznego, dlatego ważne jest, aby wspierać kobietę. Nawet jeśli twój związek jest w porządku, twój partner może doświadczyć depresji i niepokoju po aborcji. Często kobieta staje się wycofana i uzależniona od substancji psychoaktywnych. Jeśli nie pomożesz swojej partnerce w żałobie, może ona stać się życiową uciekinierką.

Negatywne doświadczenia życiowe

Kobiety, które poddały się aborcji, często odczuwają głębokie poczucie straty i braku szczęścia. Często kobiety te przestają się angażować w działania, które kiedyś sprawiały im przyjemność. Mogą woleć zostać w domu i nie wychodzić z domu, mogą też izolować się od społeczeństwa. Mogą mieć problemy z wstaniem z łóżka i znalezieniem motywacji do wykonywania codziennych zadań. Mogą nawet zacząć zażywać narkotyki, aby poradzić sobie ze swoimi uczuciami.

W przypadku spontanicznej aborcji istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia depresji w porównaniu z kobietami, które poddały się aborcji w klinice przedporodowej. Istnieje tylko kilka badań na temat związku między negatywnymi doświadczeniami życiowymi a depresją po aborcji u kobiet z kultur niezachodnich. Chociaż większość kobiet, które poddały się spontanicznej aborcji, przeżywa żałobę i doświadcza pewnych form cierpienia somatycznego, tylko kilka badań dotyczyło związku między aborcją a depresją w kulturach niezachodnich.

Przeczytaj również:  Różnica między stresem a dystresem

Ale nie ma naukowych dowodów na istnienie związku między aborcją a zdrowiem psychicznym, badania wykazały, że niektóre kobiety, które poddały się aborcji, doświadczają intensywnych uczuć. Niektóre z tych emocji są przejściowe, inne mogą odczuwać depresję przez długi czas. Naukowcy twierdzą, że kobiety powinny zdawać sobie sprawę ze swoich uczuć, szukać pomocy i wsparcia. Naukowcy doszli do wniosku, że depresja poaborcyjna nie jest spowodowana stanem chorobowym, a raczej jest wynikiem osobistych doświadczeń życiowych danej osoby.

Aborcja może wywołać różne reakcje emocjonalne, od smutku po rozdrażnienie. To naturalne, że kobiety po aborcji doświadczają uczucia żalu i straty. Reakcja emocjonalna na stratę jest indywidualna dla każdej z nich. Niektóre kobiety przeżywają zaprzeczenie i smutek, podczas gdy inne mogą jednocześnie odczuwać depresję i ulgę. Dla kobiet, które cierpią z powodu aborcji, jest nadzieja. Rozpoznając te oznaki i symptomy oraz podejmując działania w celu ich przezwyciężenia, mogą one znaleźć wsparcie, którego potrzebują, aby kontynuować swoje życie.

Badania nad depresją po aborcji wykazały, że kobiety, które dokonały spontanicznej aborcji, są w mniejszym stopniu narażone na wystąpienie tego zaburzenia psychicznego niż kobiety, które dokonały aborcji indukowanej. Z kolei kobiety azjatyckie doświadczają niższego poziomu depresji po aborcji, prawdopodobnie dlatego, że mają lepsze relacje ze swoimi partnerami i częściej są otoczone wspierającymi je przyjaciółmi i rodziną. Jedno z badań wykazało, że chińskie kobiety w Hongkongu cierpiały na znacznie większą depresję sześć tygodni po zabiegu niż ich zachodnie odpowiedniczki. Inne badanie wykazało porównywalnie niższy poziom depresji w trzy miesiące po spontanicznej aborcji, a różnice między grupami porównawczymi mogą wynikać z różnic kulturowych.