Granice w związku – czego nie możesz tolerować

Granice w związku - ile jesteś w stanie tolerować

Stawianie i respektowanie granic w związku jest bardzo ważne. Jeśli ich nie wyznaczymy, doprowadzimy do powstania zależności emocjonalnej i obniżenia poczucia własnej wartości. Oto kilka rzeczy, których nie można tolerować w związku. Ważne jest, by znać swoje własne granice, zanim wyznaczy się je partnerowi. Nie denerwuj się, jeśli partner je przekroczy; nie jesteś odpowiedzialny za jego zachowanie.

Granice a zależność emocjonalna

Choć zależność od kogoś w związku w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego jest normalna, to kiedy staje się niezdrowa, może mieć negatywny wpływ na związek i inne aspekty życia. Osoby uzależnione emocjonalnie często nie potrafią funkcjonować bez wsparcia partnera, więc polegają na nim we wszystkich swoich potrzebach. Takie związki nie są trwałe i mogą prowadzić do stresu, niepokoju i depresji. Oto kilka wskazówek, jak ustalić zdrowe granice w związku.

Ustalenie granic w związku jest ważne dla obojga partnerów. Mimo bliskości w związku, partnerzy potrzebują swojej przestrzeni. Wyznaczanie granic pozwala realizować pasje i zainteresowania bez nadmiernego zaabsorbowania. Świadomość zdrowego związku pomoże Ci rozpoznać, kiedy partner przekracza granicę i przesadza. Ponadto wyznaczanie granic w związku może pomóc w podniesieniu poczucia własnej wartości poprzez ochronę własnej tożsamości. Tworząc granice, możesz także pomóc swojemu partnerowi poczuć się pewniej we własnej skórze.

Podczas ustanawiania granic w związku bądź świadomy swoich czynników wyzwalających i określ, co sprawia, że jesteś zależny. Jeśli nie jesteś w stanie dostrzec tych wyzwalaczy, możesz się wpędzić w pułapkę. Osoby zależne emocjonalnie mają skłonność do impulsywnych emocji, co może prowadzić do podejmowania złych decyzji. Ostatecznie to Ty musisz wziąć odpowiedzialność za swoje własne szczęście. Nawet jeśli musisz prosić partnera o pomoc, pamiętaj, by oferować mu ją zawsze, gdy jest to konieczne.

Przeczytaj również:  Co jest najważniejsze w związku?

Konsekwencje psychologiczne zależności emocjonalnej zależą od stopnia zależności i charakteru partnera. Osoby uzależnione emocjonalnie nie potrafią wyrażać swoich opinii, unikają kłótni i czują się nieadekwatne. Często czują się gorsze od innych i mają obsesję na punkcie tego, że są zdradzane. W większości przypadków uzależnienie emocjonalne jest nieświadome, a osoba, która nie jest w stanie powstrzymać swojego uzależnienia, nawet nie zdaje sobie z niego sprawy. Ostatecznie uzależnienie emocjonalne może być szkodliwe dla zdrowia i szczęścia obu zaangażowanych stron.

Zdrowa zależność nie tłumi potencjału wyrażania siebie. Zdrowe uzależnienie może być zdrowym rodzajem uzależnienia. Zdrowa osoba zależna nie polega na drugiej osobie, aby uzyskać poczucie własnej wartości. Osoba współuzależniona polega na swoim partnerze we wszystkim. Rola opiekuna w związku staje się bardzo ważna. Kiedy druga osoba nie jest w stanie zaspokoić własnych potrzeb, związek staje się niespełniony i staje się nadużyciem.

Granice i poczucie własnej wartości

Granice i poczucie własnej wartości w związku pary są ze sobą ściśle powiązane i można je wykorzystać do ochrony przed nadużyciami i utrzymania zdrowego związku. Wyznaczanie granic to doskonały sposób na wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Chociaż wyznaczanie granic może być trudne, może też być wyzwalające. Wyznaczanie granic jest kluczowym elementem budowania poczucia własnej wartości i pewności siebie, a także może pomóc w przyciągnięciu innych osób, które mają silne granice.

Zdrowe poczucie własnej wartości w związku wymaga, by oboje partnerzy utrzymywali swoje granice. Zdrowe poczucie własnej wartości opiera się na szacunku do samego siebie, a nie na ocenianiu innych czy byciu lepszym od innych. Zdrowe poczucie własnej wartości pozwala też dbać o siebie, co ułatwia stawianie zdrowych granic. Wreszcie, zdrowe relacje sprzyjają budowaniu produktywnych, pełnych miłości związków. Rozwijając zdrowe granice, będziesz mieć energię, by być aktywnym partnerem w swoim związku.

Przeczytaj również:  Brak namiętności w związku - jak rozpalić namiętność w związku?

Jako terapeuta związków nauczyłam się, że emocjonalny dobrostan partnerów jest bezpośrednio związany z ich granicami i poczuciem własnej wartości. Ta dynamika związku jest zakłócana przez niewłaściwie ustawione granice i osobistą władzę. Problem polega na tym, że brak równowagi w tych dwóch obszarach jest często zakorzeniony w osobistej narracji, wyniesionej z młodości. Jeśli któreś z partnerów doświadczyło porzucenia lub złego traktowania, może wahać się, czy przekazać partnerowi swoje prawdziwe uczucia.

Gdy partner nie wyznacza granic, może stać się biernie agresywny lub zły na siebie. Ich potrzeba może również powodować obwinianie partnera lub drugiej osoby za własne emocje i zachowania. Uczucia te są często potęgowane przez poczucie winy lub poczucie ciągłej porażki. Aby przezwyciężyć te problemy, konieczne jest ustalenie zdrowych granic. Jak więc ustalić zdrowe granice w związku?

Jednym z najczęstszych powodów, dla których ludziom nie udaje się ustalić zdrowych granic, jest brak poczucia własnej wartości i nie wiedzą, jak stanąć w swojej obronie. Łatwo jest stać się ofiarą przemocy, ponieważ ma się słabe granice. Bez silnych granic łatwo stać się ofiarą drapieżnych osób. Sprawcy często manipulują Tobą, sprawdzając Twoje granice i egzekwując swoje żądania. Jeśli Twój chłopak jest agresywny, będzie żądał Twoich nagich zdjęć lub będzie Cię zmuszał do nieodpowiednich praktyk seksualnych.

Na co nie powinniśmy pozwalać?

Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, są pewne rzeczy, na które nigdy nie powinnaś pozwalać w związku. Po pierwsze, nigdy nie należy pozwalać partnerowi na bagatelizowanie swoich uczuć. Zwłaszcza mężczyźni nie powinni pozwalać swoim kobietom na bagatelizowanie gniewu. Kobiety zaś nie powinny tolerować mężczyzn, którzy ganią je za ich uczucia. Ponadto, nigdy nie powinieneś pozwolić, aby twój partner sprawiał, że czujesz się ofiarą manipulacji.

Przeczytaj również:  Złamanie serca - jak sobie z nim radzić

Czego nie można tolerować w związku?

Pierwszą zasadą każdego związku jest traktowanie siebie nawzajem z szacunkiem. Nie toleruj ludzi, którzy cię oczerniają lub sprawiają, że czujesz się źle we własnej skórze. Możesz tolerować okazjonalne złe zachowanie, ale nie powinnaś tolerować kogoś, kto wyśmiewa się z Twoich problemów. To samo dotyczy mężczyzn, którzy bagatelizują uczucia swojej kobiety lub wyśmiewają się z jej złości. To może być toksyczne dla związku.

W związku jest kilka rzeczy, których nigdy nie powinieneś tolerować. Na przykład przemoc fizyczna jest absolutnym zakazem. W Stanach Zjednoczonych co minutę 20 osób jest maltretowanych fizycznie przez swojego partnera. Statystyki są zatrważające. Każdego roku ponad 1600 kobiet traci życie z powodu przemocy fizycznej. Przemoc fizyczna jest tak powszechna w naszym społeczeństwie, że wybaczenie partnerowi, który cię uderzył, może być śmiertelnie niebezpieczne.