Psychoterapia

Słyszałeś może o psychoterapii, ale co to dokładnie jest? Jak działa psychiatra terapeutyczny? Co może on dla Ciebie zrobić? Jakie są niektóre powody, dla których warto się do niego zgłosić? Być może zastanawiasz się też, jak zostać psychiatrą. Aby dowiedzieć się więcej o tym zawodzie, czytaj dalej. Znajdziesz tam odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Oto podstawy. Zanim zdecydujesz się zostać psychiatrą terapeutą, upewnij się, że wiesz, co chcesz robić.

Czym jest psychoterapia?

W trakcie ustalania, czym jest psychoterapia, możesz zastanawiać się, czym różni się ona od innych form terapii. Pierwszym krokiem jest określenie, jakiego rodzaju terapii oczekujesz. Istnieje wiele różnych rodzajów terapii, a niektóre z nich mogą być lepiej dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb. Po podjęciu decyzji o wyborze rodzaju terapii należy znaleźć terapeutę, z którym dobrze się współpracuje. W ten sposób nawiążesz z nim silny sojusz terapeutyczny.

Jako terapeuta musisz chronić poufność pacjenta. Jest to wymóg etyczny, a większość terapeutów jest prawnie zobowiązana do zachowania prywatności pacjenta. Istnieją jednak okoliczności, w których należy naruszyć poufność. Należą do nich np. przemoc fizyczna lub bezpośrednie ryzyko wyrządzenia krzywdy. Ponadto, jeśli Tobie lub klientowi grozi krzywda fizyczna, musisz natychmiast zgłosić ten fakt na policję. Jest to szczególnie ważne, jeśli klient był ostatnio w związku z przemocą.

Prawdą jest, że większość form psychoterapii polega na badaniu nieświadomego umysłu, ale istnieje też wiele innych rodzajów. Psychoanaliza jest jedną z form, która polega na badaniu przeszłych doświadczeń i ich wpływu na obecne zachowanie. Na przykład terapia psychodynamiczna jest formą terapii, która skupia się na zrozumieniu emocjonalnych źródeł niepokoju i lęku. Jest ona podobna do psychoanalizy, ale wymaga mniej intensywnego podejścia do leczenia. Możesz szukać terapii u terapeuty, który specjalizuje się w jednej lub drugiej formie.

Psychoterapia jest skutecznym sposobem pracy nad wieloma problemami zdrowia psychicznego. Psychoterapeuci stosują techniki werbalne, aby pomóc pacjentom w zgłębianiu trudnych kwestii. Niektórzy psychoterapeuci stosują specjalne ćwiczenia, aby pomóc klientom w uzyskaniu wglądu w siebie. Niezależnie jednak od tego, jaki rodzaj psychoterapii wybierzesz, pomoże ci ona znaleźć drogę do rozwiązania. Oprócz pomocy w lepszym zrozumieniu swojego życia, psychoterapia może pomóc ci w przezwyciężeniu fobii i innych trudności emocjonalnych.

Podczas pierwszej sesji terapeuta prawdopodobnie poprosi cię o wypełnienie dokumentów i zapoznanie się z twoją historią zdrowia. Poprosi także o podpisanie formularzy zgody. Psychoterapeuci mogą leczyć zarówno dorosłych, jak i dzieci. Psychoterapia pomaga ludziom zmienić niezdrowe wzorce zachowań i zastąpić nieprawidłowe myśli bardziej precyzyjnymi. Terapeuta omówi, czego powinieneś się spodziewać podczas sesji terapeutycznej i jak długo będzie ona trwała. Następnie omówi konkretne cele, które chcesz osiągnąć w trakcie terapii.

Czym zajmuje się psychiatra terapeutyczny?

Praca psychiatry terapeutycznego polega na leczeniu pacjentów i pomaganiu im w przezwyciężaniu problemów ze zdrowiem psychicznym. Proces leczenia polega na regularnych spotkaniach pacjentów z psychiatrą. Omawiają oni swoje myśli, uczucia i relacje, próbując znaleźć rozwiązania. Psychiatra pomaga pacjentom badać schematy myślowe, doświadczenia oraz inne zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na ich życie. Osoby poszukujące psychoterapii mogą spotykać się z psychiatrą indywidualnie lub grupowo.

Psychoterapia przybiera wiele form. Stosowane są podejścia behawioralne, poznawcze i interpersonalne. Celem każdego z nich jest pomoc w poprawieniu relacji z innymi, radzeniu sobie ze stresem i regulowaniu emocji. Terapia poznawcza jest zwykle długotrwałym procesem leczenia i obejmuje częste sesje z kilkoma pacjentami przez kilka lat. Terapeuta behawioralny może skupić się na konkretnym problemie. W ramach tradycyjnej psychoterapii pacjenci mogą liczyć na spotkania z psychiatrą raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od złożoności problemu.

W przeciwieństwie do terapeutów, psychiatrzy mogą przepisywać leki. Podczas gdy terapeuci nie mogą przepisywać leków, psychiatrzy mogą to robić i rozumieją złożone relacje między umysłem a ciałem. Często klienci, którzy poddają się terapii, poszukują także leków, które pomogą im radzić sobie z zaburzeniami nastroju. Psychiatra może pomóc w ustaleniu, czy dany lek jest odpowiedni dla klienta i jego sytuacji. Jeśli leki zostaną przepisane, mogą one również pomóc w innych metodach leczenia.

Psycholog kliniczny lub terapeuta to kolejny rodzaj specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego, który może skierować pacjenta do psychiatry. Posiadają oni tytuł magistra i dodatkowe przeszkolenie w zakresie diagnozowania i leczenia różnych zaburzeń zdrowia psychicznego. Podczas gdy psychiatrzy mogą przepisywać leki, terapeuci pracują z pacjentami nad leczeniem przyczyn leżących u podstaw ich choroby. W rezultacie pacjenci mogą poprawić swoje uczucia, myśli i jakość życia. Jeśli pacjent zmaga się z depresją lub lękiem, psychoterapeuta może mu pomóc.

Psychoterapia to proces rozmowy między psychoterapeutą a pacjentem. Celem terapii, w której wykorzystuje się różne techniki i metody, jest zmniejszenie lub wyeliminowanie uciążliwych objawów, opanowanie negatywnych wzorców myślenia i przezwyciężenie stresu. Psychoterapeuta może prowadzić sesje indywidualne, grupowe lub jako część programu leczenia. Psychoterapeuta może pracować z osobami indywidualnymi, parami, rodzinami i grupami.

Jak zostać psychiatrą?

Pierwszym krokiem do zostania psychiatrą jest znalezienie renomowanego college’u, w którym będzie można studiować. W czasie nauki w szkole średniej wykorzystaj swoje doświadczenie akademickie, składając podania do najlepszych szkół. Szukaj uczelni z silnie rozwiniętymi wydziałami psychologii lub pre-medycznymi. Pamiętaj o uzyskaniu dobrych wyników egzaminów SAT i ACT. Po ukończeniu studiów poszukaj pracy lub możliwości wolontariatu w tej dziedzinie. Psychiatrzy nierzadko leczą pacjentów z szerokim spektrum schorzeń.

Zostanie psychiatrą wymaga dużo planowania i poświęcenia znacznej ilości czasu. Konieczne będzie także stałe dokształcanie się. Ostatnie badanie wykazało, że ponad 75% nowych psychiatrów w Stanach Zjednoczonych ma ponad 40 lat. Aby mieć pewność, że jesteś przygotowany, przeczytaj więcej o procesie szkolenia i możliwościach kariery w psychologii. Warto również zapoznać się z wynagrodzeniami i społecznościami zawodowymi.

Psychiatra musi być licencjonowanym lekarzem i zdać egzamin licencyjny. Niektóre stany pozwalają na przystąpienie do egzaminu licencyjnego bezpośrednio po odbyciu stażu, podczas gdy inne wymagają większego doświadczenia. Do wykonywania zawodu psychiatry potrzebne są trzy dobre matury, w tym jedna z przedmiotów ścisłych. Przed złożeniem podania o przyjęcie do szkoły medycznej należy również zdobyć odpowiednie doświadczenie zawodowe. Wolontariat w szpitalu lub domu spokojnej starości pomoże Ci zdobyć praktyczne doświadczenie w pracy z pacjentami psychiatrycznymi.

Oprócz doskonałych umiejętności interpersonalnych psychiatra musi być doskonale wyszkolony w zakresie farmakologii. Istnieje wiele leków stosowanych w leczeniu chorób psychicznych, począwszy od środków uspokajających, takich jak Valium, a skończywszy na silnych lekach, takich jak Thorazine. Psychiatrzy muszą dobrze znać wszystkie te leki i stale dokształcać się w zakresie nowych leków. Jako psychiatra będziesz musiał być mistrzem w sztuce słuchania i analizowania tonu, sposobu wyrażania się i mowy ciała danej osoby, aby zdiagnozować problemy psychiczne, które spowodowały dany stan.

Perspektywy zatrudnienia psychiatry są ogromne. Według danych amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (U.S. Bureau of Labor Statistics) w 2018 i 2028 roku w całym kraju będzie około 4800 miejsc pracy dla psychiatrów. Nie gwarantuje to jednak przyszłego zatrudnienia. Zapotrzebowanie na psychiatrów rośnie, a główną tego przyczyną jest niedobór funduszy federalnych. Oczekuje się, że w ciągu najbliższej dekady zapotrzebowanie na psychiatrów wzrośnie o 13 procent. Praca w zawodzie psychiatry jest możliwa w wielu różnych miejscach, w tym w szpitalach, ośrodkach badawczych i prywatnych praktykach.

Kto potrzebuje psychiatry?

Psychiatra i psycholog mają ten sam cel, jakim jest maksymalizacja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Są oni przeszkoleni w zakresie różnych metod leczenia. Na początku należy wybrać lekarza, z którym pacjent czuje się komfortowo. Wysłucha on pacjenta, oceni jego objawy i weźmie pod uwagę historię choroby i historię jego rodziny. W zależności od sytuacji i indywidualnych potrzeb pacjent może potrzebować więcej niż jednej sesji. Psychoterapeuci i psychiatrzy mogą również przepisywać leki na określone schorzenia psychiczne.

Jeśli chodzi o decyzję, czy potrzebujesz psychoterapii, Twój lekarz prawdopodobnie skieruje Cię do psychiatry. Psychiatrzy są lekarzami medycyny, natomiast psychologowie specjalizują się w psychologii i prowadzą psychoterapię. Podczas gdy psychiatra jest lekarzem medycyny, psycholog koncentruje się na leczeniu behawioralnym i badaniach naukowych. Z drugiej strony psychiatra może przepisywać leki psychiatryczne. Psychiatra pomoże pacjentowi znaleźć odpowiednie połączenie leczenia i leków.

Psychiatrzy pracują w środowisku szpitalnym. Ogólne szkolenie medyczne, jakie przechodzi psychiatra, obejmuje cztery lata szkoły medycznej i roczny lub dwuletni staż w dziedzinie psychiatrii. Po uzyskaniu licencji muszą oni ukończyć program rezydencji, który trwa co najmniej trzy lata. Po uzyskaniu licencji mogą prowadzić praktykę psychiatryczną w szpitalach i klinikach. Odbywają takie samo szkolenie jak psychiatra, ale ich obowiązki mogą się częściowo pokrywać.

Psychiatrzy i psychologowie ściśle współpracują przy diagnozowaniu zaburzeń psychicznych i ich leczeniu. Psychoterapeuci mogą pomagać pacjentom z objawami lękowymi i zalecać leki, natomiast psychiatrzy mogą być bardziej odpowiedni do prowadzenia psychoterapii i interwencji psychologicznych u osób z poważnymi chorobami psychicznymi. Psycholodzy mogą również kierować pacjentów do psychiatry w celu podjęcia dodatkowego leczenia. Psychoterapeuci są wyspecjalizowani i wykwalifikowani w leczeniu problemów psychiatrycznych.

Wiele miejsc pracy oferuje swoim pracownikom usługi doradcze. Jeśli jednak twój pracodawca nie oferuje takich usług, możesz znaleźć terapeutę na własną rękę. Zanim umówisz się na sesję, upewnij się, że omówisz z terapeutą koszty psychoterapii. Niektóre ubezpieczenia zdrowotne pokrywają tylko pewną liczbę sesji w ciągu roku, więc powinieneś zapytać terapeutę o opłaty i ich wysokość. Jeśli nie jesteś pewien, zadzwoń do Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, aby znaleźć psychiatrę w swojej okolicy.