Mity na temat Bupropionie. Zobacz sam

Czy stosujesz Bupropion na depresję, czy z jakiegokolwiek innego powodu, ważne jest, aby znać prawdę o tym leku. W tym artykule odpowiemy na takie pytania, jak: Czy bupropion powoduje przyrost masy ciała? Czy wchodzi w interakcje z lekami z grupy SSRI? I wiele innych. Zbadamy również korzyści płynące ze stosowania tego leku w porównaniu z innymi lekami, które pomogą Ci poradzić sobie z depresją i lękiem. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Skutki uboczne stosowania bupropionu

Podczas rozpoczynania przyjmowania bupropionu ważne jest, aby wspomnieć o wszystkich innych lekach, które przyjmujesz, a także o wszelkich występujących u Ciebie schorzeniach. Osoby, które są w ciąży, mają wysokie ciśnienie krwi lub niedawno przestały stosować jakiekolwiek inne leki, powinny poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem leczenia. Również osoby cierpiące na cukrzycę, problemy z wątrobą lub napady drgawek powinny być świadome wszelkich możliwych skutków ubocznych. Niektórzy ludzie mają poważne wysokie ciśnienie krwi i napady podczas przyjmowania bupropionu.

Oprócz wpływu na nastrój, bupropion może również powodować, że ludzie stają się niespokojni, agresywni lub emocjonalnie niespokojni. Mogą one chcieć zrobić krzywdę sobie lub innym. Te działania niepożądane bupropionu mogą wystąpić kilka tygodni po rozpoczęciu jego stosowania. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Lekarz będzie mógł monitorować zmiany w samopoczuciu i zachowaniu pacjenta. Ten lek może wpływać na sen. Jeśli pacjent stosuje bupropion w leczeniu depresji, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kobiety w ciąży powinny zachować szczególną ostrożność podczas stosowania bupropionu w czasie ciąży, ponieważ może on zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. Lek ten może mieć również wpływ na niemowlę karmione piersią, jeśli kobieta karmi piersią. Przed rozpoczęciem karmienia piersią należy porozmawiać z lekarzem o związanych z tym zagrożeniach. Jeśli pacjentka już karmi piersią, może chcieć przerwać leczenie, aby uniknąć niepożądanych skutków ubocznych. Jednak przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć znaczenie leku w życiu pacjentki.

Bupropion jest dostępny w aptekach i może być przyjmowany z jedzeniem lub bez jedzenia. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy przyjmować bupropion w dawce 300 mg trzy razy dziennie, pod warunkiem, że robi się to konsekwentnie. W przypadku wystąpienia dolegliwości żołądkowych, lek można zawsze przyjmować z jedzeniem. Dawki powinny być podawane w odstępie co najmniej sześciu godzin. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wystąpienia napadu drgawek. Jeśli jednak wystąpią jakiekolwiek skutki uboczne podczas stosowania bupropionu, należy koniecznie porozmawiać z lekarzem.

Przeczytaj również:  Czy psychiatrzy powinni przeprowadzać badania lekarskie?

Jeśli obawiasz się skutków ubocznych bupropionu, upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu. Na przykład, nie należy żuć ani rozgniatać tabletek bupropionu – może to spowodować drgawki. W przypadku pominięcia dawki nie należy jej uzupełniać, ponieważ skutki uboczne mogą być poważniejsze niż się wydaje. Ponadto, należy unikać przyjmowania jakichkolwiek innych leków podczas stosowania bupropionu, ponieważ może to spowodować poważne działania niepożądane.

Interakcje lekowe z bupropionem

Istnieje wiele różnych interakcji lekowych z bupropionem. Lek ten może wpływać na substancje chemiczne mózgu: dopaminę, serotoninę i noradrenalinę. Z tego powodu u osób z depresją, np. z dużym zaburzeniem depresyjnym lub sezonową chorobą afektywną, mogą wystąpić niepożądane reakcje na bupropion. Jeśli nie jesteś pewien, czy dany lek może wchodzić w interakcje z bupropionem, omów potencjalne ryzyko ze swoim lekarzem.

Innym lekiem, który może wchodzić w interakcje z bupropionem jest lek przeciwdepresyjny karbamazepina. Lek ten może powodować poważne skutki uboczne, jeśli jest przyjmowany z niektórymi lekami, w tym fenytoiną i efawirenzem. Nie należy go stosować z inhibitorami monoaminooksydazy, w tym z izokarboksazydem. Inne leki, o których należy pamiętać, to bupropion, lewodopa i izokarboksazyd.

Pacjenci stosujący bupropion powinni postępować zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie leku i w instrukcji stosowania leku. Nie należy gwałtownie zmieniać dawki leku. Nagłe odstawienie leku może spowodować nieprzyjemne objawy odstawienia. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych działań niepożądanych, należy zapytać swojego lekarza o najlepszy sposób odstawienia leku. Jeśli pacjent regularnie przyjmuje bupropion, powinien unikać alkoholu. Może on zwiększyć ryzyko ataku serca lub udaru. Jeśli pacjent przyjmuje bupropion, ważne jest, aby kontrolować ciśnienie krwi i stosować zrównoważoną dietę.

Bupropion może powodować szybkie bicie serca i podwyższone ciśnienie krwi. Należy go stosować ostrożnie u pacjentów z problemami kardiologicznymi w wywiadzie, ponieważ bupropion może pogorszyć stan, jeśli występuje dysfunkcja lewej komory serca. Ponadto bupropion może zwiększać ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego i podwyższonego ciśnienia krwi. Wreszcie, bupropion może wchodzić w interakcje z nikotynowymi systemami transdermalnymi, w tym plastrami. Jeśli obawiasz się, że możesz stosować bupropion z innymi lekami, porozmawiaj z lekarzem prowadzącym.

Mimo że dokładny mechanizm działania bupropionu nie jest jeszcze w pełni poznany, wiadomo, że hamuje on neuronalny wychwyt zwrotny dopaminy. Stymulujące działanie bupropionu na OUN wymaga większych dawek niż w przypadku wielu innych leków przeciwdepresyjnych, takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Nie hamuje on monoaminooksydazy, ale wywołuje miejscowe znieczulenie błony śluzowej jamy ustnej. Pełne działanie leku jest odczuwalne dopiero po co najmniej czterech tygodniach.

Przeczytaj również:  Depresja związana z żałobą

Czy bupropion powoduje zwiększenie masy ciała?

W porównaniu z placebo, zmniejszenie masy ciała w przypadku stosowania bupropionu SR 400 mg/d było większe niż w grupie placebo. Grupa placebo straciła ponad 5% swojej początkowej masy ciała, podczas gdy osoby przyjmujące bupropion SR 300 mg/d straciły mniej niż 2%. Po 48 tygodniach utrata masy ciała była porównywalna z utratą masy ciała w grupie przyjmującej bupropion SR 300 mg/d. Dawka i częstość działań niepożądanych były takie same.

Bupropion jest szeroko stosowanym lekiem, ale może również powodować przyrost masy ciała, jeśli jest przyjmowany długotrwale. Dzieje się tak, ponieważ zwiększa on poziom pewnych substancji chemicznych w mózgu, które mogą przyczyniać się do przyrostu masy ciała i otyłości. U starszych pacjentów działania niepożądane bupropionu mogą być mniej poważne niż w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, dlatego ważne jest, aby współpracować z zespołem opieki zdrowotnej w celu ustalenia najlepszego sposobu leczenia dla konkretnych potrzeb pacjenta.

Istnieje kilka badań, które pokazują, jak bupropion wpływa na masę ciała. Jedno z badań wykazało, że znacząco ułatwiał on utratę masy ciała u badanych, gdy był stosowany w połączeniu z intensywnym programem interwencyjnym dotyczącym stylu życia. Chociaż badanie zostało zaplanowane tak, aby umożliwić uczestnikom utratę co najmniej 5% początkowej masy ciała w ciągu 24 tygodni, bupropion SR znacząco poprawił ten cel. Wyniki te są zgodne z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi leków przeciw otyłości.

Bupropion SR jest zatwierdzonym przez FDA lekiem przeciwdepresyjnym i środkiem wspomagającym zaprzestanie palenia. Chociaż u większości osób z depresją o prawidłowej masie ciała ma on neutralny wpływ na masę ciała, wiązano go z przyrostem masy ciała u osób otyłych. W badaniu pilotażowym 50 otyłych kobiet przydzielono losowo do grupy otrzymującej bupropion lub placebo. Osoby otyłe były ograniczone do diety 1600 kalorii przez osiem tygodni.

Choć nie wiadomo, dlaczego bupropion jest związany z przyrostem masy ciała, większość osób doświadczających skutków ubocznych leku zgłasza utratę masy ciała. U osób, u których dochodzi do przyrostu masy ciała, mogą występować różnice genetyczne i inna reakcja na lek. Ponadto ich organizm może z czasem przystosowywać się do leku, wytwarzając na niego tolerancję, co łagodzi przyrost masy ciała związany z tym lekiem. Nie ma jednoznacznych odpowiedzi, ale warto o to zapytać.

Przeczytaj również:  Dystymia czy łagodniejsza depresja?

Czy bupropion jest lepszy od SSRI?

W ostatniej metaanalizie oceniono skuteczność bupropionu w leczeniu depresji u dorosłych pacjentów. Przeszukano bazy MEDLINE, Embase, PsyclNFO i CIANHL (International Pharmaceutical Abstracts). Dokonano przeglądu piśmiennictwa, a włączone badania przeanalizowano na podstawie kryteriów włączenia i wyłączenia. Włączone badania były randomizowanymi badaniami kontrolowanymi (RCT) bupropionu lub paroksetyny, a dane przedstawiono jako bezwzględne średnie ważone różnice lub ryzyko względne.

Bupropion jest dostępny jako lek generyczny i jest również sprzedawany jako Wellbutrin lub Zyban, dwa markowe leki przeciwdepresyjne. Jest on zazwyczaj stosowany w leczeniu depresji, a także został zatwierdzony do zaprzestania palenia. Tabletkę o przedłużonym uwalnianiu (SR) o masie 150 mg przyjmuje się dwa razy dziennie. Na efekty trzeba poczekać od czterech do sześciu tygodni.

SSRI, jak bupropion, nie powinny być przyjmowane jednocześnie z inhibitorami MAO, takimi jak prokarbazyna lub izokarboksazyd. Leki te wpływają na produkcję serotoniny w mózgu, która jest neuroprzekaźnikiem regulującym nastrój, poczucie szczęścia i niepokoju. Jednak, aby zapobiec wystąpieniu zespołu serotoninowego, konieczne jest zachowanie 14-dniowego okresu przerwy między przyjmowaniem SSRI i inhibitorów MAO. W rzadkich przypadkach zespół serotoninowy może prowadzić do ciężkiej śpiączki, wysokiego ciśnienia krwi i dezorientacji. Jeśli pacjent nie wie, co robi, nie powinien przyjmować bupropionu ani leków z grupy SSRI.

Ale leki z grupy SSRI mają udowodnioną skuteczność w leczeniu depresji, bardzo często występują seksualne działania niepożądane. W szczególności, zaburzenia funkcji seksualnych zgłaszano nawet u 73% mężczyzn. Nie wiadomo jednak, czy bupropion jest lepszy od SSRI pod względem skutków ubocznych w sferze seksualnej. Chociaż wciąż jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy ten nowy lek przeciwdepresyjny jest lepszy od starych ulubionych, nadal jest to najlepsza opcja dla wielu pacjentów.

Chociaż nie ma randomizowanych badań kontrolowanych porównujących te dwa leki przeciwdepresyjne, w niedawnym badaniu porównano bupropion i paroksetynę i stwierdzono, że paroksetyna miała bardziej znaczący wpływ na depresję i myśli samobójcze niż bupropion. W badaniu tym stwierdzono również, że bupropion miał wolniejszy harmonogram miareczkowania niż paroksetyna, co wzmocniło efekt interakcji leczenie x SSIbaseline.