Niewierność małżeńska – jakie są jej konsekwencje i jak sobie z nią radzić

Niewierność małżeńska - jakie są jej konsekwencje i jak sobie z nią radzić

Jeśli niedawno odkryłeś, że twój współmałżonek jest niewierny, prawdopodobnie poczułeś się odizolowany. Twój współmałżonek może zniknąć, wybrać inną stronę lub nawet postanowić, że zostawi cię w spokoju. Jeśli zostałeś zdradzony, możesz odczuwać wstyd i litość ze strony innych ludzi, a także niechciane rady i współczucie. Oto kilka wskazówek, które pomogą ci poradzić sobie z niewiernością i ruszyć dalej.

Małżeństwo – czym jest dla nas?

To zrozumiałe, że niewierność może być niszcząca dla małżeństwa. Nie tylko powoduje silny ból emocjonalny, ale także podkopuje fundamenty związku. Istnieją jednak sposoby, aby naprawić wyrządzone szkody. Na początek trzeba zdefiniować niewierność w kontekście małżeństwa. Znaczenie tego słowa różni się w zależności od pary, a nawet między partnerami w tym samym związku. Dlatego tak ważne jest, aby zdefiniować je w kontekście małżeństwa, aby każdy mógł w pełni odczuć jego skutki.

Niewierność ma wiele przyczyn. Może wynikać z problemów w komunikacji, nieporozumień dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a nawet stresu finansowego. W zależności od okoliczności, niewierność może być także motywowana różnymi innymi czynnikami, takimi jak pornografia czy pokusy związane z mediami społecznościowymi. Niezależnie jednak od przyczyny, zdrada nigdy nie jest dobra dla żadnego małżeństwa. Ale jaki jest najlepszy sposób radzenia sobie z konsekwencjami?

Niewierność jest najbardziej prawdopodobna w przypadku osób o silniejszych zainteresowaniach seksualnych. Osoby te mają silniejsze pragnienia i mniejszą satysfakcję z partnera. Ich sieci kontaktów są również mniej związane z małżonkami, co ułatwia nawiązanie romansu. Co więcej, ich partnerzy są bardziej skłonni do niewierności, gdy mają większą liczbę zainteresowań seksualnych. Ale nawet jeśli jest to tylko jeden z powodów, które skłaniają do niewierności, najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że niewierność jest nadal poważnym problemem.

Jeśli zostałeś zdradzony, możesz kwestionować swoją wartość. Możesz zastanawiać się, ile jesteś warta, jaki naprawdę jest twój partner lub co dla ciebie robi. Kilka pytań może pomóc w zrozumieniu sytuacji i odbudowaniu związku. Uzdrowienie małżeństwa może wydawać się niemożliwe, ale nie jest niemożliwe, jeśli się nad tym pracuje. Pamiętaj tylko, by prosić o przebaczenie i zrozumienie.

Przeczytaj również:  Przeczucie - czym jest i jak je wytrenować?

Wierność małżeńska – jaką ma dla nas wartość?

Idea wierności jest niezwykle ważną cnotą ludzką. Wartość ta ma ogromne znaczenie antropologiczne. Cnota ta może pomóc nam rozwinąć nasze wewnętrzne skarby i zasoby do ich najpełniejszego potencjału. Z tego powodu wierność ma znaczący wpływ humanizujący. Oto przegląd tego, czym jest wierność i jaką ma dla nas wartość. Poniżej wymieniono kilka ważnych sposobów, w jakie wierność może nam pomóc w rozwijaniu wewnętrznego skarbu i zasobów naszej duszy.

Jako katolikom Biblia przypomina nam o wartości wierności, którą wyraża hebrajskie słowo „emunah”. Rdzeniem tego słowa jest „aman”, co oznacza „podtrzymywać”. Wyrażając nasze przywiązanie do współmałżonka, budujemy nasze małżeństwa na solidnym gruncie. Biblia uczy nas, że w naszych małżeństwach musimy być wierni Bogu.

Sakrament małżeństwa potwierdza pragnienie małżonków, aby być razem przez całe życie. Sakrament małżeństwa potwierdza pragnienie małżonków, aby być razem przez całe życie, wiąże ich przymierzem miłości, a małżonkowie niosą nawzajem swoje brzemiona i idą ramię w ramię przez całe życie. Ostatecznie wartość małżeństwa jest nie do przecenienia. W rzeczywistości małżeństwo jest najwyższym osiągnięciem ludzkiej natury. Ale jak zapewnić sobie wierność małżonków?

Badania dowodzą, że pary małżeńskie częściej podejmują zachowania, które prowadzą do większego zaangażowania. Są bardziej skłonne do posiadania dzieci i dzielenia się obowiązkami finansowymi. Mogą być nawet bardziej zmotywowane do wierności. Z tych powodów wiara religijna odgrywa ważną rolę w zapewnieniu wierności małżeńskiej. Może też odgrywać ważną rolę w chronieniu nas przed negatywnymi konsekwencjami niewierności. Na czym polega więc wartość wierności?

Niewierność małżeńska – definicja

Na początek należy zdefiniować pojęcie „niewierności małżeńskiej” i co ono oznacza dla zaangażowanych stron. Jest to złamanie wcześniejszej umowy między dwojgiem ludzi o wzajemnej wierności, czy to z powodów emocjonalnych, czy seksualnych. Monogamia jest centralnym układem związków w kulturze zachodniej, a niewierność jest zaprzeczeniem zarówno deklarowanej, jak i zakładanej monogamii. Oznacza to, że niewierność jest nieetycznym naruszeniem zasad monogamii.

Niewierność można zdefiniować na wiele sposobów. Niektórzy postrzegają ją jako akt niewierności małżeńskiej, inni zaś definiują ją jako romans. W każdym z tych przypadków niewierność ma miejsce, gdy dwie osoby utrzymują niedozwolone stosunki seksualne poza swoim małżeństwem. Choć jest to poważne przestępstwo, należy pamiętać, że wiele definicji niewierności jest subiektywnych i opiera się na osobistych wartościach i oczekiwaniach. Na przykład, para może uznać romantyczny lunch z nieznajomym za nieszkodliwy i niezauważalny.

Przeczytaj również:  Trzy powody, dla których slow life jest tak ważne

Niektórzy zdradzeni partnerzy doświadczają skrajnych reakcji emocjonalnych. Mogą czuć się beznadziejnie, próbując zmienić współmałżonka. Niektórzy zdradzeni partnerzy mogą odczuwać żal i rozpacz oraz mieć poczucie, że nigdy nie będą w stanie naprawić tego, co zrobili. Zdradzony małżonek może także odczuwać potrzebę udowodnienia swojej wartości i próbować udowodnić, że jest lepszy od współmałżonka. Często zdradzeni partnerzy doświadczają również depresji, a nawet myśli samobójczych.

Niekiedy niewierność jest zamierzona, podczas gdy inne są niewierne, ponieważ zdradzający nie czuje żadnych uczuć do współmałżonka. Dla jednych jest to sposób na odniesienie sukcesu, podczas gdy inni chcą uniknąć zobowiązań małżeńskich. Tak czy inaczej, ważne jest, aby rozpoznać, czy niewierność współmałżonka jest oznaką problemów w waszym małżeństwie. Istnieje wiele znaków, które mogą sygnalizować zbliżający się rozwód.

Jak często zdradzamy?

Jak często zdradzamy w małżeństwie? To pytanie nurtuje pary na całym świecie. Badania wykazały, że mężczyźni i kobiety zdradzają w różnym stopniu. Większość ludzi zdradza raz na jakiś czas, ale mężczyźni mają tendencję do zdradzania częściej niż kobiety. Jest jednak dobra wiadomość: istnieją sposoby, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zdrady małżeńskiej. Jeśli jesteś gotowy na wprowadzenie niezbędnych zmian w swoim związku, przeczytaj dalej, aby poznać kilka sprawdzonych wskazówek.

Jedno z badań przeprowadzonych na podstawie ogólnokrajowej ankiety wykazało, że kobiety częściej niż mężczyźni zdradzają. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w wieku 18-24 lat. Co ciekawe, różnica między kobietami i mężczyznami w tym samym przedziale wiekowym zmniejszyła się z czasem, ale mężczyźni nadal oszukiwali częściej niż kobiety. Badanie wykazało również, że liberałowie i użytkownicy Ashley Madison byli bardziej skłonni do oszukiwania niż konserwatyści. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę powszechność cudzołóstwa wśród Amerykanów.

Mężczyźni zawsze byli bardziej skłonni do oszukiwania niż kobiety. Najwyższy wskaźnik niewierności odnotowano wśród mężczyzn w wieku 50 lat, a najniższy wśród mężczyzn w średnim wieku i starszych. Jednak w latach 60. i 70. wskaźnik ten ponownie wzrósł, przy czym mężczyźni zdradzali częściej niż kobiety. To, czy mężczyźni, czy kobiety zdradzają, jest decyzją osobistą, którą należy podjąć, ale może być ona trudna.

Przeczytaj również:  Halucynacje słuchowe u osób dorosłych

Zgodnie z danymi Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, częstość występowania cudzołóstwa podwoiła się od lat 70-tych. W rzeczywistości jedna na cztery osoby pozostające w związku małżeńskim będzie miała przynajmniej jednego partnera seksualnego poza małżeństwem, a jedna trzecia z nich w pewnym momencie zdecyduje się na cudzołóstwo. Ale ile osób to zrobi? To zależy od okoliczności towarzyszących romansowi. Na przykład, ramy czasowe romansu są kluczowym czynnikiem decydującym o tym, jak często zdradzający partner to robi.

Neurobiologiczne przyczyny niewierności małżeńskiej

Psychologowie od dawna podejrzewają, że wiele par zdradza z powodu niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych. Niewierność może być także wynikiem nierozwiązanych problemów z dzieciństwa, niskiej samooceny i braku poczucia bezpieczeństwa. Niektóre badania wskazują także na zaburzenia dwubiegunowe i zaburzenia intymności jako przyczyny niewierności. Niewierność małżeńska ma jednak jeszcze więcej przyczyn. Przyczyny, dla których para się zdradza, często nie mają nic wspólnego z wiernością.

Cudzołóstwo jest często wynikiem samotności, której często towarzyszy depresja. Osoba cudzołożąca często szuka intymności u innych osób. U obu osób po nawiązaniu romansu może pojawić się uczucie depresji lub izolacji. Może to także wynikać z braku integracji społecznej. Zdrada osłabia także poczucie własnej wartości i przynależności, co prowadzi do poczucia osamotnienia i depresji. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że niewierność jest wynikiem samotności i emocjonalnego wycofania.

Innym ważnym powodem, dla którego pary zdradzają swoich partnerów, jest brak równowagi chemicznej w mózgu. Dla niektórych jest to forma uzależnienia, podobna do nadużywania substancji odurzających. Sieć samokontroli w mózgu ma problemy z utrzymaniem równowagi między obszarami poszukującymi przyjemności a obszarami unikającymi ryzyka. Ten brak równowagi może prowadzić do romansów pozamałżeńskich. Choć przyczyny te nie są w stanie wyjaśnić wszystkich możliwych powodów, dla których dana osoba zdradza swojego współmałżonka, to jednak przyczyniają się do powstania ogólnego problemu.

W jednym z badań naukowcy odkryli, że unikający styl przywiązania został powiązany ze zwiększonym ryzykiem niewierności. Autorzy sugerują, że osoby o tym typie osobowości mogą być bardziej ostrożne w swoich związkach, aby uniknąć zakłócenia relacji. Ponadto, unikający styl przywiązania był dodatnio skorelowany z większym ryzykiem niewierności. Sugeruje to, że neurotyczność może odgrywać pewną rolę w niewierności małżeńskiej. Skąd więc możesz wiedzieć, czy Ty lub Twój partner jesteście podatni na niewierność?