Objawy i długotrwałe skutki rasowego stresu traumatycznego

Rasowy stres traumatyczny

Racial traumatic stress jest negatywną reakcją na dyskryminację lub długotrwałe znęcanie się. Może być przekazywany z pokolenia na pokolenie, albo poprzez opowieści, albo poprzez stałe złe traktowanie danej społeczności. Objawy stresu traumatycznego na tle rasowym obejmują poziom kortyzolu, którego wzrost wskazuje na negatywną reakcję na dyskryminację. W niniejszym artykule przedstawiono objawy rasowego stresu traumatycznego i omówiono sposoby jego leczenia. Przeanalizowano także długoterminowe skutki tego zaburzenia.

Objawy

Objawy podobne do PTSD często towarzyszą traumie rasowej. Obejmują one negatywne zmiany w postrzeganiu i nastroju, objawy natrętne lub unikające, a także reakcje fizyczne. Poniżej wymieniono objawy związane z traumą na tle rasowym. Objawom tym może towarzyszyć wiele innych schorzeń. Stres traumatyczny na tle rasowym może zmienić życie dotkniętych nim osób, ale istnieje wiele sposobów, by pomóc im wrócić do zdrowia.

Niektóre z powszechnych objawów stresu traumatycznego na tle rasowym to depresja i lęk. Oba te objawy mogą negatywnie wpłynąć na jakość życia danej osoby. Trauma rasowa wpływa na każdy aspekt życia, a jej objawy są podobne do PTSD. Osoby cierpiące mogą odczuwać niepokój lub depresję, mieć problemy z koncentracją i snem. W ciężkich przypadkach osoby te mogą być w niebezpieczeństwie. Skutki rasowego stresu traumatycznego mogą być nasilone przez inne czynniki związane z rasizmem, takie jak nierówności w opiece zdrowotnej i edukacji.

Częstotliwość dyskryminacji rasowej jest znaczącym czynnikiem predykcyjnym wystąpienia objawów dysocjacyjnych u dorastających dorosłych. Choć dysocjacja jest adaptacyjna w kontekście krótkoterminowym, może być problematyczna dla osób z wysokim poziomem dyskryminacji rasowej. Co więcej, częstość występowania dysocjacji w odpowiedzi na dyskryminację rasową zwiększa ryzyko rozwoju dysocjacji patologicznej. Objawy dysocjacji mogą wpływać na zdrowie psychiczne zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłości.

Osoby, które doświadczyły traumy rasowej, często cierpią na PTSD w wyniku trwającego rasizmu. Wpływa to na relacje, koncentrację i ogólne poczucie bezpieczeństwa. Symptomy rasowego stresu traumatycznego są bardziej powszechne wśród osób czarnoskórych niż u przedstawicieli jakiejkolwiek innej rasy i są często potęgowane przez medialne obrazy rasizmu. Ważne jest zrozumienie traumy rasowej, aby zapobiec temu schorzeniu.

Psychologowie mogą pomóc osobom, które doświadczyły traumy rasowej, w przezwyciężeniu skutków tego doświadczenia. Rozumiejąc wpływ rasowy ich doświadczeń, mogą oni nauczyć się rozpoznawać strategie radzenia sobie i sposoby kwestionowania środowiska, które doprowadziło do tego, że czują się w ten sposób. Oprócz identyfikacji mechanizmów radzenia sobie i zapobiegania traumie na tle rasowym w przyszłości, terapeuci mogą pomóc pacjentom rozwinąć zdrowe zachowania, które pozwolą im zapobiegać i radzić sobie ze stresem traumatycznym na tle rasowym.

Przeczytaj również:  Syndrom żołnierza czy zespół stresu pourazowego?

Przyczyny

Stres traumatyczny na tle rasowym jest powszechną formą traumy psychologicznej, która dotyka dużą grupę ludzi. Jest on podobny do PTSD, ponieważ powoduje niepokój, w tym nadwrażliwość, retrospekcje, koszmary senne, problemy ze snem i ogólnie podwyższony poziom lęku. Stres rasowy jest skumulowanym efektem historycznego rasizmu i jest odczuwany zarówno przez jednostki, jak i całe społeczności. Przyczyny stresu związanego z rasą są różne, ale wszystkie wiążą się z powtarzającym się narażeniem na negatywne wydarzenia.

Często trauma rasowa pojawia się w wyniku masowej tragedii. Trauma ta jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, poprzez opowieści lub stałe złe traktowanie w danej społeczności. U dzieci, które są narażone na dużą ilość przemocy na tle rasowym w mediach, mogą wystąpić objawy podobne do tych, których doświadczają ofiary. Co więcej, trauma rasowa jest często międzypokoleniowa, co oznacza, że potomkowie osób, które przeżyły, mogą doświadczać traumatycznych skutków rasizmu.

Narażenie na przemoc na tle rasowym, rasizm i dyskryminację jest główną przyczyną stresu traumatycznego na tle rasowym. Może on prowadzić do chronicznego stresu, wysokiego ciśnienia krwi, depresji i nadużywania substancji. Może powodować nadmierną czujność i zwiększoną wrażliwość na otoczenie, zwiększając ryzyko kolejnych traumatycznych przeżyć. Innym częstym objawem jest dysocjacja, w której osoba czuje się odłączona od innych i nie jest w stanie przypomnieć sobie wydarzeń. Objawy PTSD obejmują uporczywe negatywne myśli i skrajną dysocjację.

Trauma na tle rasowym może również prowadzić do rozwoju nadwrażliwości i braku nadziei. U wielu osób narażonych na przemoc na tle rasowym mogą w konsekwencji wystąpić objawy PTSD. Choć objawy stresu traumatycznego związanego z rasą mogą być trudne do rozpoznania, są one rozpoznawalne i często stanowią symptomy PTSD. Lekarz specjalista może pomóc w rozpoznaniu konkretnych objawów, a do ich przezwyciężenia często konieczne jest leczenie.

Rasizm może wpływać na każdy aspekt życia człowieka. Długotrwałe, powtarzające się doświadczenia rasizmu mogą prowadzić do depresji, negatywnych myśli, a nawet reakcji fizycznych. Trauma rasowa może mieć wpływ na poczucie własnej wartości, a do objawów PTSD należą niska samoocena i problemy ze snem. Objawy traumatycznego stresu na tle rasowym mogą być różne w zależności od kultury i płci. Najlepszym sposobem na ustalenie, czy dana osoba może cierpieć na RBTS, jest poddanie się badaniom u specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego.

Przeczytaj również:  Przegląd zmian w DSM-5 w zakresie zaburzeń snu i czuwania

Możliwości leczenia

Objawy stresu traumatycznego związanego z rasą mogą obejmować od nadwrażliwości na bodźce do depresji, a nawet lęku przed przejeżdżającymi radiowozami. Te dolegliwości mogą być wyniszczające, a osoby cierpiące na PTSD mogą starać się o leczenie stresu traumatycznego związanego z rasą, aby pomóc im uporać się ze skutkami traumatycznego wydarzenia. Leczenie może być zindywidualizowane w zależności od nasilenia objawów i może obejmować nawet stosowanie substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol i narkotyki.

Niezależnie od wieku, trauma rasowa może dotknąć każdą osobę, która została poddana rasizmowi. Narażenie na incydenty rasistowskie nie musi być bezpośrednie, ale wielokrotne oglądanie filmów pokazujących brutalność policji już tak. Czytanie relacji o przestępstwach z nienawiści wobec Azjatów może być traumatyczne i wywoływać wspomnienia wcześniejszych doświadczeń rasizmu. Trauma na tle rasowym może występować w rodzinach, ponieważ przodkowie mogli również doświadczać rasizmu.

Ofiarom, oprócz znalezienia terapeuty znającego się na traumie rasowej, należy również zapewnić opiekę nad sobą. Ważne jest, by ustalić granicę między czytaniem artykułów informacyjnych i oglądaniem filmów. Ważne jest także zidentyfikowanie czynników wyzwalających i nauczenie się radzenia sobie z nimi. Najlepszym sposobem leczenia traumy rasowej jest często terapia prowadzona przez terapeutę zorientowanego na traumę. Ponadto terapia stresu traumatycznego związanego z rasą może obejmować odgrywanie ról, podczas których pacjent może przećwiczyć, jak reagować na trudne spotkania.

Psychoterapia oparta na kulturze również może być korzystna. Terapie oparte na wiedzy kulturowej są ważne, ponieważ uwzględniają rasę, kulturę i duchowość, a także kwestie sprawiedliwości społecznej. W terapii uwzględniającej kulturę terapeuci walidują doświadczenia traumy związanej z rasą i włączają ich rozumienie do procesu leczenia. Może to obejmować połączenie opartej na dowodach naukowych terapii rozmownej i terapii poznawczo-behawioralnej. Jeśli te metody nie są skuteczne, terapeuci mogą rozważyć interwencje oparte na wiedzy kulturowej.

Psychoterapia stresu traumatycznego związanego z rasą powinna zająć się podstawową przyczyną zdarzenia, które go wywołało. Badania pokazują, że osoby kolorowe często przeżywają szok po doświadczeniu stresora związanego z rasą. Mogą odczuwać wstyd, że nie udało im się obronić i mogą angażować się w nieadaptacyjne mechanizmy radzenia sobie, takie jak unikanie sytuacji społecznych lub rozmawianie o tym wydarzeniu. Czynniki te przyczyniają się do pojawienia się objawów PTSD. Ponadto mogą one prowadzić do depresji, lęku lub kombinacji obu tych stanów.

Przeczytaj również:  Co to jest dystres i jak można mu zapobiegać?

Długoterminowe skutki

Są długoterminowe skutki rasowego stresu traumatycznego. Osoby dotknięte traumatycznym stresem na tle rasowym mogą być nadwrażliwe na otoczenie i bardziej skłonne do przeżywania kolejnych traumatycznych doświadczeń. Mogą także wchodzić w dysocjację, która polega na odczuwaniu oderwania od otaczającego świata. Skrajne przypadki dysocjacji mogą prowadzić do doświadczeń poza ciałem lub zapomnienia, że dany okres czasu w ogóle miał miejsce. Z drugiej strony, zjawisko to jest długotrwałym skutkiem dyskryminacji rasowej. Osoby z grup marginalizowanych są bardziej narażone na rozwój wielu chorób i zaburzeń fizycznych.

Narażenie na dyskryminację rasową i nadużycia zostało powiązane ze stresem traumatycznym na tle rasowym. Narażenie na takie wydarzenia może prowadzić do depresji, nadwrażliwości i innych objawów przewlekłego stresu. Skutki rasowego stresu traumatycznego kumulują się i są potęgowane przez inne aspekty rasizmu. Na przykład, wiadomości mogą narażać ludzi na niepokojącą retorykę dotyczącą traktowania czarnych i złego traktowania społeczności mniejszościowych.

Niezależnie od tego, w jakim stopniu dana osoba ujawnia swoje doświadczenia związane z rasizmem, długoterminowe skutki rasowego stresu traumatycznego mogą być trudne do wykrycia. Wiele osób, które doświadczyły traumatycznego stresu na tle rasowym, może doświadczać objawów depresji, ale skutki mogą być jeszcze poważniejsze w przypadku osób, które nie są w stanie szukać pomocy. Ponadto bierne podejście do radzenia sobie z rasizmem może pogorszyć problem, ponieważ strategie te promują szkodliwe adaptacje, zamiast sprzyjać powrotowi do zdrowia.

Pokoleniowe aspekty rasowego stresu traumatycznego są kolejnym ważnym problemem dla badaczy. Stres traumatyczny na tle rasowym może uniemożliwić pokoleniom rodzin BIPOC długotrwałe prosperowanie. Ponieważ chroniczny stres dotyka rodziców i dzieci, rodziny te mogą nie być w stanie bronić siebie lub zaspokajać podstawowych potrzeb swoich dzieci. Długoterminowe skutki traumatycznego stresu na tle rasowym są nieproporcjonalnie szkodliwe dla społeczności BIPOC.

Badania sugerują, że narażenie na dyskryminację rasową może prowadzić do dysocjacji rasowej. Choć reakcja ta jest adaptacyjna w krótkim okresie, może zwiększać ryzyko dysocjacji patologicznej. W rezultacie osoby, które angażują się w powtarzające się dysocjacje w odpowiedzi na dyskryminację rasową, są bardziej narażone na negatywne skutki dla zdrowia psychicznego. Wyniki tego badania mają również wpływ na przyszłość badań nad traumatycznym stresem na tle rasowym.