Szkolenie umiejętności w Dialektycznej Terapii Zachowania

Trzy główne rodzaje umiejętności w dialektycznej terapii zachowania to strategie zarządzania przypadkiem, tolerancja stresu i technika Radykalnej Akceptacji. Celem tych sesji szkoleniowych jest pomoc klientom w efektywnym funkcjonowaniu w trudnych lub stresujących sytuacjach. Nabyte umiejętności mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów w każdej sytuacji, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla samego siebie. Poniżej wymieniono kilka najczęstszych umiejętności radzenia sobie z problemami, których klienci muszą się nauczyć. Wszystkie te umiejętności są niezbędne do skutecznego leczenia.

Umiejętności tolerancji stresu

DBT opracowała koncepcję tolerancji stresu w celu leczenia osób, które mają trudności z tolerowaniem stresu. Umiejętności tych często uczy się poprzez ćwiczenie samouspokajania i wyobrażenia. Doskonałym przykładem takiego treningu jest IMPROVE. Technika ta polega na przeżywaniu radosnych wspomnień, opóźnianiu gratyfikacji i odnajdywaniu sensu w bolesnej chwili. Celem jest wyćwiczenie u danej osoby umiejętności kontrolowania i regulowania pobudzenia emocjonalnego, co pozwala uniknąć dysfunkcyjnych zachowań.

Pomimo że większość metod leczenia zdrowia psychicznego kładzie nacisk na zmianę, umiejętności tolerancji dystresu są ważne w sytuacjach, w których trzeba się skupić, skoncentrować lub wejść z kimś w interakcję. Umiejętności te przydają się także wtedy, gdy ból jest tak silny, że powoduje angażowanie się w bezproduktywne zachowania. Na przykład, jeśli czujesz się zły, zdenerwowany lub sfrustrowany w pracy, możesz wykorzystać te umiejętności, aby poradzić sobie z sytuacją, idąc do łazienki lub wykonując określone ćwiczenia.

Regulacja emocji jest umiejętnością związaną z tolerancją na stres. Osoby o dobrych emocjach mogą skuteczniej radzić sobie z dystresem, natomiast osoby o słabych emocjach mogą mieć większe trudności w radzeniu sobie z nim. Dlatego trening umiejętności tolerancji dystresu jest korzystny zarówno w leczeniu zaburzeń psychicznych, jak i w życiu codziennym. Należy pamiętać, że nauka tej umiejętności nie jest łatwa. Jednak po jej opanowaniu może ona pomóc człowiekowi żyć pełniej.

Przeczytaj również:  Potrzeba uznania - jak zwalczyć ten dokuczliwy problem

Trening umiejętności tolerancji stresu w ramach dialektycznej terapii zachowań jest użytecznym narzędziem, które ludzie mogą wykorzystać w sytuacjach, w których nie mają kontroli nad sytuacją. Umiejętności te pomagają klientom nauczyć się radzić sobie z uczuciem stresu przy jednoczesnym ograniczeniu impulsywnych reakcji. Koncentrując się na wadach i zaletach, umiejętności te mogą pomóc ludziom zrozumieć, jak ważna jest gotowość do zaakceptowania swoich uczuć i zapobiegania negatywnym zachowaniom. Umiejętności te są często stosowane w połączeniu z innymi umiejętnościami radzenia sobie w DBT, w tym z treningiem mindfulness.

Umiejętności tolerancji dystresu są często nauczane osoby z lękiem lub depresją. Umiejętności te uczą ludzi akceptowania swoich myśli i uczuć bez oceniania ich. Techniki te dzielą się na „jakie umiejętności” i „jak umiejętności”. Chociaż mindfulness może być pomocne w wielu sytuacjach, może też być nieodpowiednie w czasie kryzysu. Ważne jest, aby zrozumieć, że uczenie się umiejętności tolerowania stresu jest kluczowym narzędziem dla zdrowia psychicznego i ogólnego dobrostanu.

Pośród klientów, którzy odnoszą największe korzyści z dialektycznej terapii behawioralnej, są osoby o silnych uczuciach lub zdecydowanych opiniach. Dialektyczna terapia behawioralna pomaga klientom, którzy potrafią potwierdzić swoje stanowisko i doprowadzić do syntezy. Ponadto mogą oni nauczyć się rozpoznawać prawdę w perspektywie innej osoby. W trakcie leczenia klienci będą ćwiczyć umiejętności niezbędne do zmniejszenia objawów. Korzyści z nauki umiejętności tolerancji stresu jest wiele, a naukowcy wciąż poszerzają wiedzę na temat tej cennej metody leczenia depresji.

Strategie zarządzania przypadkami

Terapia dialektyczno-behawioralna wykorzystuje strategie zarządzania przypadkami, aby umożliwić klientom podejmowanie decyzji, które poprawią ich życie. Terapia skupia się przede wszystkim na nauczeniu klienta, jak zarządzać swoim środowiskiem, zarówno fizycznym, jak i społecznym. Terapeuta uczy klienta kierowania własnym życiem w jak największym stopniu, konsultując się z nim w razie potrzeby i interweniując tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Podczas terapii terapeuta nauczy także klienta, jak brać odpowiedzialność za swoje działania.

Przeczytaj również:  Ostra reakcja na stres - zespół stresu pourazowego PTSD i ASD

Dialektyczna terapia zachowania to terapia poznawczo-behawioralna, która równoważy zmianę z akceptacją, współczuciem i walidacją klienta. Teoria stojąca za terapią zakłada, że pacjenci z zaburzeniami osobowości typu borderline cierpią na wszechobecny deficyt emocji, który wynika z ich podatności na wpływy i środowiska. Ponadto cele terapii zostały opracowane w taki sposób, aby były zarówno praktyczne, jak i możliwe do osiągnięcia. Jak sama nazwa wskazuje, terapia ta uczy dwóch pozornie przeciwstawnych strategii: akceptacji i zmiany. Etap drugi obejmuje cichą desperację i cierpienie, a celem jest pomoc jednostce w przejściu ze stanu emocjonalnej desperacji do stanu emocjonalnego doświadczenia. Etap trzeci polega na określeniu celów oraz osiągnięciu szacunku dla samego siebie i spokoju. Etap czwarty dotyczy odnalezienia życia duchowego. Na tym etapie osoba zaczyna odkrywać swój prawdziwy potencjał.

Technika Radykalnej Akceptacji

Technika Radykalnej Akceptacji jest podstawowym narzędziem w Dialektycznej Terapii Zachowania (DBT). Technika ta zachęca klientów do zmiany sposobu myślenia i odczuwania w obliczu negatywnych lub pozytywnych okoliczności. Klienci korzystają z ćwiczeń takich jak arkusz What If Bias, aby zbadać własne uprzedzenia i zmienić negatywne wzorce myślenia. Kolejnym ćwiczeniem w Arkuszu Radykalnej Akceptacji jest Arkusz Rozwiązywania Problemów dla Dorosłych. Klienci używają tego arkusza, aby zaakceptować sytuację, w której się znaleźli, a następnie krytycznie ją przeanalizować i spróbować znaleźć logiczne rozwiązania.

Technika Radykalnej Akceptacji może również pomóc w zmniejszeniu codziennego cierpienia. O ile możemy kontrolować nasze codzienne czynności, o tyle rzadko mamy kontrolę nad ważnymi wydarzeniami w życiu. Dzięki regularnej praktyce radykalnej akceptacji możemy nauczyć się akceptować rzeczy, których nie możemy zmienić. Praktykowanie radykalnej akceptacji pomaga nam zaakceptować te rzeczy i uniknąć ponownego przeżywania przeszłości. Często nasze zachowanie jest symptomem ukrytego zaburzenia.

Jak w przypadku wszystkich technik, technika Radykalnej Akceptacji nie jest szybkim rozwiązaniem. Wymaga zaangażowania i praktyki. Jednak dzięki poświęceniu i powtarzaniu, proces ten może przynieść pozytywne efekty. Praktyka Radykalnej Akceptacji może prowadzić do poprawy jakości życia i większego poczucia wolności. W dialektycznej terapii behawioralnej może pomóc w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami i ogólnie stać się szczęśliwszym. Technika Radykalnej Akceptacji jest kluczowym narzędziem w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych.

Przeczytaj również:  Czy jestem osobą współuzależnioną?

Technika Radykalnej Akceptacji może pomóc w zaakceptowaniu swojej przeszłości i pójściu naprzód. Wiele osób po przeżyciu traumatycznych wydarzeń ma trudności z zaakceptowaniem siebie lub wybaczeniem innym. Dzięki zastosowaniu techniki Radykalnej Akceptacji proces porzucania przeszłości staje się łatwiejszy. Uwolnienie się od przeszłości jest najważniejszym krokiem w procesie zdrowienia. Technika Radykalnej Akceptacji może być praktykowana indywidualnie, w grupach lub z pomocą specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego.

Osoby z zaburzeniami osobowości typu borderline mogą odnieść korzyści z nauki tej techniki. Mimo że jest to proste narzędzie, jego opanowanie wymaga czasu. Początkowo ludzie nie będą w stanie zaakceptować wszystkich sytuacji, ale z czasem zauważą, że ich niepokój się zmniejsza. Proces rozpoczyna się od obserwowania sytuacji. Nawet jeśli ludzie czują się niekomfortowo lub są źli, Technika Radykalnej Akceptacji może pomóc im lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami i kontynuować życie.

Technika Radykalnej Akceptacji jest częścią Dialektycznej Terapii Zachowania. Dotyczy nadmiernej kontroli i nadmiernej samokontroli. Jest to otwarta terapia dialektyczna, która jest wskazana dla osób z wieloma zaburzeniami psychicznymi. Do zaburzeń tych należą: spektrum zaburzeń autystycznych, depresja oporna na leczenie, anoreksja nervosa oraz zaburzenia osobowości z grupy A i C. Terapeuci odnieśli sukces, stosując tę technikę leczenia.