Psychologia

Jeśli rozważasz zostanie psychologiem, zapewne zastanawiałeś się: „Co to jest psychologia?”. Czym zajmuje się psycholog? W jaki sposób psycholog pomaga ludziom? I co najważniejsze, kto potrzebuje psychologa? Na szczęście w tym artykule znajdziesz odpowiedzi na wszystkie te pytania, a także na wszelkie inne pytania, które możesz mieć. Po pierwsze, należy wiedzieć, że istnieją dwie główne gałęzie psychologii. Psychologia poznawcza skupia się na wewnętrznych funkcjach mózgu, takich jak pamięć i percepcja, podczas gdy psychologia społeczna bada interakcje międzyludzkie, wpływ społeczny i zaburzenia psychiczne.

Co to jest psychologia?

W skrócie, psychologia jest nauką badającą ludzki umysł. Psychologowie starają się zrozumieć, jak się zachowujemy, i wykorzystują tę wiedzę, aby pomóc nam poprawić jakość naszego życia. Badają również, w jaki sposób nasze środowisko wpływa na nasze zachowanie. Psychologia jest również wykorzystywana do ulepszania konstrukcji budynków i maszyn, co może pomóc nam lepiej zarządzać naszym zachowaniem w różnych sytuacjach. Te dziedziny nauki są rozległe, ekscytujące i rozwijają się skokowo.

Dziedzina psychologii rozpoczęła się wraz z rewolucją poznawczą w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy to badacze zaczęli stosować metodę naukową do badania ludzkich zachowań. Podejście to kładło nacisk na obserwację zachowań w celu zrozumienia ludzkich zachowań. Naukowcy zajmujący się psychologią stosowali również metody naukowe do badania problemów zdrowia psychicznego, takich jak depresja. W latach 60. psychologowie zaczęli opracowywać i stosować teorie oparte na eksperymentach laboratoryjnych do badania ludzkich zachowań. Jednym z celów psychologii było opisanie zachowań ludzkich, co pozwoliło badaczom na opracowanie ogólnych praw rządzących ludzkim zachowaniem. Jednym z takich przykładów jest teoria warunkowania klasycznego Pawłowa.

William James, jeden z twórców współczesnej psychologii, zdefiniował ją jako „naukę o życiu psychicznym człowieka”. Termin „psychologia” jest często kojarzony z dwiema różnymi szkołami myślenia. Pierwszą z nich był strukturalizm, czyli teoria, która stara się wyjaśnić, jak działa mózg. Drugą szkołą był funkcjonalizm, który koncentrował się na funkcjach mózgu. W obu podejściach starano się rozłożyć procesy umysłowe na ich najbardziej podstawowe elementy. Termin „strukturalizm” pochodzi od Edwarda Titchenera, amerykańskiego psychologa, który kształcił się pod kierunkiem Wundta.

Istnieje wiele różnych rodzajów psychologii. Niektóre z nich są stosowane jako nauka w systemie sądownictwa. Z kolei psychologowie sądowi badają zachowanie osób cierpiących na choroby psychiczne i odpowiednio je leczą. Psychologowie kliniczni pracują z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń emocjonalnych i zapewniają im leczenie. Prowadzą również badania w celu doradzania organom służby zdrowia i innym instytucjom. Niektórzy pracują nawet z zespołami rekrutacyjnymi. Jeśli więc zastanawiasz się, na czym polega psychologia, nie wahaj się szukać pomocy u psychologa.

Czym zajmuje się psycholog?

Psychologowie pracują jako specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego i zajmują się leczeniem pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Specjaliści ci są przeszkoleni w zakresie leków psychoaktywnych i rozumieją wpływ tych leków. Mogą oni przepisywać leki przeciwpsychotyczne lub inne leki psychoaktywne w celu leczenia wielu różnych chorób psychicznych, w tym depresji. Psychiatra może również przepisywać leki hipnotyczne w celu wywołania snu lub tabletki stabilizujące nastrój. Praktyka psychologiczna nie ogranicza się do leczenia chorób psychicznych, ale na tym właśnie skupia się wielu psychologów.

Psychologowie pracują w wielu różnych miejscach, od prywatnych firm po placówki opieki zdrowotnej. Mogą pracować z osobami indywidualnymi, rodzinami, grupami i instytucjami, a także prowadzić badania i nauczać w środowisku akademickim. Osoby, które zdecydują się na pracę w placówkach społecznych, mogą specjalizować się w nauczaniu lub badaniach. Psycholodzy przechodzą długie kształcenie i szkolenia w tej dziedzinie, ponieważ ich kariera często wiąże się z wieloma badaniami. Przed uzyskaniem licencji psychologowie muszą jednak wykonać wiele zadań, aby upewnić się, że są kompetentni w swojej dziedzinie.

Zależnie od rodzaju środowiska, w którym praktykują, codzienna rutyna psychologa jest różna. Na przykład psychologowie w headspace pracują w środowisku opartym na współpracy z innymi specjalistami. Ich praca polega na wzajemnym wspieraniu się, pracy z dziećmi i młodzieżą oraz współpracy z innymi pracownikami służby zdrowia. Jako psycholog powinieneś być zaangażowany w ustawiczne kształcenie, ponieważ ciągle pojawiają się nowe technologie. Możesz pogłębiać swoją wiedzę na kursach z zakresu psychologii, psychiatrii lub innych dziedzin związanych ze zdrowiem.

Opis stanowiska i szkolenia psychologa mogą się różnić w zależności od jego specjalizacji. Niektórzy psychologowie społeczni badają zachowania konsumentów i pracują dla firm marketingowych. Inni świadczą usługi w zakresie rozwiązywania konfliktów dla osób indywidualnych, takie jak mediacje w konfliktach społecznych. Inni psychologowie koncentrują się na określonych problemach behawioralnych, psychicznych lub emocjonalnych, a niektórzy wybierają specjalizację w określonej populacji. Na przykład psycholog zajmujący się leczeniem uzależnień może pracować z nastolatkami lub dorosłymi z trudnościami w nauce.

Psycholog stosuje w leczeniu pacjentów metody oparte na dowodach naukowych. Najczęściej psychologowie stosują terapię, zwaną również psychoterapią. Dobierają oni odpowiedni rodzaj terapii dla swoich pacjentów w zależności od ich potrzeb, w tym terapię poznawczo-behawioralną. Inną formą terapii stosowaną przez niektórych psychologów jest hipnoza. Jej skuteczność w leczeniu różnych schorzeń została udowodniona. Należy jednak pamiętać, że psychologowie nie są lekarzami i nie mogą przepisywać leków. W razie potrzeby muszą konsultować się z lekarzami.

Jak zostać psychologiem?

Szkoła podyplomowa zazwyczaj wymaga od studentów odbycia dwuletniego stażu w placówce zdrowia psychicznego. Staż daje im możliwość praktycznego szkolenia i zapoznania się z dziedziną. Praktyki te są certyfikowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Wiele państw wymaga również, aby stażyści zdali prezentację studium przypadku przed komisją psychologów. Osoby, które zdadzą egzamin, mogą następnie prowadzić samodzielną praktykę i uzyskać państwową licencję. Istnieje wiele sposobów na zostanie psychologiem, w tym specjalizowanie się w konkretnej dziedzinie psychologii.

Dzieła zawodowe psychologów obejmują wiele różnych specjalności, a rynek pracy ciągle się zmienia. To, co robisz dzisiaj, może nie być tym, na co jest zapotrzebowanie za pięć lat. Na szczęście, ta dziedzina kariery oferuje wiele możliwości rozwoju. Zdobywając odpowiednie wykształcenie, pracując w danej dziedzinie i nawiązując kontakty z kolegami, można piąć się po szczeblach kariery. W pracy psychologa napotkasz wiele trudnych sytuacji i rozwiniesz umiejętności radzenia sobie z nimi, które pomogą Ci poradzić sobie z presją związaną z tą pracą.

Pomimo że psychologia jest powszechnie uznaną ścieżką kariery, wiele osób decyduje się na inne ścieżki kariery. Wiele osób decyduje się na ukończenie studiów w pokrewnej dziedzinie nauk społecznych. Osoby, które chcą zrobić doktorat z psychologii, powinny pamiętać, że nie jest obowiązkowe specjalizowanie się w tej dziedzinie podczas studiów licencjackich. Większość programów studiów doktoranckich z psychologii wymaga minimalnego wyniku GPA, listów polecających i rozprawy doktorskiej. Po ukończeniu wymaganych kursów studenci będą pracować nad projektem badawczym, który ich interesuje. Samodzielnie ukończą pracę doktorską, która może zostać opublikowana lub przedstawiona przed radą specjalistów.

Program studiów doktoranckich wymaga co najmniej pięciu lat na ukończenie, choć niektóre instytucje wymagają, aby studenci zdobyli ten stopień w czasie krótszym niż 10 lat. Długość programu może się różnić w zależności od wybranej specjalności. Po ich ukończeniu będziesz mógł wejść w świat psychologii klinicznej. Studia magisterskie z psychologii mogą być również doskonałym wyborem. Jeśli jednak posiadasz już tytuł magistra, powinieneś dążyć do uzyskania tytułu doktora psychologii.

Kto potrzebuje psychologa?

Depresja może być przytłaczającym doświadczeniem. Zamiast samodzielnie zajmować się objawami problemu, najlepiej skorzystać z pomocy psychologa. Psycholog jest przeszkolony, aby zrozumieć przyczynę sytuacji i pomóc znaleźć jej rozwiązanie. Depresja może znacząco wpłynąć na jakość życia danej osoby, dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej szukać pomocy. Lęk może być wynikiem traumatycznych przeżyć lub wydarzeń historycznych. Psycholog jest przeszkolony w radzeniu sobie z tego typu sytuacjami i może dostarczyć rozwiązań dla twojej obecnej sytuacji.

Jeśli czeka cię takie wydarzenie jak rozmowa kwalifikacyjna, ucieszy cię wiadomość, że psycholog może pomóc ci się przygotować. Posiada on specjalistyczne przeszkolenie i może pomóc Ci przygotować się do niej tak, abyś mógł skupić się na zadaniu. Podczas terapii możesz podzielić się swoimi problemami i wypracować rozwiązania, które skutecznie poprawią twoją jasność umysłu. Psychologowie są również szkoleni jako doskonali słuchacze i mogą pomóc w lepszym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

Pomimo że psychologia jest nauką, w wielu krajach nadal jest praktyką. Mimo społecznego napiętnowania jest ona istotną częścią ludzkiego życia. Psychologia pomaga ludziom radzić sobie ze swoim zdrowiem psychicznym, a nawet może zmienić ich procesy myślowe. Jest to cenna usługa dla społeczeństwa, ponieważ psychologowie mogą pomóc ludziom w uzyskaniu bardziej pozytywnego nastawienia do życia i prowadzeniu szczęśliwszego życia. Ważne jest także, aby zrozumieć, że psychologowie nie zajmują się wyłącznie chorobami psychicznymi.

Psychologowie mają wykształcenie w dziedzinie neuronauki i psychologii. Choć psychologowie nie mogą przepisywać leków, posiadają umiejętności i wiedzę specjalistyczną w zakresie leczenia problemów ze zdrowiem psychicznym. Często stosują połączenie terapii i rozmów, aby pomóc pacjentom w przezwyciężeniu ich problemów. Psycholodzy mogą również zaproponować jogę, muzykę, która koi duszę, lub proste ćwiczenia. Jeśli szukasz pomocy w walce z lękiem, psycholog może być właściwym specjalistą. Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, możesz także udać się do psychologa na pogotowie ratunkowe.