Testy kompetencyjne w biznesie

Testy kompetencyjne w biznesie… są narzędziem:

  • rekrutacyjnym,
  • sprawdzającym poziom umiejętności praktycznych z danego obszaru,
  • wspierającym rozwój – obszary do rozwoju,
  • pomocniczym w ocenie pracowniczej.

Różnica pomiędzy testem psychologicznym a testem kompetencyjnych dotyczy diagnozowanego obszaru. Test psychologiczny bada predyspozycje i cechy, a test kompetencyjny konkretne nabyte umiejętności.

Testem psychologicznym posłużymy się by poznać odporność na stres, osobowość czy uzdolnienia osoby, itp.

Testu kompetencyjnego użyjemy oceniając umiejętności sprzedażowe, kierownicze, finansowe, obsługi programów komputerowych, itp.

Doświadczony diagnosta jest w stanie dobrać narzędzie badające dowolne właściwości badanej osoby.

W przypadku korzystania z testów ważne jest, by interpretacją wyniku zajmowały się osoby mające odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Przy testach kompetencyjnych ideałem jest, jeżeli interpretacja jest dokonywana przez osoby pracujące w danym obszarze, np. sprzedaży.
Korzystanie z testów przypadkowych, nieznajomość badanego obszaru (np. specyfiki branży czy skuteczności różnych sposobów) lub ograniczeń samego narzędzia kompetencyjnego powoduje, że powstają błędy w interpretacji wyniku, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

Audyt Psychologiczny:

  • Dobieramy i stosujemy narzędzia adekwatne do sprawdzanego obszaru.
  • Jeżeli jest taka konieczność, to narzędzia kompetencyjne konsultujemy ze specjalistamy danej branży.
  • Wyniki testów są interpretowane przez psychologa mającego przygotowanie w zakresie stosowania testów oraz doświadczenie zawodowe w rekrutacjach, ocenie kompetencji i HR.

Ile to kosztuje?
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego celem umówienia się na bezpłatne spotkanie.