Testy poziomu złości – jak poprawić relacje z partnerem

Testy poziomu złości mogą dostarczyć ważnych informacji na temat tego, jak poprawić relacje z partnerem. Dobrze znany jest test poziomu złości Siegela, który ocenia reakcje emocjonalne danej osoby na różne bodźce. Inwentarz Wrogości Bussa-Durkee oraz Inwentarz Stanu Ekspresji Złości to dwa inne narzędzia używane do pomiaru złości. Każde z nich służy do pomiaru innych aspektów złości. Wyniki poniżej 5 wskazują, że poziom złości danej osoby jest przeciętny. Istnieją jednak pewne kluczowe różnice między tymi narzędziami.

IDR-MAT/MAI

Testy poziomu złości IDR-MAT/MAI są oparte na teście wściekłości Siegela, który jest narzędziem badawczym. Bazując na pracy Siegela, test ten odwzorowuje doświadczenie gniewu, w tym stopień fizycznego i psychicznego stresu, jaki odczuwa dana osoba. Test charakteryzuje się wysoką rzetelnością i jest powszechnie stosowany w badaniach nad wpływem gniewu na zdrowie fizyczne. Co więcej, można go również wykorzystać do określenia, ile razy dziennie dana osoba odczuwa złość.

Test IDR-MAT/MAI jest skutecznym wielowymiarowym testem oceny złości. Nie należy go mylić z MAI, który został opracowany przez dr J. M. Siegela. Oba testy charakteryzują się wysoką rzetelnością testową i zostały opracowane przez IDR Labs International. Pracownicy tej firmy są przeszkoleni w zakresie typologii i testowania osobowości. Doskonale rozumieją oni cechy osobowości ludzi. IDR-MAT/MAI jest skutecznym narzędziem do określenia poziomu złości danej osoby oraz stresu, jaki ona wywołuje.

Testy poziomu złości IDR-MAT/MAI są również pomocne w identyfikacji przyczyn leżących u podstaw gorącego temperamentu. Wielowymiarowy Test Złości mierzy trzy czynniki: odpowiedzialność emocjonalną, reaktywność i wrażliwość na złość. Te trzy czynniki reprezentują spektrum możliwych sytuacji, które wywołują reakcję złości. Wyniki testu mogą nie być w pełni dokładne, ale mogą być pomocne w określeniu pierwotnych przyczyn złości.

Testy poziomu złości IDR-MAT/MAI opierają się na raportach własnych. Chociaż wyniki tych testów są pomocne w osobistej refleksji, nie powinny być wykorzystywane do diagnozowania osób z zaburzeniami psychicznymi. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne definiuje złość jako antagonizm, dlatego ważne jest, aby pamiętać, że każdy człowiek w pewnym momencie odczuwa złość. Możesz wybrać, czy chcesz odpowiadać na ten test szczerym, nieosądzającym tonem głosu.

Przeczytaj również:  Co to jest Xanax?

Testy poziomu złości IDR-MAT/MAI składają się z wielu elementów. Oprócz swojej rzetelności, są one ważne i wiarygodne. Dlatego też są szeroko wykorzystywane w badaniach. Przeprowadzenie testu ma wiele zalet. Nie trzeba być ekspertem, aby go wykonać. Oprócz tego, że jest on rzetelny, jest także bezpłatny! Mając do wyboru tak wiele opcji, na pewno znajdziesz odpowiednią dla siebie.

Test poziomu gniewu Siegela

Oparty na pracy dr Williama DeFoore’a Dankera, test poziomu gniewu Siegela opisuje doświadczenie gniewu w kilku wymiarach empirycznych. Jego właściwości psychometryczne, rzetelność i trafność czynią go skutecznym narzędziem w badaniach klinicznych. Wyniki badań potwierdziły jego przydatność w wielu dziedzinach, w tym w zakresie zdrowia fizycznego i reakcji na stres. Chociaż nie stanowi ostatecznej diagnozy, test poziomu gniewu Siegela jest pomocny w określeniu poziomu gniewu danej osoby.

Test mierzy poziom gniewu w trzech kategoriach: perspektywa wrogości, gniew zewnętrzny i gniew wewnętrzny. Całkowity wynik przedstawia całkowitą podatność na gniew w porównaniu z przeciętną osobą. Wyniki są bardzo przydatne do zidentyfikowania konkretnych obszarów, w których możesz nie być w stanie kontrolować swojego gniewu, a nawet mogą służyć jako sygnał ostrzegawczy. Jest to szczególnie przydatne, jeśli zauważyłeś, że jesteś szczególnie podatny na gniew, ale czujesz się zbyt samokrytyczny, aby podzielić się tym z innymi.

Nowy wielowymiarowy test gniewu pojawił się na portalach społecznościowych. Składa się on z 38 pytań dotyczących Twojego poziomu złości w różnych kontekstach. Twoje odpowiedzi są porównywane ze średnią dla całej populacji. Możesz ocenić swój poziom gniewu, odpowiadając na pytania dotyczące częstotliwości, czasu trwania, wielkości i zakresu sytuacji. Wściekłość danej osoby może być odzwierciedlona w określonej kreskówce lub ciekawostce, a Ty możesz wykorzystać ten test do określenia własnego poziomu złości.

Przeprowadzenie testu poziomu złości Siegela może pomóc Ci w zidentyfikowaniu czynników wyzwalających złość i opracowaniu strategii kontrolowania reakcji. Złość nie jest niczym złym. W pewnych okolicznościach jest to normalna reakcja, a jej tłumienie może prowadzić do problemów fizycznych, takich jak zawał serca czy zapalenie oskrzeli. W rzeczywistości badania wykazały, że odczuwanie gniewu zwiększa kreatywność, optymizm i efektywność pracy. Jeśli więc masz skłonności do irytacji lub złości, test może pomóc Ci lepiej zrozumieć swój poziom złości.

Przeczytaj również:  Poronienie - jak poradzić sobie ze stratą nienarodzonego dziecka

Test poziomu złości Siegela opiera się na inwentarzu stworzonym przez badaczkę zdrowia publicznego Judith M. Siegel. Choć nie został on stworzony bezpośrednio przez dr Siegel, test jest bardzo ważny i wiarygodny. Należy go jednak traktować z przymrużeniem oka. Istnieje wiele innych testów internetowych mierzących złość. Weź udział w TikTok Anger Test i sprawdź, jak wypadasz na tle przeciętnej populacji! Możesz nawet zamieścić filmik, na którym pokazujesz siebie i wyniki testu.

Wskaźnik wrogości Bussa-Durkee

Wskaźnik wrogości Bussa-Durkee (BDHI) został wykorzystany do oceny związku między gniewem a cechami osobowości. Jest to test 75-itemowy, który mierzy wrogość i osiem wymiarów złości. Test może być przeprowadzony w formacie odpowiedzi dwu- lub sześciokrotnego wyboru. W badaniu mężczyźni uzyskali wyższe wyniki w teście BDHI niż kobiety. Różnice te nie były jednak znaczące w ogólnych wynikach.

W badaniu nie stwierdzono związku między zamiłowaniem do sportu a agresją cechową. Badacze powtórzyli wcześniejsze badania z użyciem kwestionariusza wrogości Bussa-Durkee. Chociaż nie stwierdzono statystycznie istotnej korelacji między faworyzowaniem określonych dyscyplin sportowych a cechą agresji, okazało się, że faworyzowanie określonych dyscyplin sportowych wiązało się z wyższymi wynikami w teście. Co więcej, nie znaleziono związku między fandomem a agresją w przypadku kobiet.

Mimo wielu pozytywnych związków między wynikami BDHI a cechami osobowości, nadal nie ma jednoznacznych dowodów. Niniejsze badanie, w którym porównano sześć zmiennych psychopatologicznych, jest w dużej mierze oparte na danych obserwacyjnych. Może ono jednak pomóc w identyfikacji czynników ryzyka związanych z zachowaniami agresywnymi. Badając związki między tymi czynnikami a ryzykiem samobójstwa, test ten może pomóc w identyfikacji osób zagrożonych popełnieniem takich przestępstw.

W niniejszym badaniu BITe był związany z agresją fizyczną i werbalną. Wyniki sugerują, że obie miary w ograniczonym stopniu pokrywają się koncepcyjnie, co mogłoby uczynić test bardziej specyficznym w pomiarze drażliwości. Test został opracowany zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet i wykazał, że w każdej z pozycji nie występowała tendencja do różnicowania ze względu na płeć, a w ogólnym wyniku testu tendencja ta była nieznaczna. Ostatecznie wykazano, że BITe jest ważną, rzetelną i krótką miarą drażliwości.

Przeczytaj również:  Pozytywne cechy sprawcy agresji

Inwentarz Stanu i Cechy Ekspresji Złości

Inwentarz Stanu i Cechy Ekspresji Złości (STAI-2) jest testem samoopisowym przeznaczonym do oceny złości u dzieci i dorosłych. Ma on szereg użytecznych zastosowań, od badań przesiewowych w kierunku zachowań agresywnych u dzieci po ocenę zagrożenia dla pracowników służby zdrowia psychicznego. Jest to najszerzej stosowane narzędzie do określania, czy dana osoba jest narażona na zaburzenia łaknienia. Obecnie jest udoskonalany w celu wykorzystania go w praktyce klinicznej, w tym w psychoterapii.

Stanowy-Treściowy Inwentarz Ekspresji Gniewu II jest kwestionariuszem samoopisowym przeznaczonym do pomiaru aktualnego i cechowego poziomu gniewu danej osoby. STAXI-II składa się z 69 pozycji i mierzy zarówno cechy, jak i aktualny poziom złości. Przy doborze pozycji w STAXI-II kierowano się względami merytorycznymi oraz eksploracyjnymi analizami czynnikowymi. Próby normatywne pochodzą z amerykańskiego spisu ludności, co umożliwia szerszy zakres możliwych prób pacjentów.

StAI mierzy gniew na poziomie poszczególnych stanów i może być również stosowany przez licencjonowanych psychologów. STAXI ma wysoką rzetelność testową i jest szeroko stosowany w medycynie. STAI jest jednym z kilku testów używanych do badania potencjalnego ryzyka wystąpienia agresji. Wysoki wynik wskazuje na większe prawdopodobieństwo pojawienia się stanów gniewu w przyszłości. Osoby, które uzyskały niski wynik w teście STAI, mają niższy poziom gniewu niż osoby z wyższym wynikiem.

Test STAXI-2 może pomóc w identyfikacji osób, które są narażone na ryzyko wystąpienia wielu problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. Ponadto, podręcznik techniczny STAXI-2 wykazuje korelacje z innymi skalami osobowości i dostarcza dowodów na rzetelność i ważność skal ekspresji gniewu. Istnieją normy dla dorosłych (16+), młodzieży (16-19) i pacjentów psychiatrycznych. Skala ta ma wiele zastosowań klinicznych, ale najczęściej wykorzystywana jest do oceny złości u dzieci.