Ostra reakcja na stres – zespół stresu pourazowego PTSD i ASD

Oostra reakcja na stres może być bardzo wyniszczająca, zwłaszcza jeśli wystąpi podczas dużego wydarzenia, takiego jak wojna lub klęska żywiołowa. Personel wojskowy jest szczególnie podatny na jej wystąpienie, ze względu na ekstremalne doświadczenia, z jakimi styka się podczas konfliktów. Osoby te mogą wykazywać różne objawy psychologiczne, w tym powracające sny, nieprzyjemne retrospekcje i unikanie czynników wywołujących. Niektórzy z nich podejmują nawet zachowania autodestrukcyjne i lekkomyślne.

Ostra reakcja na stres a zaburzenie PTSD i ASD – kryteria diagnostyczne

Ostra reakcja na stres jest powszechną reakcją na traumatyczne wydarzenie. Zazwyczaj trwa krótko i zaczyna się już dwa dni po zdarzeniu. Charakteryzuje się depresją i lękiem, mogą jej towarzyszyć fizyczne oznaki i objawy, takie jak mdłości i zwężenie oczu lub pola widzenia. Licencjonowany terapeuta może zdiagnozować to zaburzenie na podstawie obserwacji klinicznej lub przeglądu dokumentacji medycznej. Poniżej wymieniono różnice między ostrą reakcją na stres a zespołem stresu pourazowego.

Ostra reakcja na stres jest normalną reakcją na traumatyczne wydarzenie, ale istnieje różnica między ostrym a przewlekłym PTSD. Objawy ostrej reakcji na stres zaczynają się zwykle w ciągu trzech dni, ale mogą trwać do czterech tygodni. Jeśli jednak objawy te utrzymują się dłużej niż cztery tygodnie, mogą być oznaką zespołu stresu pourazowego. Chociaż u niektórych osób mogą wystąpić oba te zaburzenia, u wielu nie.

Ostry zespół stresu różni się od pourazowego zaburzenia psychicznego tym, że ten ostatni trwa przez lata i często wiąże się z nawracającymi objawami. Na szczęście w przypadku obu zaburzeń dostępne jest leczenie. Oba zaburzenia wymagają wczesnej interwencji. Pacjenci cierpiący na oba rodzaje stresu mogą uzyskać najlepsze wyniki. Osobom cierpiącym na PTSD rozpoznanie objawów i zajęcie się nimi może pomóc w uzyskaniu potrzebnego leczenia. Należy pamiętać, że objawy ostrego zaburzenia stresowego i PTSD mogą być podobne, ale mogą się też znacznie różnić.

Przeczytaj również:  Co to jest ADHD? Objawy i leczenie ADHD

Inną kluczową różnicą między ostrą reakcją na stres a przewlekłym zaburzeniem pourazowym jest rodzaj traumy. Narażenie na większą liczbę traumatycznych przeżyć wiąże się z większym ryzykiem rozwoju przewlekłego PTSD niż narażenie na mniej traumatycznych doświadczeń. Wystąpienie ostrej reakcji na stres jest bardziej prawdopodobne, jeśli w życiu człowieka miało miejsce więcej niż jedno zdarzenie traumatyczne. W typowym przypadku prawdopodobieństwo rozwinięcia się ostrej reakcji na stres jest większe u dwóch osób, które przeżyły strzelaninę w szkole, niż u jednej, która tego nie zrobiła.

Objawy ostrej reakcji na stres?

Ostra reakcja na stres to zaburzenie psychologiczne, które jest wynikiem traumatycznego wydarzenia, takiego jak wojna lub poważna katastrofa. Najczęściej występują u personelu wojskowego, który doświadcza intensywnych przeżyć podczas konfliktów. Osoby cierpiące na tę chorobę mogą wykazywać objawy psychologiczne, takie jak nieprzyjemne retrospekcje, powracające sny i unikanie stresujących wydarzeń. Niekiedy objawy te mogą prowadzić do zachowań autodestrukcyjnych i lekkomyślnych. Jednak objawy ostrej reakcji na stres nie zawsze pojawiają się natychmiast.

Ostre zaburzenie stresowe charakteryzuje się wystąpieniem objawów dysocjacyjnych. Objawy te są niezbędne do odróżnienia ostrego zaburzenia stresowego od zaburzenia stresowego pourazowego. Objawy ostrego zaburzenia stresowego obejmują unikanie bolesnych wspomnień i myśli. Ponadto, zaburzenie to może powodować rozwój zaburzeń związanych z unikaniem stresujących wydarzeń. Zaburzenie to można jednak leczyć. Poza leczeniem ostrego zaburzenia stresowego, leczenie tego zaburzenia obejmuje zajęcie się podstawową przyczyną tego stanu.

Ostre reakcje stresowe obejmują szeroki zakres objawów, które są zwykle krótkotrwałe i występują w ciągu trzech dni. Obejmują one lęk, depresję, smutek, gniew i nadmierną drażliwość. Niektóre osoby mogą również doświadczać uczucia oderwania i unikania/wycofania. Jeśli objawy ostrego zaburzenia stresowego utrzymują się dłużej niż trzy dni, można je określić mianem PTSD.

Przeczytaj również:  Agresja i impulsywność w schizofrenii

W innych przypadkach objawy ostrej reakcji na stres nie są natychmiastowe i mogą utrzymywać się przez tygodnie lub miesiące. U niektórych osób mogą jednak występować inne objawy związane z traumatycznym wydarzeniem, w tym depresja i nadużywanie substancji psychoaktywnych. Sugeruje to, że ostra reakcja na stres może być czynnikiem zastępczym dla innych czynników ryzyka samobójstwa. Kiedy osoba cierpi na ostrą reakcję na stres, może doświadczać innych objawów, takich jak drażliwość, impulsywność i mania.

Leczenie ostrej reakcji na stres. Psychologiczny informator

Ostra reakcja na stres jest powszechnym, krótkotrwałym zaburzeniem psychologicznym. Zazwyczaj rozpoczyna się wkrótce po wydarzeniu traumatycznym i trwa krócej niż 48 godzin. Jego objawy mają pewne cechy wspólne z PTSD, podobnym zaburzeniem, które często jest wywoływane przez te same rodzaje traumatycznych wydarzeń. Oprócz PTSD, ostra reakcja na stres jest także związana z różnymi czynnikami rozwojowymi i środowiskowymi. W kolejnych punktach omówiono przyczyny, objawy i leczenie ostrej reakcji na stres.

W większości przypadków ostra reakcja na stres jest wywoływana przez kryzys życiowy lub zdarzenie traumatyczne. Wydarzenia te mogą być związane z wypadkami drogowymi, klęskami żywiołowymi lub nagłą żałobą. Ostra reakcja na stres to zaburzenie psychiczne, które zwykle rozwija się bezpośrednio po stresującym wydarzeniu. Niektóre z objawów psychologicznych związanych z ostrą reakcją na stres obejmują powracające koszmary senne, nieprzyjemne retrospekcje i unikanie czynników wywołujących stres. Niektórzy ludzie mogą przejawiać zachowania agresywne lub autodestrukcyjne w wyniku ostrej reakcji na stres.

Pierwszym etapem leczenia ostrej reakcji na stres jest zidentyfikowanie przyczyny zaburzenia. Przyczyna ostrej reakcji na stres jest zwykle nieznana, ale ważne jest, aby zidentyfikować źródło traumatycznego doświadczenia i określić odpowiednie metody leczenia. Ostra reakcja na stres może być wywołana przez wiele czynników, takich jak uraz fizyczny, psychiczny lub emocjonalny. Ostra reakcja na stres charakteryzuje się występowaniem wielu objawów, które zwykle pojawiają się w ciągu trzech dni. Objawy te mogą obejmować lęk, smutek, depresję, nadmierną drażliwość lub unikanie/wycofywanie się. W niektórych przypadkach u osób mogą wystąpić lęk i/lub fizyczne objawy nadmiernej pobudliwości. Ostra reakcja na stres może również prowadzić do emocjonalnego odrętwienia. Takie symptomy mogą wymagać terapii.

Przeczytaj również:  Czym są zaburzenia adaptacyjne - poznaj objawy i leczenie

Leczenie ostrej reakcji na stres może być krótkotrwałe. W większości przypadków leczenie łagodzi objawy, choć niektórzy ludzie dochodzą do siebie samodzielnie. Chociaż niektóre osoby mogą wyzdrowieć same, zawsze najlepiej jest szukać pomocy, gdy tylko pojawią się objawy. Ostre zaburzenie stresowe można leczyć za pomocą odpowiedniej psychoterapii. Objawy ostrej reakcji na stres mogą utrzymywać się do miesiąca. Jeśli się utrzymują, może to być zespół stresu pourazowego (PTSD) dlatego psycholog radzi obserwacje.

Kiedy objawy stresu pourazowego powinny budzić niepokój

Kiedy objawy ostrej reakcji na stres powinny budzić niepokój? W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej objawów należy zwrócić się o pomoc lekarską. Jeśli objawy te utrzymują się dłużej niż miesiąc, należy skonsultować się z lekarzem. Chociaż alkohol może pomóc w radzeniu sobie z objawami ostrej reakcji na stres, może to prowadzić do innych problemów, w tym obniżenia nastroju, zwiększonego niepokoju i picia problemowego. Dlatego ważne jest, aby porozmawiać z lekarzem w celu ustalenia, czy występuje u pacjenta ostra reakcja na stres.

Ostra reakcja na stres zwykle ustępuje w ciągu kilku dni do kilku godzin po traumatycznym wydarzeniu. Nasilenie reakcji różni się w zależności od podatności danej osoby na stres i jej mechanizmów radzenia sobie z nim. Na szczęście u większości osób narażonych na działanie silnego stresora nie dochodzi do ostrej reakcji na stres. W takich sytuacjach konieczna jest pomoc w usunięciu traumatycznego wydarzenia. Pomoc ta może obejmować znalezienie bezpiecznego mieszkania i ochronę osoby przed dalszymi stratami.