Osobowość INFJ – co to? Zawody, znane osoby, wyzwania, cechy

osobowość infj

Osobowość INFJ, również znana jako „Adwokat” lub „Doradca”, to jeden z 16 typów osobowości według systemu Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). INFJ stanowi około 1-2% populacji, co czyni ten typ osobowości jednym z rzadszych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej cechom, funkcjom kognitywnym, zawodom, relacjom, sławnym osobom o osobowości INFJ oraz sposobom radzenia sobie z życiu.

Cechy osobowości INFJ

Osoby o osobowości INFJ są zwykle:

 1. Empatyczne
 2. Intuicyjne
 3. Wrażliwe
 4. Twórcze
 5. Dążące do zrozumienia innych
 6. Dążące do wprowadzania zmian na lepsze
 7. Idealistyczne
 8. Zdeterminowane
 9. Prywatne
 10. Skłonne do głębokich refleksji

Funkcje kognitywne INFJ

Dominująca: Intuicja wewnętrzna (Ni)

Intuicja wewnętrzna to zdolność do dostrzegania wzorców, możliwości i ukrytych znaczeń. Osoby z dominującą funkcją Ni mają tendencję do analizowania sytuacji, wyciągania wniosków i planowania długoterminowych działań.

Wsparcie: Czułość zewnętrzna (Fe)

Czułość zewnętrzna oznacza zdolność do rozumienia emocji, potrzeb i wartości innych osób. Osoby z funkcją Fe są wrażliwe na nastroje, uczucia i oczekiwania innych ludzi, co pozwala im dostosować swoje zachowanie i działania w celu zaspokojenia potrzeb otoczenia.

Terciarny: Myślenie wewnętrzne (Ti)

Myślenie wewnętrzne to zdolność do analizowania, kategoryzowania i rozumienia informacji w sposób logiczny. Osoby z funkcją Ti są krytyczne wobec swoich przemyśleń i pomysłów, dążą do zrozumienia zasad i reguł rządzących rzeczywistością.

Przeczytaj również:  Jak zerwać z uzależnieniem od kawy

Inferior: Percepcja zewnętrzna (Se)

Percepcja zewnętrzna to zdolność do obserwacji, doświadczania i angażowania się w otaczającym świecie. Osoby z funkcją Se są zwykle otwarte na nowe doświadczenia i czerpią przyjemność z odkrywania nowych bodźców. W przypadku INFJ, funkcja ta jest słabsza i może przejawiać się jako skłonność do bycia oderwanym od rzeczywistości.

Zawody odpowiednie dla INFJ

Ze względu na swoje wrażliwe, empatyczne i intuicyjne natury, osoby o osobowości INFJ mogą odnaleźć się w takich zawodach jak:

 1. Psycholog
 2. Terapeuta
 3. Doradca zawodowy
 4. Pedagog
 5. Pracownik socjalny
 6. Pisarz
 7. Artysta
 8. Duchowny
 9. Aktor
 10. Badacz

Relacje i miłość w przypadku INFJ

Osoby o osobowości INFJ są lojalne, troskliwe i pełne zrozumienia dla swoich partnerów. W związkach dążą do głębokiego zrozumienia potrzeb i emocji swojego partnera. Dla INFJ ważne jest, aby ich związek opierał się na szczerej komunikacji, zaufaniu i wspólnym dążeniu do wzrostu osobistego.

Słynne osoby z osobowością INFJ

Niektóre słynne osoby, które uważa się za INFJ, to:

 1. Mahatma Gandhi
 2. Nelson Mandela
 3. Martin Luther King Jr.
 4. Carl Gustav Jung
 5. Fiodor Dostojewski
 6. Florence Nightingale
 7. Simone de Beauvoir
 8. Marilyn Monroe
 9. J.K. Rowling
 10. Tom Hiddleston

Jak radzić sobie z wyzwaniami dla INFJ?

Zarządzanie stresem

Osoby o osobowości INFJ są wrażliwe na stres, dlatego ważne jest, aby nauczyć się technik radzenia sobie z nim, takich jak medytacja, ćwiczenia fizyczne, prowadzenie dziennika lub rozmowa z bliską osobą.

Budowanie relacji

INFJ mogą skupiać się na jakości, a nie ilości relacji. Ważne jest, aby otworzyć się na nowe znajomości, rozwijać umiejętności komunikacji i dbać o istniejące relacje, aby osiągnąć większą satysfakcję w życiu społecznym.

Rozwój osobisty

Dla INFJ ważne jest, aby ciągle dążyć do samorozwoju i odkrywać nowe zainteresowania. Może to obejmować naukę nowych umiejętności, rozwijanie swoich talentów artystycznych, czy też zgłębianie wiedzy na temat świata i ludzi.

Przeczytaj również:  Inteligencja przestrzenna - dowiedz się, co to jest i jak ją poprawić?

Jak współpracować z osobami o osobowości INFJ

Aby współpracować z osobami o osobowości INFJ, warto pamiętać o kilku aspektach:

 • Szanuj ich potrzebę prywatności i daj im czas na refleksję.
 • Doceniaj ich empatię i wrażliwość, nie bagatelizując uczuć.
 • Zachęcaj ich do wyrażania swoich pomysłów i przemyśleń.
 • Bądź otwarty na ich intuicję i zrozumienie ukrytych wzorców.
 • Wspieraj ich dążenia do wprowadzenia zmian na lepsze.

Podsumowanie

Osobowość INFJ to rzadki i wyjątkowy typ, który łączy intuicję, wrażliwość i dążenie do zrozumienia innych ludzi. Osoby o tym typie osobowości mogą odnaleźć się w zawodach, które wymagają empatii, analizy i długoterminowego planowania. W relacjach dążą do głębokiego zrozumienia potrzeb swojego partnera, opierając związek na szczerej komunikacji i wzajemnym wsparciu. Kluczem do radzenia sobie z wyzwaniami dla INFJ jest zarządzanie stresem, budowanie relacji i rozwój osobisty.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się osobowość INFJ od innych typów osobowości?

Osobowość INFJ wyróżnia się głęboką intuicją, empatią i dążeniem do wprowadzania zmian na lepsze. Są to osoby wrażliwe, idealistyczne i zdeterminowane w swoich celach.

Jakie są mocne strony osób o osobowości INFJ?

Mocne strony osób o osobowości INFJ to empatia, intuicja, kreatywność, zdolność do zrozumienia innych ludzi, dążenie do samorozwoju i wprowadzania zmian na lepsze.

Jakie mogą być słabości osób o osobowości INFJ?

Słabości osób o osobowości INFJ to skłonność do przejmowania się opiniami innych, bycie zbyt krytycznym wobec siebie, trudności z podejmowaniem decyzji, a także bycie oderwanym od rzeczywistości.

W jaki sposób osoby o osobowości INFJ mogą radzić sobie z życiu?

Osoby o osobowości INFJ mogą radzić sobie w życiu, ucząc się technik radzenia sobie ze stresem, rozwijając umiejętności komunikacji, dbając o istniejące relacje, dążąc do samorozwoju i odkrywając nowe zainteresowania. Współpracując z osobami o osobowości INFJ, warto szanować ich potrzebę prywatności, doceniać ich empatię, zachęcać do wyrażania swoich pomysłów i być otwartym na ich intuicję.

Przeczytaj również:  Wyuczona bezradność - co to jest?