Parestezje – przyczyny objawy leczenie

Parestezje przyczyny objawy leczenie

Jeśli doświadczasz zasypiania kończyn, możesz mieć parestezje. Ten artykuł zawiera informacje o tym zaburzeniu i jego objawach, a także o diagnostyce i możliwościach leczenia. Ten artykuł pomoże Ci dowiedzieć się więcej o parestezjach i innych zespołach zaburzeń czucia. Po przeczytaniu tego artykułu pacjent powinien czuć się pewniej, szukając porady lekarskiej w przypadku wystąpienia tych objawów. Możesz także przeczytać więcej artykułów na temat parestezji i pokrewnych stanów chorobowych.

Parestezje – co to jest?

Nie ma jednej definicji przyczyn parestezji, ale niektóre stany chorobowe mogą być czynnikiem sprzyjającym. Niektóre choroby, takie jak cukrzyca, mogą powodować parestezje. Podobnie, narażenie na toksyny lub urazy psychiczne mogą powodować parestezje. Niektóre przyczyny są proste, np. uszkodzenie nerwu. W takich sytuacjach może dojść do czasowej utraty dopływu krwi, a objawy mogą pojawić się w określonym obszarze ciała.

Większość parestezji nie jest wynikiem określonego zaburzenia nerwowego lub neurologicznego, dlatego zalicza się je do zaburzeń psychosomatycznych. Oznacza to, że ból lub dyskomfort wynikają wyłącznie z psychiki osoby ich doświadczającej. Przyczyny parestezji są różne, ale zazwyczaj ustępują samoistnie po pewnym czasie. Objawy parestezji mogą obejmować stopę, która nagle przestaje odczuwać zimno lub ból, a nawet drętwienie całej kończyny.

Możliwości leczenia parestezji zależą od przyczyny leżącej u ich podłoża. Niektóre przykłady leczenia obejmują leki immunosupresyjne, dożylną gamma-globulinę i leki przeciwdrgawkowe, w zależności od lokalizacji parestezji. Inne metody leczenia mogą obejmować fizjoterapię, akupunkturę, terapię żywieniową i maści miejscowe. Z kolei parestezja przewlekła wskazuje na uszkodzenie nerwów i słabą kontrolę istniejącego wcześniej stanu chorobowego.

Diagnostyka parestezji opiera się na wywiadzie, badaniu fizykalnym i określonych badaniach diagnostycznych. Zazwyczaj ocena diagnostyczna parestezji obejmuje zebranie wywiadu, badanie fizykalne i wykonanie badań laboratoryjnych. W zależności od podejrzewanej przyczyny parestezji lekarz może zlecić wykonanie innych badań. W rzadkich przypadkach konieczne może być wykonanie rezonansu magnetycznego. Lekarz będzie w stanie przeprowadzić pełne badanie neurologiczne w trakcie trwania parestezji.

Zespoły zaburzeń czuciowych

Pacjenci z zaburzeniami czuciowymi często skarżą się na drętwienie, pieczenie lub mrowienie w określonym obszarze. Objawy te są spowodowane nieprawidłową percepcją zmysłową lub dysfunkcją. Układ nerwowy zawiera receptory czuciowe w różnych tkankach i narządach, w tym w rdzeniu kręgowym, drogach wstępujących i zstępujących oraz w ośrodkach korowych mózgu i płacie ciemieniowym. Chociaż zaburzeniom czucia zwykle towarzyszą objawy neurologiczne i nieprawidłowa kontrola motoryczna, u pacjentów mogą występować także izolowane zaburzenia czucia w obrębie żuchwy.

Przeczytaj również:  Co to jest efekt królika?

Pomimo że zaburzenia przetwarzania sensorycznego nie mają formalnych kryteriów, większość lekarzy stawia diagnozę na podstawie wywiadu, objawów i badania fizykalnego pacjenta. Lekarze mogą stosować testy sensoryczne w celu wykrycia problemów u dzieci, takie jak test praksji i test integracji sensorycznej, które mierzą zdolność dziecka do odbierania dźwięków, dotykania przedmiotów i budowania struktur. Obecnie nie ma leków na zaburzenia sensoryczne, ale odpowiednie leczenie może poprawić jakość życia dziecka.

W rezultacie zaburzenia przetwarzania sensorycznego często powodują trudne zachowania i zakłócają codzienne czynności. Mogą być również powiązane z takimi zaburzeniami, jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego mogą nie tylko osiągać słabe wyniki w nauce, ale także odczuwać niechęć do środowisk nadmiernie stymulujących i poszukiwać dodatkowej stymulacji w środowiskach niedostatecznie stymulujących. Leczenie problemów sensorycznych może obejmować terapię.

Objawy zespołów zaburzeń sensorycznych mogą być bardzo różne. Chociaż nie ma oficjalnej diagnozy ani sposobu leczenia, objawy związane z zaburzeniami sensorycznymi mogą być bardzo trudne do odróżnienia. Zespół ten charakteryzuje się zarówno nadwrażliwością, jak i niedowrażliwością. Dzieci z nadwrażliwością często reagują bardzo silnie na bodźce, natomiast dzieci z niedowrażliwością reagują na ból minimalnie lub wcale. Należy pamiętać, że leczenie będzie się różnić w zależności od nasilenia objawów.

Parestezje – charakterystyka

Parestezje to uczucie pieczenia lub kłucia, które jest zwykle spowodowane długotrwałym uciskiem na nerw. Stan ten znany jest również jako uczucie kłucia. Na szczęście, zazwyczaj ustępuje samoistnie po zmniejszeniu nacisku. Jednak niektóre rodzaje parestezji mogą stać się przewlekłe i są związane z podstawowymi schorzeniami neurologicznymi. Poniżej wymieniono niektóre z najczęstszych przyczyn parestezji i sposoby ich leczenia.

Gdy parestezje są uporczywe, towarzyszy im ból i pogarszają się z czasem, zaleca się natychmiastową wizytę u lekarza. W celu wykluczenia różnych chorób i leczenia tego stanu konieczne jest przeprowadzenie pełnego badania fizykalnego, w tym badania krwi. W celu potwierdzenia diagnozy i ustalenia dokładnej przyczyny dolegliwości konieczne może być wykonanie badań obrazowych, takich jak zdjęcia rentgenowskie i tomografia komputerowa. Ustalenie przyczyny ma zasadnicze znaczenie, ponieważ wczesne rozpoznanie może zapobiec dalszemu uszkodzeniu nerwów.

Przeczytaj również:  Ludzie Indygo i ich szczególny światopogląd

Objawy parestezji obejmują pieczenie, swędzenie i kłucie. Mogą być odczuwane w rękach, ramionach i nogach. Chociaż nie ma specyficznych metod leczenia, pacjenci często odczuwają pieczenie, mrowienie lub kłucie w jednej lub kilku częściach ciała. U niektórych osób parestezje mogą występować przejściowo podczas snu w pozycji pochylonej lub siedzenia ze skrzyżowanymi nogami. Parestezje mogą być trudne do leczenia i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Parestezje mogą być spowodowane różnymi stanami chorobowymi, takimi jak niedobory żywieniowe, infekcje i uszkodzenia nerwów. Czasami są one spowodowane zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane lub zespoły uwięźnięcia nerwów. Pomimo swojej powagi, parestezje często mają charakter samoograniczający się. Dzięki odpowiedniej diagnozie i leczeniu objawy te mogą ustąpić, a nawet zniknąć. W przypadku osób cierpiących na przewlekłe parestezje zaleca się zasięgnięcie porady specjalisty i drugiej opinii.

Diagnostyka i leczenie parestezji

Przyczyn parestezji jest wiele, a pierwszym krokiem w procesie diagnostycznym jest zazwyczaj dokładne badanie fizykalne. Można również zlecić badania krwi, aby wykluczyć możliwość wystąpienia choroby podstawowej lub infekcji. Badania obrazowe, takie jak zdjęcia rentgenowskie i tomografia komputerowa, mogą być zlecone w celu wykrycia podstawowych problemów w obrębie szyi i kręgosłupa. Możliwości leczenia parestezji są bardzo różne, w zależności od tego, co było przyczyną objawów. Na przykład, jeśli przyczyną dolegliwości są powtarzające się ruchy, zmiana stylu życia i fizykoterapia mogą pomóc w ustąpieniu parestezji.

Lekarz przeprowadzi dokładne badanie fizykalne, aby potwierdzić rozpoznanie parestezji. W zależności od przyczyny, lekarz może przepisać lek łagodzący objawy. Leczenie parestezji będzie się różnić, dlatego należy upewnić się, że pacjent otrzymuje lek odpowiedni dla danego schorzenia. Niektóre stany parestezji są tymczasowe, inne zaś trwałe. Lekarz może również przepisać leki przeciwzapalne, jeśli objawy są łagodne.

Ogólnie, objawy parestezji są związane z uszkodzeniem lub dysfunkcją nerwów. Typowe objawy to mrowienie, pieczenie lub uczucie, że ręce zasypiają. Dolegliwości te mogą być spowodowane wieloma różnymi przyczynami, ale większość z nich z czasem ustępuje. Objawy mogą być przejściowe lub utrzymywać się przez pewien czas. Czasami parestezja może być poważna, można też odczuwać ciągłe pieczenie lub kłucie.

Przeczytaj również:  Doświadczenia świadomości po śmierci

Przyczyna parestezji jest ważna, ponieważ może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jeśli przyczyną parestezji jest zaciśnięty nerw, leczenie będzie zależało od tego, czy jest to stan tymczasowy czy stały. Na przykład, ściśnięcie nerwu, które trwa tylko kilka dni, prawdopodobnie nie będzie miało większego wpływu, ale jeśli będzie się utrzymywać, może spowodować trwałe uszkodzenie i utratę czucia lub funkcji. Jeśli dolegliwości utrzymują się, konieczna może być operacja.

Zespoły kliniczne

Podstawową patofizjologią parestezji jest zmieniona funkcja nerwów. Uważa się, że te nieprawidłowości stanowią nieprawidłowe ognisko lub strumień impulsów. Parestezje mogą występować w dowolnym miejscu drogi czuciowej. Przyczyny mogą być zarówno obwodowe, jak i ośrodkowe, a także mogą być wynikiem niedokrwienia, niedrożności lub choroby zwyrodnieniowej. Istnieje kilka różnych zespołów klinicznych opisujących parestezje i umożliwiających postawienie diagnozy.

Przejściowe parestezje są częste i nie budzą większych obaw. Objawy na ogół ustępują z czasem. Jeśli jednak objawy utrzymują się dłużej niż kilka godzin, mogą wskazywać na poważniejsze schorzenie. Rozpoznanie kliniczne parestezji wymaga dokładnego zebrania wywiadu dotyczącego historii choroby pacjenta. Rozmieszczenie nerwu skórnego i czuciowego korzenia rdzeniowego ma kluczowe znaczenie dla rozpoznania parestezji. Parestezje są trudne do opisania, dlatego należy zebrać dokładny wywiad.

Jeśli pacjent podejrzewa, że może mieć chorobę podstawową, lekarz wykona badania diagnostyczne. Często wykonuje się badanie krwi i zdjęcie rentgenowskie. W badaniu MRI wykorzystuje się silne magnesy i fale radiowe do tworzenia szczegółowych obrazów różnych części ciała. W zależności od przyczyny, leczenie może być inne dla każdego, ale w wielu przypadkach objawy parestezji można wyeliminować lub zmniejszyć.

Zaciskany nerw może wystąpić w dowolnym miejscu ciała. Ból spowodowany przepukliną dysku w dolnej części pleców może być odczuwany w nodze lub stopie. W nadgarstku mogą wystąpić parestezje spowodowane zespołem cieśni nadgarstka. Uszkodzenie nerwu może być spowodowane powtarzającymi się ruchami nadgarstka lub łokcia. Oprócz urazów, przyczyną nerwu uszczypniętego może być przepuklina dysku lub zwężenie rdzenia kręgowego.