Doradztwo zawodowe

Oferuję pełen zakres doradztwa zawodowego dla klientów indywidualnych pozostających bez zatrudniania, poszukujących pierwszej pracy oraz dla pracowników firm chcących rozwijać lub zmienić swoją ścieżkę zawodową.
Doradztwo zawodowe jest także pomocne w przypadku decyzji dotyczących wyboru szkoły, podjęcia nowych obowiązków, awansu.

Z klientem indywidualnym:

  • Pomagam ukierunkować przyszłą karierę zawodową (precyzyjne określenie potencjału zawodowego według Metodologii SMART).
  • Układamy Indywidualny Plan Działania (IPD).
  • Wspólnie redagujemy dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny i CV.
  • Ćwiczymy sytuacje sprawiające trudność, np. rozmowę rekrutacyjną, sytuacje społeczne wymagające asertywności (odmowa, delegowanie zadań, prowadzenie spotkań, inne).
  • Stosuję testy psychologiczne obiektywnie określające indywidualny potencjał zawodowy: osobowość i temperament, profil uzdolnień, zainteresowania osoby, odporność na stres, kompetencje przywódcze, optymalny styl pracy.

W ramach rozwoju kompetencji zawodowych zapraszamy również na grupowe warsztatowe spotkania – treningi rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych (informacje o aktualnych spotkaniach można znaleźc na stronie głównej w zakładce Aktualności).

Pracodawcy konsultacje doradcy zawodowego pomagają określić profile kompetencyjne pracowników, a to chroni go przed nietrafionymi decyzjami przy reorganizacji pracy. Firmom oprócz typowych spotkań 1 na 1 proponujemy także sesje AC/DC określające kompetencje społeczne, przywódcze lub zadaniowe wybranych osób.

Korzyścią z doradztwa zawodowego dla klienta indywidualnego jest poszerzenie wiedzy o swoich możliwościach zawodowych wynikających ze zdolności, temperamentu, osobowości, przekonań, a także – jeśli tego dotyczy konsultacja – przyczynach powodujących trudności.

Korzyścią z doradztwa zawodowego dla klienta biznesowego jest podjęcie decyzji w sposób gwarantujący zatrudnienie właściwej osoby na właściwym miejscu oraz możliwość określenia ścieżek rozwoju pracowników. A to wszystko bez konieczności zatrudniania etatowego HR-owca 🙂