Czym są zaburzenia adaptacyjne – poznaj objawy i leczenie

Zaburzenia adaptacyjne Czym są i jak sobie z nimi radzić

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się czym są zaburzenia adaptacyjne, ten artykuł może Ci pomóc. Opowiemy o ich objawach, dostępnych metodach leczenia i o tym, czy są one dziedziczne. Ten artykuł będzie szczególnie pomocny, jeśli zastanawiasz się nad podjęciem leczenia zaburzeń adaptacyjnych. W końcu Twoje zdrowie psychiczne jest niezwykle ważne. Zaburzenia adaptacyjne są powszechnym rodzajem choroby psychicznej i nie jesteś sam. Problemy adaptacyjne należy konsultować z psychologiem, który ma duży bagaż psychologiczny w leczeniu osób w każdym wieku.

Zaburzenia adaptacyjne – czym są? Poznaj objawy i leczenie

Zachowanie adaptacyjne jest ważną częścią rozwoju dziecka. Wszystkie dzieci muszą rozwijać takie zachowania, jak ubieranie się, dbanie o siebie i unikanie niebezpieczeństw. Inne ważne zachowania to nawiązywanie przyjaźni, przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole i praca. Ocena zachowań adaptacyjnych może pomóc w ustaleniu, czy dziecko nie rozwija tych zachowań lub czy potrzebuje pomocy. Poniżej podano kilka wskazówek, które pomogą w ustaleniu, czy dziecko cierpi na zaburzenia adaptacyjne.

W nowych kryteriach ICD-11 Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących zaburzeń adaptacyjnych rozróżnia się patologiczne i adaptacyjne reakcje na stres. W pierwszym przypadku uznaje się, że nadmierne przejmowanie się stresem jest powszechnym objawem u osób zamartwiających się, natomiast w drugim koncentruje się na niepowodzeniu reakcji adaptacyjnych, objawiającym się słabą koncentracją, zmniejszoną ilością snu i zaburzonym funkcjonowaniem. Jednak w obu przypadkach określenie, czy dziecko cierpi z powodu adaptacyjnej czy patologicznej reakcji na stres, może wymagać dokładnego wywiadu.

Zachowania adaptacyjne mogą być spowodowane różnymi stanami zdrowia psychicznego i mogą prowadzić do negatywnych zachowań. Chociaż ludzie podejmują zachowania niedostosowawcze niezależnie od stanu zdrowia psychicznego, osoby z określonymi zaburzeniami psychicznymi są bardziej skłonne do ich przejawiania. Niektóre z tych zachowań mogą mieć charakter autodestrukcyjny lub przynosić skutki odwrotne do zamierzonych, inne jednak mogą nie mieć takiego charakteru. Jeśli podejrzewasz, że cierpisz na zaburzenia adaptacyjne, ważne jest, abyś jak najszybciej uzyskał pomoc.

Przeczytaj również:  Dziecięce Zaburzenie Dezintegracyjne

Leczenie zaburzeń adaptacyjnych – psychiatra

Funkcjonalna ocena zachowania (FBA) pomaga klinicystom w opracowaniu zindywidualizowanego planu leczenia. Terapie adaptacyjno-behawioralne mogą obejmować uczenie nowych zachowań i umiejętności lub zmianę konsekwencji zachowania. Badania nad skutecznymi metodami leczenia zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Większość z tych badań przeprowadzono na pojedynczych obiektach lub w sposób quasi-eksperymentalny. Udowodniono, że terapia adaptacyjno-behawioralna może poprawić objawy PwCCD. Skuteczność tego podejścia zależy jednak od tego, jak dobrze działa ono w przypadku każdej osoby.

W jednym z badań przeanalizowano literaturę pod kątem badań dotyczących zaburzeń neurorozwojowych. Wyniki tej metaanalizy zostały przeanalizowane przez dwóch badaczy działających niezależnie i na podstawie jakości badań. Do tego przeglądu systematycznego włączono w sumie sześć badań. Efektywny wynik dla poprawy zachowań adaptacyjnych po terapii poznawczej wyniósł 0,64, co jest istotne statystycznie. Ponadto metaanaliza nie wykazała błędu publikacji ani istotnej statystycznie heterogeniczności badań.

Objawy zaburzeń adaptacyjnych – pacjent

Zaburzenia adaptacyjne to grupa zaburzeń psychicznych, które odzwierciedlają sposób, w jaki jednostki reagują na wymagania środowiska i przystosowują się do sytuacji. Objawy tych zaburzeń różnią się znacznie pod względem rodzaju i nasilenia, ale ogólnie rzecz biorąc, charakteryzują się następującymi cechami. O osobie, która wykazuje wszystkie lub większość tych objawów, mówi się, że ma zaburzenia adaptacyjne. Zaburzenia te mogą być spowodowane niekorzystnym wydarzeniem, które miało miejsce w dzieciństwie tej osoby.

Przyczyny zaburzeń adaptacyjnych

W okresie niemowlęcym umiejętności adaptacyjne u najmłodszych rozwijają się inaczej niż u dzieci, które rozwijają się nietypowo. Badanie wykazało również istotny związek między umiejętnościami adaptacyjnymi jednostki a nasileniem objawów zaburzenia w późniejszym okresie. Autorzy doszli do wniosku, że umiejętności adaptacyjne maleją po ukończeniu drugiego roku życia, ale dzieci, u których występują objawy ASD, prawdopodobnie będą nadal doświadczać plateau rozwojowego w okresie niemowlęcym.

Przeczytaj również:  Zespół Tourette'a - co to jest? Objawy i leczenie

Dzieci z ASD i ADHD wykazywały większy stopień upośledzenia funkcjonowania adaptacyjnego niż dzieci z jednym tylko zaburzeniem. Obie grupy wykazywały niższą jakość życia niż dzieci bez zaburzeń. Poziomy upośledzenia różniły się jednak w zależności od wieku i poziomu poznawczego. Wyniki wskazują na potrzebę dalszych badań w celu określenia czynników chroniących przed wystąpieniem lub łagodzących objawy tych zaburzeń. W połączeniu z innymi formami chorób psychicznych, takimi jak psychoza, dzieci z ASD mogą mieć niższe zdolności poznawcze niż dzieci bez ASD.

W badaniu stwierdzono również, że dzieci z klasą 1 miały wyższy poziom zachowań adaptacyjnych niż ich rówieśnicy z klas 2 i 3. Pomimo różnicy płci, we wszystkich trzech klasach odnotowano znaczący wzrost wyników ELC i ADHD Rating Scale, Fourth Edition, a wyniki porównano z populacją ogólną. Znaczna część dzieci z ASD zaczynała z normalnym zakresem zdolności rozwojowych w klasie 1, a dopiero później zaczynała wykazywać oznaki zaburzeń. Depresja i reakcja na ciężki stres czyli stresujące sytuacje życiowe mają wpływ na zaburzenia depresyjne i psychikę. W przypadku nagłych zmian w życiu człowieka mogą one wywołać objawy depresji lub problemy ze snem. Trzeba więc poszukać profesjonalnej pomocy i skonsultować się z psychoterapeutą lub psychologiem.

Czy są one dziedziczne? Czyli zaburzenia adaptacyjne u dzieci i młodzieży.

W ostatnim badaniu naukowcy porównali wskaźniki adaptacji genetycznej w genach związanych z chorobami z tymi w genach niezwiązanych z chorobami. W swoich badaniach skupili się na zaburzeniach dziedzicznych spowodowanych mutacjami w pojedynczym genie, czyli chorobach mendlowskich. Choroby te charakteryzują się prostym schematem dziedziczenia: dzieci dziedziczą po jednej kopii dominującego genu wywołującego chorobę od każdego z rodziców lub po dwie kopie od każdego z rodziców. Schemat ten można jeszcze bardziej rozszerzyć, aby zbadać rolę genów adaptacyjnych w rozwoju dziecka.

Stopień, w jakim uwarunkowania genetyczne mogą wpływać na zdolności adaptacyjne danej osoby, nie jest dobrze poznany. Uwarunkowania genetyczne mogą wpływać na zdolność radzenia sobie w różnych dziedzinach, w tym w opiece zdrowotnej. Badania nad retinitis pigmentosa przeprowadzone na 33 dorosłych osobach wykazały, że uczestnicy zgłaszali trudności w radzeniu sobie w różnych dziedzinach opieki zdrowotnej. Co więcej, adaptacyjne radzenie sobie jest mniej skuteczne, gdy zaburzenie postępuje z czasem. Niektórzy eksperci nie są zgodni co do tego, czy adaptacja jest dziedziczna, ale ogólny obraz sytuacji wskazuje na to, że genetyka ma wpływ na zdolność radzenia sobie ze stresem. Pamiętaj, że trudną sytuacją życiową możemy tylko utrudniać psychoterapię i leczenie zaburzenia zachowania.

Przeczytaj również:  Czym jest uzależnienie od komputera?